08.12.2023

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA

 

1.     Polityka prywatności elektronicznego systemu rekrutacyjnego

2.     Regulamin świadczenia usług w ramach elektronicznego systemu rekrutacyjnego

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO

 

I Państwa należące do Unii Europejskiej

Wskazówka: Polityka prywatności elektronicznego systemu rekrutacyjnego dla państw, które nie należą do Unii Europejskiej (np. Mołdawia), znajduje się w drugiej części dokumentu (patrz: II)

 

1. Dane Administratora Danych Osobowych

 

W przypadku Niemiec

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Telefon: 07132/ 9400

E-mail: karriere@kaufland.de

 

W przypadku Czech

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

Telefon: +420 251 05 1111

E-mail: personal@kaufland.cz

 

W przypadku Słowacji

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Sitz: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

(im Folgenden nur „Kaufland“)

Telefon: 02/49 59 02 00

E-mail: service@kaufland.sk

 

W przypadku Chorwacji

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 2353-555

E-mail: karijera@kaufland.hr

 

W przypadku Polski

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. (dalej: Kaufland)

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

Telefon: 71/ 37 70 100

E-mail: service@kaufland.pl

 

W przypadku Rumunii

Kaufland România SCS

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

București, CP 020284

Telefon: 0372 090 000

E-mail: cariere@kaufland.ro

 

W przypadku Bułgarii

Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

Тelefon: +359 28125000

E-mail: recruitment@kaufland.bg

 

2. Elektroniczny system rekrutacyjny (online)

 

Grupa Kaufland stale poszukuje wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Należy pamiętać, że aplikacje wysyłane do nas pocztą elektroniczną otrzymujemy w postaci niezaszyfrowanej. W związku z tym zachęcamy Państwa do korzystania z naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który działa w trybie online.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym są dwie możliwości aplikowania.

Możecie Państwo, niezależnie od konkretnej oferty, utworzyć swój własny profil kandydata z indywidualnym hasłem do naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który działa w trybie online. Po zarejestrowaniu możecie Państwo w dowolnym momencie składać aplikacje, wysyłać je lub wycofywać, a także sprawdzać status swojej/swoich aplikacji, uzupełniać dokumenty, zmieniać dane lub wycofywać jedną lub kilka aplikacji. Mają Państwo też możliwość zaaplikowania bez wcześniejszego logowania, poprzez przesłanie za pomocą naszego systemu rekrutacyjnego wymaganych do aplikowania danych. W tym przypadku jednak nie mają Państwo bezpośredniego dostępu online do złożonych aplikacji i dokumentów. Mają Państwo jednak możliwość w późniejszym czasie zawnioskować o dostęp do elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Jest to możliwe w dowolnym momencie, poprzez zażądanie hasła (należy w tym celu wybrać „Nie pamiętasz hasła?” w zakładce „Wyświetl/Utwórz profil” i wprowadzić adres e-mail użyty podczas aplikowania). Otrzymają Państwo e-mail na podany adres, z jednorazowym hasłem. Po zmianie hasła mogą Państwo również uzyskać dostęp do swojego profilu za pośrednictwem systemu. Informujemy, że dokumenty dodane do wniosku są zapisywane w profilu kandydata i w przypadku kolejnych aplikacji bez załączonych dokumentów zostaną dodane automatycznie. Aby edytować dokumenty lub przesłać nowe dokumenty, zaloguj się do swojego profilu kandydata.

W obu przypadkach przetwarzane są te same dane osobowe. Terminy usunięcia aplikacji, profilu i bazy talentów, o których mowa poniżej, dotyczą w równym stopniu obu możliwości aplikacji.

 

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna oraz sposób działania:  Wszelkie informacje i załączniki, zapisywane oraz wysyłane przez Państwa wraz z aplikacją, będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia Państwa aplikacji na dane stanowisko i w stosownych przypadkach przetwarzane w procesie wdrożeniowym. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:

 

-        W przypadku Niemiec

Art. 88 i.V.m. § 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG bzw. Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO 

 

-        W przypadku Czech

Ustawy nr 101/2000 – Kodeks pracy w związku z art. 88 RODO 

 

-        W przypadku Słowacji

Art. 11 Ustawy nr 311/2001 – Kodeks pracy w związku z art. 88 RODO

 

-        W przypadku Chorwacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

-        W przypadku Polski

·       art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO

·       Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

-        W przypadku Rumunii

§ 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

-        W przypadku Bułgarii

Art. 25k – Kodeks pracy w związku z art. 88 RODO

 

W ramach procesu aplikacji będziemy się z Państwem kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie oraz, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, w razie potrzeby również za pośrednictwem wiadomości SMS.

Ponadto jeżeli udzielą Państwo odrębnej zgody na przetwarzanie danych, wówczas to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będzie stanowić podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych. W ramach elektronicznego systemu rekrutacyjnego stosujemy proces szyfrowania do transmisji Państwa danych, aby dane wszystkich kandydatów były chronione przed nieautoryzowanym dostępem. 

Odbiorcy/Kategorie odbiorców: Bez udzielenia odrębnej zgody lub wysłania konkretnej aplikacji dane znajdujące się na Państwa profilu będą dostępne do wglądu tylko dla Państwa.

Po utworzeniu profilu i wysłaniu aplikacji przez kandydata, nasz pracownik, odpowiedzialny za dany proces rekrutacyjny otrzyma wgląd w dane aplikacyjne. Kandydat może być brany pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych Grupy Kaufland wyłącznie wtedy, gdy udzieli na to swojej zgody (w formie wybrania w systemie, dla kogo profil może być widoczny). Poza tym Państwa aplikacja nie będzie nigdy przekazywana osobom trzecim spoza Grupy Kaufland.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na dołączenie do naszej bazy talentów (poprzez  zaznaczenie w systemie zgody), Państwa profil kandydata może być przetwarzany w ramach puli talentów i uwzględniony w przyszłych rekrutacjach na inne stanowiska odpowiadające Państwa kwalifikacjom. Państwa aplikacja zostanie przez nas rozpatrzona indywidualnie w kontekście przyszłych procesów rekrutacyjnych

W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w bazie talentów stanowi Państwa zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dostęp do bazy talentów mają wyłącznie rekruterzy w tym kraju, w którym złożyli Państwo swoją aplikację. Okres przechowywania Państwa danych w bazie talentów jest zgodny z ogólnymi zasadami przechowywania profilu kandydata w naszej bazie.

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych do krajów spoza Unii Europejskiej, chyba że aplikują Państwo na stanowiska w Kaufland poza UE lub wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na włączenie Państwa profilu do bazy aplikacji. W takiej sytuacji rekruterzy ze wszystkich krajów, w których jest obecny Kaufland, będą mieli dostęp do Państwa aplikacji. W takim przypadku podstawę prawną przekazania danych osobowych stanowi Państwa zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

W przypadku Niemiec obowiązuje również: W przypadku planowanego zatrudnienia, najpierw dokumenty dotyczące aplikacji na dane stanowisko przekazane zostaną właściwej Radzie Pracowników, zgodnie z wymogami prawnymi ustawy regulującej strukturę przedsiębiorstw, aby mogła ona skutecznie wykonywać swoje ustawowe prawo współdecydowania. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy w firmie Kaufland, w której nastąpi zatrudnienie, istnieje Rada Pracowników. 

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania:

Termin usunięcia danych w konkretnej aplikacji

Dane zawarte w konkretnej aplikacji zostaną zanonimizowane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z wyznaczonym okresem retencji danych. Anonimizacja danych zawartych w aplikacji nastąpi:

-        W przypadku Czech i Polski

 

Po 90 dniach.

 

-        W przypadku Niemiec

 

Po 120 dniach.

 

-        W przypadku Bułgarii

 

po 180 dniach.

 

-         W przypadku Chorwacji, Słowacji i Rumunii

 

365 dni po zakończeniu procesu/procesów rekrutacji a usunięcie w ciągu roku po tym samym terminie.  

 

Termin usunięcia profilu

Państwa profil w naszym systemie rekrutacyjnym oraz zgromadzone w nim dane będą przechowywane w systemie, niezależnie od konkretnej, aktywnej aplikacji. Dzięki temu mają Państwo możliwość aplikowania online na inne stanowiska w Grupie Kaufland lub w przypadku dołączenia do naszej bazy talentów, otrzymywania stosownych powiadomień. Państwa profil zostanie automatycznie usunięty, jeśli przez pewien czas był on nieaktywny oraz jeśli nie uczestniczą Państwo w tym czasie w żadnych procesach rekrutacyjnych.

Usunięcie nieaktywnego profilu nastąpi:

 

-        W przypadku Niemiec, Polski, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Rumunii i Słowacji

Po 12 miesiącach.

 

Mogą Państwo również samodzielnie usunąć swój profil w każdej chwili. Jeśli w tym czasie kandydat uczestniczy w procesie rekrutacyjnym, jego aplikacja zostanie wycofana, a profil w systemie usunięty.  Profil zostanie usunięty natychmiast, a dane osobowe kandydata zanonimizowane po upływie ustawowego terminu, o którym mowa powyżej.  

 

3. Newsletter – osobisty agent pracy

 

Mają Państwo możliwość wprowadzienia w naszej wyszukiwarce miejsca pracy i/lub stanowiska, które Państwa interesuje. Wówczas będą Państwo otrzymywać pocztą elektroniczną informacje o aktualnych ofertach pracy. Informacje te będą przesyłane zgodnie z wybraną przez Państwa częstotliwością. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach newslettera – osobistego agenta pracy jako usługi informacyjnej firmy Kaufland jest informowanie użytkowników o aktualnych ofertach pracy w Grupie Kaufland w celu przygotowania/umożliwienia aplikacji. Podstawę prawną wysyłki takiego informującego o ofertach newslettera stanowi Państwa wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeżeli zapiszą się Państwo na bezpłatny newsletter – osobistego agenta pracy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas swojego adresu e-mail oraz dobrowolnie przekazanych informacji na temat wskazanych przez Państwa kryteriów dotyczących preferowanej pracy (na przykład: zakres wykonywanych czynności, rodzaj zatrudnienia czy czas pracy), aby w ten sposób pocztą elektroniczną móc informować o pasujących do wskazanych kryteriów ofertach pracy. Powyżej wskazanych danych nie będziemy przekazywać do innych podmiotów. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę poprzez zalogowanie się na swoim profilu oraz usunięcie osobistego agenta pracy.

 

4. Ankieta Candidate-Experience

W celu zapewnienia jakości naszego procesu rekrutacyjnego, możemy wykorzystać Państwa adres e-mail po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, aby wysłać Państwu zaproszenie do ankiety Candidate-Experience. Udział w ankiecie jest dobrowolny, a odpowiedzi są zbierane i analizowane anonimowo. Twój adres e-mail jest przetwarzany w tym celu na podstawie art. 6. ustęp 1. lit. f) RODO.  Nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych polega na gromadzeniu doświadczeń i opinii na temat procesu rekrutacji oraz na wykorzystywaniu tego jako ważnego źródła informacji do kształtowania i ulepszania procesu.

 

5. Formularz kontaktowy/kontakt e-mailowy/kontakt telefoniczny

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych:

Dane osobowe, które przekazują Państwo nam podczas wypełniania formularzy kontaktowych, telefonicznie lub poprzez e-mail, będziemy traktować poufnie. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kaufland wynika z chęci odpowiedzi na Państwa zapytania, a tym samym utrzymania Państwa zadowolenia. W przypadku pytań o konkretną aplikację lub stanowisko podstawą prawną jest art. 1 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 88 RODO w połączeniu z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Odbiorcy/kategorie odbiorców:

Przekazywanie danych stronom trzecim spoza Grupy Kaufland jest praktycznie wykluczone. W drodze wyjątku dane w naszym imieniu mogą być przetwarzane przez naszych zleceniobiorców (podmioty przetwarzające). W takim wypadku kontrahenci są starannie wybierani oraz kontrolowani zgodnie z art. 28 RODO.

Ponadto może okazać się konieczne przekazanie informacji z Państwa zapytania do innych spółek z Grupy Kaufland (np. spółki, której dotyczy to zapytanie). W miarę możliwości Państwa zapytanie zostanie wcześniej zanonimizowane, tak aby strona trzecia nie mogła Państwa zidentyfikować. W niektórych przypadkach może jednak okazać się konieczne ujawienie Państwa danych osobowych w celu opracowania Państwa zapytania.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania:

Wszelkie dane osobowe, które podali nam Państwo w zapytaniach przez stronę internetową lub przez e-mail, zostaną przez nas usunięte albo całkowicie zanonimizowane najpóźniej 90 dni po udzieleniu Państwu ostatecznej odpowiedzi. Wynika to z faktu, że odwiedzający stronę często po otrzymaniu odpowiedzi ponownie kontaktują się z nami w tej samej sprawie. Wówczas musimy odnieść się do poprzedniej korespondencji. Dlatego przechowujemy Państwa dokumenty 90 dni. Z naszego doświadczenia wynika, że po 90 dniach nie otrzymujemy już dodatkowych pytań do udzielonych przez nas odpowiedzi. W przypadku dochodzenia swoich praw drogą sądową, dane osoby zainteresowanej będą przechowywane przez 3 lata od momentu otrzymania ostatecznej odpowiedzi i będą stanowić dowód na to, że wszystkie informacje zostały udzielone w sposób wyczerpujący oraz wszystkie wymogi prawne zostały spełnione.

 

6. Stosowanie ciasteczek

Osoba odpowiedzialna i cel przetwarzania danych/podstawa prawna:

Jako Grupa Kaufland (informacje specyficzne dla danego kraju można znaleźć w stopce redakcyjnej), wykorzystujemy na naszych stronach internetowych tzw. ciasteczka (pliki cookies). Wybrane przez Państwa w banerze zgody ustawienia (np. udzielenie lub nieudzielenie zgody) mają zastosowanie do plików cookies i innych technologii przetwarzania danych o użytkowaniu na wszystkich (sub)domenach strony https://jobs.kaufland.com.

 

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane podczas odwiedzin  naszej strony na urządzeniu końcowym (na laptopie, tablecie, smartfonie itp.). Pliki cookies nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia i nie zawierają wirusów, Trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które powiązane są z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Państwa tożsamości.

Stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii przetwarzania danych o użytkowaniu, służy w zależności od kategorii pliku cookie lub innej technologii, następującym celom:

 • Technicznie wymagane:   Są to pliki cookies i inne podobne metody, bez których nie możesz korzystać z naszych usług (np. poprawne wyświetlanie strony internetowej / wymaganych funkcji, zapisanie rejestracji w obszarze logowania, itp.). Listę wszystkich technicznie niezbędnych technologii / plików cookie, które są używane, można znaleźć tutaj. Korzystanie z technicznie wymaganych plików cookie i podobnych technologii w kategorii „Technicznie wymaganych” opiera się na § 25 ust. 2 nr 2 TTDSG. Dalsze przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 litera f RODO.
 • Preferencje: Korzystając z tych technik, możemy wziąć pod uwagę Twoje rzeczywiste lub zakładane preferencje dotyczące wygodnego korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, w oparciu o twoje ustawienia, możemy wyświetlać nasze strony internetowe w języku, który Ci odpowiada. Unikamy również wyświetlania produktów, które mogą być niedostępne w Twoim regionie. Listę wszystkich stosowanych „Technologii preferencji/plików cookie” można znaleźć tutaj.
 • Statystyka: Techniki te pozwalają nam tworzyć pseudonimizowane statystyki dotyczące korzystania z naszych usług w celu zaprojektowania ich zgodnie z wymaganiami. Dzięki temu możemy na przykład określić, w jaki sposób możemy jeszcze lepiej dostosować nasze strony internetowe do użytkowników. Listę wszystkich używanych „Technologii statystycznych / plików cookie” można znaleźć tutaj. Korzystanie z plików cookie i podobnych technologii w kategorii statystyki odbywa się na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Dalsze przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 litera a RODO.
 • Marketing: Pozwala nam pokazywać odpowiednie treści reklamowe na podstawie analizy spseudonimizowanych zachowań użytkowników. Twoje zachowanie związane z użytkowaniem można również śledzić za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalny identyfikator). Wyrażając zgodę na gromadzenie pseudonimowego profilu użytkownika i jego przesyłanie wraz z pseudonimowym identyfikatorem użytkownika w celach marketingowych, możesz uzyskać dostęp do innych stron internetowych i usług Kauflandu, oraz ewentualnie kanałom stron trzecich mogą być wyświetlane odpowiednie treści reklamowe, które odpowiadają Twoim domniemanym zainteresowaniom, które wynikają z Twojego profilu użytkowania. Ponadto analizujemy korzystanie przez Ciebie z naszych stron internetowych Kaufland (np. przeglądane lub klikane banery reklamowe) z jednej strony w celu optymalizacji naszych reklam i ofert dla Ciebie i innych klientów, a z drugiej strony w celu przekazywania naszym partnerom reklamowym danych pseudonimowych do celów rozliczeniowych i do zoptymalizowania kampanii marketingowych. Nasi partnerzy reklamowi nie mogą powiązać tych informacji z Tobą osobiście. Jeśli nie wyrazisz zgody lub nie odwołasz jej ze skutkiem na przyszłość, zobaczysz tylko przypadkowe treści na odpowiednich obszarach banerów w naszych usługach i witrynach internetowych oraz na stronach osób trzecich. Listę wszystkich stosowanych „technologii marketingowych / plików cookie” można znaleźć tutaj.

W ramach stosowania plików cookies i innych podobnych technologii przetwarzania danych dotyczących użytkownika, przetwarzane są w szczególności następujące rodzaje danych osobowych, w zależności od celu:

Technicznie wymagane:

 • Zgoda na preferencje dotyczące plików cookie

Preferencje:

 • Ustawienia, które służą do optymalizacji wersji stron.

Statystyka:

·    Spseudonimizowane profile użytkownika z informacjami o korzystaniu z naszej strony internetowej. Są to w szczególności:

o   Typ/wersja przeglądarki

o   Używany system operacyjny

o   URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona)

o   Nazwa hosta urządzenia uzyskującego dostęp (adres IP)

o   Czas żądania serwera

o   Indywidualny identyfikator użytkownika

o   Zdarzenia wywołane na stronie internetowej (zachowanie podczas surfowania)

Adresy IP są regularnie anonimizowane, więc wyciąganie jakichkolwiek wniosków/analiz dotyczących Państwa osoby jest wykluczone.

Łączymy identyfikator użytkownika z innymi Państwa danymi (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) tylko za Państwa osobną i wyraźną zgodą. Nie możemy wyciągać żadnych wniosków na Państwa temat na podstawie samego identyfikatora użytkownika. W razie potrzeby udostępniamy identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania stronom trzecim, za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.

Marketing:

 • Spseudonimizowane profile użytkownika z informacjami o korzystaniu z naszej strony internetowej. to w szczególności:

o   Adresy IP

o   Indywidualne identyfikatory użytkownika

o   Potencjalne zainteresowania produktami

o   Zdarzenia wywyłane na stronie internetowej (zachowanie podczas surfowania).

·       Adresy IP są regularnie anonimizowane, więc wyciąganie jakichkolwiek wniosków/analiz dotyczących Państwa osoby jest wykluczone.Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi od Państwa (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) tylko za Państwa osobną i wyraźną zgodą. Nie możemy wyciągać żadnych wniosków na Państwa temat na podstawie samego identyfikatora użytkownika. W razie potrzeby udostępniamy identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania stronom trzecim, za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych

 

Podstawą prawną korzystania z plików cookies preferencji, statystycznych i marketingowych jest Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną stosowania plików cookies, niezbędnych ze względów technicznych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na możliwości wyświetlenia strony internetowej w sposób w pełni funkcjonalny.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać/zmienić swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu kliknij po prostu tutaj i dokonaj wyboru. Usuwając odpowiedni haczyk, możesz łatwo i nieskomplikowanie odwołać swoją zgodę na poszczególne cele przetwarzania.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: W ramach przetwarzania danych za pomocą plików cookies i podobnych technologii przetwarzania danych o użytkowaniu, możemy korzystać z usług wyspecjalizowanych usługodawców, w szczególności z zakresu marketingu internetowego. Przetwarzają oni Państwa dane na nasze zlecenie jako podmioty przetwarzające i są starannie dobrani i umownie zobowiązani zgodnie z art. 28 RODO. Wszystkie firmy wymienione jako dostawcy w naszej polityce plików cookies działają dla nas jako podmioty przetwarzające dane.

Okres przechowywania/kryteria ustalania okresu przechowywania: Mogą Państwo dowiedzieć się, jak długo pliki cookies są przechowywane w naszej polityce plików cookies. O ile w kolumnie „proces” podana jest informacja „trwałe”, plik cookie jest przechowywany na stałe do czasu odwołania odpowiedniej zgody. Okres przechowywania sesji jest ograniczony do danej sesji i kończy się po zamknięciu przeglądarki. 

 

6.1 Śledzenie sieci za pomocą Adobe Analytics

Cel przetwarzania danych/podstawa prawna: ta strona internetowa korzysta z usługi analizy sieci Adobe Analytics w celu oceny dostępu użytkowników do tej witryny. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Informacje, które powstają podczas korzystania z naszej strony internetowej (są to: strona, z której zażądano pliku, nazwa pliku, data i godzina zapytania, ilość przesłanych danych, status dostępu, np. „Transfer pliku”, „Nie znaleziono pliku” itp., opis typu używanej przeglądarki internetowej i zanonimizowany adres IP – skrócony o trzy ostatnie cyfry), są używane przez nas do wskazówek dla użytkownika, ocen statystycznych, dostosowania naszej strony internetowej do Państwa potrzeb i optymalizacja stosowanych środków rekrutacyjnych. W tym celu używamy plików cookies, za pomocą których kontrolowane jest połączenie z naszą witryną podczas sesji. W tym celu firma Adobe Systems GmbH na nasze zlecenie umieszcza w Państwa przeglądarce internetowej trwały plik cookie w celu utworzenia spseudonimizowanego profilu użytkownika. Ten trwały plik cookie umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy ponownym odwiedzeniu tej witryny. Służy do oceny i projektowania działań rekrutacyjnych, dostosowanych do grupy docelowej oraz strony internetowej opartej na potrzebach użytkowników.

Bezpośrednie osobiste odniesienie do informacji przechowywanych na serwerach Adobe jest wykluczone, ponieważ Adobe Analytics jest używany z ustawieniami „Przed wyszukiwaniem geograficznym: zamień ostatni oktet adresu IP użytkownika na 0” i „Ukryj adres IP- Usunięty”. Ustawienie „Przed wyszukiwaniem geograficznym: zamień ostatni oktet IP odwiedzającego na 0” zapewnia, że adres IP jest anonimizowany przed tak zwaną geolokalizacją, zastępując ostatni oktet adresu IP zerami. Przybliżona lokalizacja użytkownika jest dodawana do pakietu śledzenia, który nadal zawiera pełny adres IP, w celu analizy statystycznej. Przed zapisaniem pakietu śledzenia adres IP jest następnie zastępowany pojedynczym, stałym adresem IP – nazywanym ogólnym adresem IP – jeśli skonfigurowano ustawienie „Ukryj adres IP – usunięty”. Oznacza to, że adres IP nie jest już zawarty w przechowywanych danych.

Dane zebrane za pomocą technologii Adobe Analytics nie służą do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę. Dane dotyczące użytkowania zapisane w pliku cookie nie są również łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu/nazwy użytkownika. Aby zapobiec ogólnemu śledzeniu przez Adobe, wystarczy kliknąć odpowiedni link tutaj i potwierdzić swój wybór na stronie, do której można przejść. W takim przypadku Adobe ustawi w Państwa przeglądarce trwały plik cookie „Nie śledź”, aby technologia Adobe nie była już używana.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Państwa dane zostaną ujawnione/przekazane następującym odbiorcom (działom rekrutacji Kaufland und Business Intelligence) w ramach przetwarzania danych, w ramach usługi Kaufland. Jeśli Adobe lub inni dostawcy usług technicznych uzyskują dostęp do danych w celach wsparcia, zawierane są z nimi umowy na przetwarzanie zleceń zgodnie z art. 28 RODO.

 

7. Korzystanie z cyfrowego asystenta

Mają Państwo możliwość korzystania z naszego cyfrowego asystenta tekstowego.

 

7.1 Cyfrowy asystent

Cel przetwarzania danych/podstawa prawna: Interakcja z cyfrowym asystentem odbywa się za pośrednictwem internetowej strony kariery firmy Kaufland i terminali w marketach. Przetwarzane dane obejmują:

Cyfrowy asystent oferuje trzy funkcje:

-       Odpowiadanie na pytania

-       Wyszukiwanie ofert

-       Aplikowanie 

Przetwarzane dane w ramach funkcji Odpowiadania na pytania i wyszukiwania ofert obejmują:

- Dane zapisywane przez serwer podczas korzystania z cyfrowego asystenta (w tym data i czas korzystania, dane z używanego urządzenia końcowego, np. zanonimizowany identyfikator użytkownika),

- wpisane wiadomości tekstowe, które wysyłają Państwo za pośrednictwem cyfrowego asystenta,

- dane osobowe, które dobrowolnie przekazują Państwo asystentowi cyfrowemu (np. imię).

Wszystkie dane osobowe i możliwe do uzyskania dane są automatycznie anonimizowne w czasie tzw. „sekundy logicznej” natychmiast po ich zarejestrowaniu, aby nie można było wyciągnąć żadnych wniosków na temat Państwa osoby w firmie Kaufland. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych jest warunkiem nieograniczonej funkcji asystenta cyfrowego.

W ramach funkcji aplikowania zbierane będą dane osobowe. Dotyczy to imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz kraju. W zależności od stanowiska zadawane są również pytania preselekcyjne. Opcjonalnie podane mogą być też informacje dotyczące płci, wprowadzenia do bazy talentów, widoczności profilu lub polecających pracowników. Dodatkowo mają Państwo możliwość przesłania swojego CV lub innych dokumentów aplikacyjnych. Dane zostaną przesłane do naszego systemu rekrutacyjnego. Informacje na ten temat oraz na temat okresu przechowywania można znaleźć w punkcie 3. Zapisywanie w samym cyfrowym asystencie nie następuje.  Wszystkie dane osobowe i możliwe do uzyskania dane są automatycznie anonimizowne w czasie tzw. „sekundy logicznej” natychmiast po ich zarejestrowaniu, aby nie można było wyciągnąć żadnych wniosków na temat Państwa osoby. Dokumenty po przesłaniu do systemu rekrutacyjnego są usuwane.

Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 1, w celu usprawnienia komunikacji, jest uzasadnionym interesem w rozumieniu przepisów.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych. W tym celu należy skontaktować się z administratorem danych wymienionym w punkcie 1. 

 

7.2 Protokoły serwera WWW

W przypadku korzystania z cyfrowego asystenta standardowo przetwarzamy datę i czas trwania wizyty oraz liczbę zapytań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. Gromadzenie danych odbywa się wyłącznie w sposób zanonimizowany.

Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, należy traktować jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu przepisów.

 

7.3 Tworzenie/projektowanie asystenta cyfrowego zgodnie z potrzebami

Nie oceniamy żadnych danych osobowych. Aby uczynić cyfrowego asystenta przyjaznym dla użytkownika, poprawić jakość obsługi lub usunąć istniejące błędy, analizujemy korzystanie z asystenta cyfrowego wyłącznie na podstawie zanonimizowanych danych. W ten sposób można np. dalej rozwijać rozpoznawanie fraz i wzbogacać asystenta cyfrowego o nowe funkcje.

7.4 Kryteria ustalania okresu przechowywania

Podczas korzystania z cyfrowego asystenta nie zapisujemy żadnych Państwa danych osobowych.

8. Szyfrowanie

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Wykorzystując 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) dokładamy wszelkich starań, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do przekazanych nam danych osobowych. Najłatwiej stwierdzić uaktywnienie protokołu SSL sprawdzając adres strony podany w przeglądarce internetowej. Powinien się on zaczynać od „https”.

 

9. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Mają Państwo prawo, zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO, w dowolnym momencie i bezpłatnie  otrzymać informacje o danych osobowych przechowywanych na Państwa temat w firmie Kaufland, do której Państwo aplikujecie.

Ponadto, zgodnie z art. 16 RODO, macie Państwo prawo zażądać sprostowania błędnych, przechowywanych na Państwa temat danych.

Ostatecznie, zgodnie z art. 17 RODO, macie Państwo prawo zażądać usunięcia danych, jeśli nie możemy ich już przechowywać (np. ponieważ nie są już potrzebne do podjęcia decyzji o zatrudnieniu lub ponieważ zgoda została wycofana).

Macie Państwo również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 e) lub f) RODO, wówczas zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych, będzie to skutkowało również w przyszłości. Nie dotyczy to sytuacji, w których osoba odpowiedzialna może udowodnić istotne prawnie uzasadnione powody dalszego przetwarzania danych, które przewyższają interes osoby, której sprzeciw dotyczy. 

Jeśli przekazali Państwo przetwarzane dane sami, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej wedle art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych. Należy pamiętać, że jeśli wycofasz swoją zgodę, Państwa profil w naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym zostanie natychmiast usunięty, a wszystkie przetwarzane aplikacje zostaną wycofane i zanonimizowane.

W wyżej wymienionych przypadkach lub w przypadku pytań lub reklamacji, prosimy o kontakt z administratorem danych pisemnie lub mailowo.

Bez szkody dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, każda zainteresowana osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza art. 77 RODO. Osoba zainteresowana może dochodzić tego prawa przed organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.  

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych poszczególnych spółek Kaufland można skontaktować  się w następujący sposób:

-        W przypadku Niemiec

 

datenschutz@kaufland.de

Postanschrift:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

 

-        W przypadku Czech

e-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

 

-        W przypadku Słowacji

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Recht und Compliance

Adresse: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

E-mail: dataprotection@kaufland.sk

 

-        W przypadku Chorwacji

E-mail: gdpr@kaufland.hr

Adresa:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

 

-        W przypadku Polski

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl

adres:

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

 

-        W przypadku Rumunii

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Adresa poștală:

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

 

-        W przypadku Bułgarii

E-Mail: dataprotection@kaufland.bg

Anschrift:

1A Skopje Str

1233, Sofia 

 

II Mołdawia

1.    Cel polityki

Niniejsza Polityka opisuje warunki oraz sposób przetwarzania danych osobowych pracowników i potencjalnych pracowników, a także środki bezpieczeństwa i zabezpieczenia wybrane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

2.    Zakres

2.1  Polityka reguluje sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a także warunki wykorzystania stosownych informacji w ramach „KAUFLAND” SRL, administratora danych osobowych, podmiotu prawnego zarejestrowanego w Republice Mołdawii, z siedzibą pod następującym adresem: Chișinău, 29 Sfatul Țării Street, IDNO 1016600004811 (dalej zwany „Kaufland”, „Administrator” lub „Spółka”, w zależności od przypadku).

2.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie do danych osobowych pracowników lub potencjalnych pracowników Spółki (dane zapisywane w formie papierowej i/lub elektronicznej), które są przetwarzane lub przechowywane przez Administratora i podlegają postanowieniom odpowiednich przepisów, dotyczących zatwierdzonych systemów ewidencji przez administratora oraz uzupełnione o obowiązujące przepisy prawa.

W niniejszej polityce stosuje się następujące terminy i definicje (zgodnie z i dodatkowo do terminów wymienionych w art. 3 ustawy nr 133 z dnia 8 lipca 2011r. o ochronie danych osobowych):

dane osobowe – wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na konkretny numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne;

przetwarzanie danych osobowych – każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, wydobywanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie stronom trzecim poprzez przesłanie, rozpowszechnianie,  lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie;

przechowywanie – przetrzymywanie danych osobowych na dowolnego rodzaju nośniku;

zbiór danych osobowych – każdy uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany, czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

użytkownik – każdy podmiot działający na mocy upoważnienia Administratora, lub jego stały przedstawiciel, z uznanym prawem dostępu do baz danych osobowych.

 

3.    Dokumenty odniesienia

3.1.      Konwencja o ochronie osób w związku ze zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych zawarta w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981r. i ratyfikowana przez Republikę Mołdawii na mocy Decyzji Parlamentu nr 483 dnia 2 lipca 1999r.

3.2.      Konstytucja Republiki Mołdawii;

3.3.      Ustawa nr 133 z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ochrony danych osobowych;

3.4.      Ustawa nr 71 z dnia 22 marca 2007r. dotycząca rejestrów;

3.5.      Ustawa nr 982 z dnia 11 maja 2000r. dotycząca dostępu do informacji;

3.6.      Decyzja Rządu nr 1123 z dnia 14 grudnia 2010r. dotycząca zatwierdzenie wymogów w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w trakcie ich przetwarzania w ramach systemów informacyjnych zawierający dane osobowe. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337094;

3.7.         Decyzja Rządu nr 296 z dnia 15 maja 2012 r. zatwierdzająca rozporządzenie w sprawie Rejestru Administratorów Przetwarzania Danych Osobowych.

 

4.    Zakres odpowiedzialności

Spółka jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie, wdrożenie i monitorowanie zastosowania postanowień niniejszej Polityki

5.     Opis procedur przetwarzania i bezpieczeństwa

5.1.     Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych

Niniejsza Polityka reguluje techniczne i organizacyjne środki konieczne do zachowania poufności i integralności danych osobowych gromadzonych przez Kaufland i uzupełniona jest przepisami aktu prawnego, o którym mowa w art. 3.6.

W ramach Spółki zapewnia się bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych wyłącznie poprzez ścisłe przestrzeganie następujących postanowień:

5.1.1.     Zezwolenie na fizyczny dostęp

Dostęp do pomieszczeń/biur lub powierzchni, gdzie zlokalizowane są systemy informacyjne i/lub rejestry danych osobowych, jest ograniczony i udzielany wyłącznie osobom, które posiadają konieczne zezwolenie, a także wyłącznie w trakcie godzin pracy, zgodnie z wykazem i odpowiednimi identyfikatorami, w celu zapobieżenia dostępowi osób nieupoważnionych.

5.1.2.     Administracja i monitorowanie dostępu fizycznego

Administrator zapewni administrowanie i monitorowanie dostępu fizycznego do wszystkich punktów dostępu do systemów informacyjnych i/lub rejestrów danych osobowych, a także zareaguje na wszelkie przypadki naruszenia dostępu.

Dostęp podmiotów odwiedzających (stron trzecich) należy zapewnić zgodnie z zasadami wskazanymi w obowiązującym prawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych.

5.1.3.    Zapewnienie ochrony danych osobowych

Pracownicy, którzy posługują się danymi uznanymi za dane osobowe w trakcie wykonywania swoich czynności zawodowych, są zobowiązani do przestrzegania zobowiązania do zachowania poufności i zachowania ścisłej zgodności z postanowieniami Ustawy nr 133/2011 dotyczącej ochrony danych osobowych.

Postanowienia niniejszego artykułu mają takie samo zastosowanie do wszystkich informacji posiadanych przez Administratora, które dotyczą stron trzecich, i o których pracownicy dowiedzą się w trakcie wykonywania swoich czynności.

5.1.4.    Przetwarzanie danych osobowych

Zabrania się przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, z wyłączeniem przypadków, w których przetwarzanie jest konieczne w następujących celach:

-  wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą, lub w celu wykonywania czynności przed zawarciem umowy na jej żądanie;  

-      wywiązanie się z obowiązków Administratora wynikających z prawa;

-      ochrona życia, integralności fizycznej lub zdrowia osoby, której dane dotyczą;  

-      wykonywanie zadań leżących w interesie publicznym lub wykonywanych w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej stronie trzeciej, której przekazywane są dane osobowe;

-      realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej, której przekazywane są dane osobowe, o ile interes ten nie narusza interesów ani podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

-      w celach statystycznych, pod warunkiem zachowania anonimowości danych osobowych przez cały czas przetwarzania;

-      wymiana danych na warunkach obowiązujących przepisów dotyczących wymiany danych i interoperacyjności.

W momencie zakończenia przetwarzania danych osobowych, jeśli osoba, której niniejsze dane dotyczą, nie wydała swojej zgody dla innego miejsca przeznaczenia, przechowywania lub dalszego przetwarzania, niniejsze dane osobowe:

-      zostaną zniszczone; lub

-      przekazane do innego administratora, z zastrzeżeniem, że Spółka gwarantuje, że dalsze przetwarzanie ma cel podobny do celów początkowego przetwarzania; lub

-      przekształcone w dane anonimowe i przechowywane wyłącznie w celach statystycznych; innych celach przewidzianych w przepisach prawa.

 

5.1.5.    Zmiana danych osobowych

Dane osobowe pracowników lub potencjalnych pracowników są gromadzone w celu wywiązania się z obowiązków Administratora zgodnie z obowiązującym prawem, ale również w celu zapewnienia ochrony dla pracowników lub potencjalnych pracowników, a także dla skutecznego zarządzania personelem, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

Wszystkie dane osobowe pracowników lub potencjalnych pracowników są traktowane w sposób bezwzględnie poufny. Niniejszy obowiązek ma zastosowanie do wszystkich pracowników Administratora, którzy bezpośrednio lub pośrednio posługują się niniejszymi danymi.

5.1.6.     Identyfikacja i uwierzytelnienie użytkownika

W celu uzyskania dostępu do bazy danych osobowych posiadanej przez Spółkę, użytkownicy muszą się zidentyfikować. Identyfikacji dokonuje się poprzez wpisanie konta użytkownika (lub „nazwy użytkownika”) oraz hasła powiązanego z danym kontem użytkownika.

Każdy użytkownik, który uzyska dostęp do bazy danych osobowych Kaufland, posiada swoją własną nazwę użytkownika i hasło, które są unikalne na skalę Spółki.

Kaufland administruje i zarządza kontami użytkownika (oraz domyślnie powiązanymi hasłami) z uwzględnieniem niniejszej Polityki.

Manualny dostęp użytkowników do baz danych osobowych opiera się na wykazie zatwierdzonym przez osobę odpowiedzialną z Kaufland.

Prawa dostępu użytkownika do baz danych osobowych są systematycznie weryfikowane (co najmniej co 6 miesięcy) w celu zapewnienia, że nie udzielono żadnych nieupoważnionych praw dostępu, a także po wszelkich zmianach statusu użytkownika.

Dostęp do zabezpieczeń systemów informacyjnych zawierających dane osobowe oraz do ich danych jest konkretnie udzielony wyłącznie osobie odpowiedzialnej Administratora, wyznaczonej zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

Zasady identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników mogą być modyfikowane w zależności od kategorii przetwarzanych danych osobowych (zwykłe/specjalne) w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, o których mowa w art. 3.6.

5.1.7.    Rodzaj dostępu

Użytkownicy posiadają wyłącznie taki dostęp do danych osobowych, jaki jest potrzebny do wywiązania się z ich zadań w ramach wykonywanej pracy.

Dział wsparcia technicznego posiada dostęp do danych osobowych w celu rozwiązywania wyjątkowych przypadków, a także na podstawie wyraźnego, wcześniejszego zatwierdzenia osoby odpowiedzialnej Spółki, z zastrzeżeniem, że osoba, której dane osobowe dotyczą (do której danych uzyskany zostanie dostęp) jest poinformowana oraz że odpowiednia dokumentacja jest prowadzona dla każdego przypadku dostępu.

Administrator wprowadzi rygorystyczne metody niszczenia danych osobowych.

Zasady rodzaju dostępu mogą być modyfikowane w zależności od kategorii przetwarzanych danych osobowych (zwykłe/specjalne) w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, o których mowa w art. 3.6.

5.1.8.    Gromadzenie danych osobowych 

Administrator gromadzi informacje bezpośrednio od pracowników i potencjalnych pracowników (osoby fizyczne, osoby, których dane osobowe dotyczą) poprzez poinformowanie ich o kategoriach danych oraz celach ich przetwarzania. Uwzględniając konkretne zadania Administratora, zakres jego działalności, a także warunki zapewniane przez obowiązujące prawodawstwo mające zastosowanie do odpowiednich domen, Administrator przetwarza szczególne dane osobowe, mianowicie te dotyczące stanu zdrowia swoich pracowników i potencjalnych pracowników. Niniejszy wymóg jest konieczny z powodu jego konkretnej działalności. Na mocy prawodawstwa dotyczącego nadzoru zdrowia publicznego w państwie, od Administratora wymaga się weryfikowania odpowiedniego stanu zdrowia jego pracowników i potencjalnych pracowników, zarówno w momencie rekrutacji, jak i następnie okresowo raz na rok. Z tych powodów, przetwarzanie niniejszych kategorii danych jest bezpośrednio powiązane z obszarem działalności Kaufland, a także bezpieczeństwem i fizyczną integralnością jego pracowników i potencjalnych pracowników.

Zgodnie z postanowieniami prawa dot. ochrony danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą, jest informowana o swoich prawach w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych, w szczególności o poniższym:

-        Prawo do informacji;

-        Prawo dostępu do danych osobowych;

-        Prawo ingerencji w dane osobowe; 

-        Prawo wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą;

-        Prawo do niepodlegania decyzji w indywidualnych przypadkach;

-        Dostępu do wymiaru sprawiedliwości;

-        Inne.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach przestrzegania przepisów obowiązującego prawodawstwa (w tym miedzy innymi przestrzeganie przepisów regulacyjnych, norm zawodowych, regulaminów wewnętrznych).

Kaufland wyznaczy upoważnionych użytkowników w celach gromadzenia i wprowadzania danych do systemu informacyjnego, a także wszelkie modyfikacje danych osobowych będą dokonywane wyłącznie przez właściwych upoważnionych użytkowników wyznaczonych przez Spółkę.

Dane osobowe pracowników podlegają następującym metodom przetwarzania: gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, zatrzymywanie, odzyskiwanie, adaptowanie lub modyfikacja, wydobywanie, konsultowanie, użytkowanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie, przekazywanie właściwym organom władzy publicznej zgodnie z obowiązującym prawem, przekazywanie i udzielanie dostępu innym spółkom stowarzyszonym z Administratorem oraz innym podmiotom będącym podwykonawcami, w tym przekazywanie poza granice państwa.

Dane osobowe mogą być ujawniane zgodnie z prawem osobom, których dane osobowe dotyczą, organom władzy centralnej/samorządowej, służbom socjalnym i ochrony zdrowia, przedstawicielom prawnym osób, których dane osobowe dotyczą, innym spółkom stowarzyszonym z Administratorem, partnerom umownym Administratora, innym podmiotom, które oferują wystarczające gwarancje związane z ochroną danych osobowych.

Mając na uwadze fakt, że prawodawstwo Republiki Mołdawii nie obejmuje szczególnych przepisów dotyczących okresu przetwarzania danych osobowych, Administrator przestrzega zasad prawidłowego przetwarzania danych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, jest informowana o okresie przechowywania danych. Administrator zatrzymuje i przetwarza dane osobowe pracowników przez okres 75 lat liczony od momentu zgromadzenia danych.

Zgodnie z przepisami prawa, Administrator przechowuje dane osobowe w postaci papierowej i elektronicznej.

W przypadku, gdy strony trzecie mają potrzebę gromadzenia danych o pracownikach Administratora, która jest związana z działalnością, Administrator poinformuje pracowników i potencjalnych pracowników o ograniczeniach bezpieczeństwa i warunkach nałożonych przez stronę trzecią w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kaufland ujawnia informacje dotyczące pracowników stronom trzecim wyłącznie na mocy warunków oraz za pomocą odpowiednich środków, które są wymagane/upoważnione na mocy prawa.

5.1.9.    Wykonywanie kopii zapasowych

W Kaufland wykonuje się comiesięcznie kopie zapasowe danych osobowych i wykorzystywane są programy do zautomatyzowanego przetwarzania.

Zasady wykonywania kopii zapasowych mogą być modyfikowane w zależności od kategorii przetwarzanych danych osobowych (zwykłe/specjalne) w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, o których mowa w Art. 3.6

5.1.10. Komputery i urządzenia końcowe dostępu

Komputery dostępu i inne urządzenia końcowe są instalowane w pomieszczeniach zamykanych, z ograniczonym dostępem.

Również w przypadku, gdy monitory przeznaczone do danych osobowych nie wyświetlają niczego przez okres do 15 (piętnastu) minut, sesja robocza automatycznie zamyka się.

Urządzenia końcowe dostępu stosowane w celach publicznych, na których wyświetlane są dane osobowe, są ustawione tak, aby nie były widoczne dla ogółu i są automatycznie ukrywane po okresie trwającym do 5 (pięciu) minut ich nieużytkowania.

Zasady dotyczące komputerów i urządzeń końcowych dostępu mogą być modyfikowane w zależności od kategorii przetwarzanych danych osobowych (zwykłe/specjalne) w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, o których mowa w Art. 3.6

5.1.11. Pliki dot. dostępu

Każdy dostęp do bazy danych osobowych jest zapisywany w pliku dot. dostępu (lub „dzienniku” w przypadku zautomatyzowanego przetwarzania) lub w rejestrze manualnego przetwarzania danych osobowych.

W przypadku zautomatyzowanego przetwarzania, wszystkie niniejsze informacje są przechowywane w pliku dot. ogólnego dostępu. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu są również dokumentowane.

Kaufland przechowuje pliki dot. dostępu przez okres co najmniej 2 (dwóch) lat.

Zasady dotyczące plików dot. dostępu mogą być modyfikowane w zależności od kategorii przetwarzanych danych osobowych (zwykłe/specjalne) w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, o których mowa w art. 3.6.

5.1.12. Systemy telekomunikacyjne

Kaufland systematycznie sprawdza (co 6 miesięcy) uwierzytelnienie i rodzaje dostępu w celu wykrycia błędnego działania w zakresie użytkowania systemów telekomunikacyjnych.

System telekomunikacyjny Kaufland jest zaprojektowany w taki sposób, aby dane osobowe nie mogły zostać przechwycone lub przekazane z żadnego miejsca. Jako alternatywny środek bezpieczeństwa, od użytkownika wymaga się stosowania metody szyfrowania w celu przekazywania danych osobowych stosowanych przez Kaufland w dniu niniejszego przekazania.

Również system telekomunikacyjny przekazuje dane osobowe wyłącznie kiedy są one bezwzględnie konieczne.

Zasady dotyczące systemów telekomunikacyjnych mogą być modyfikowane w zależności od kategorii przetwarzanych danych osobowych (zwykłe/specjalne) w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, o których mowa w Art. 3.6

5.1.13. Szkolenie personelu

W trakcie kursów szkoleniowych, Kaufland poinformuje personel o poniższym:

(i)         postanowienia Ustawy nr 133/2011 w sprawie ochrony danych osobowych;

(ii)        minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zawarte w niniejszej Polityce; oraz

(iii)       zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych w zależności od rodzaju czynności użytkownika.

 

Użytkownicy, którzy posiadają dostęp do danych osobowych, są szkoleni przez Spółkę w zakresie ich poufności, a także otrzymują ostrzeżenia na swoich monitorach w trakcie wykonywania swoich czynności.

 

Użytkownicy są zobowiązani do zamknięcia ich sesji roboczej, kiedy opuszczają swoje stanowisko pracy.

 

Personel zapewniający obsługę systemów informacyjnych i/lub rejestrów danych osobowych przechodzi co najmniej raz w roku odpowiedni kurs szkoleniowy dotyczący zakresu odpowiedzialności i obowiązków związanych z zarządzaniem i reagowaniem na incydenty naruszające bezpieczeństwo w obszarze ochrony danych osobowych.

 

5.1.14. Użycie komputerów

Kaufland wprowadził następujące środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (szczególnie wobec wirusów komputerowych):

a)         użytkownicy nie korzystają z oprogramowania pochodzącego ze źródeł zewnętrznych lub podejrzanych;

b)         użytkownicy są stale informowani o niebezpieczeństwie w zakresie wirusów komputerowych;

c)         Spółka wdrożyła scentralizowany, automatyczny system antywirusowy i bezpieczeństwa dla swoich systemów informatycznych, a także środki techniczne mające na celu wykrycie cyber ataków, w tym środki służące do zidentyfikowania prób nieupoważnionego korzystania z systemów informacyjnych lub nieupoważnionego przekazywania danych osobowych (Phishing);

d)         klawisz „Print Screen” na wszystkich stanowiskach roboczych wyposażonych w monitory, na których wyświetla się (w szczególności) dane osobowe, został umyślnie dezaktywowany w celu uniknięcia drukowania niniejszych danych, bez względu na to, czy umyślnie, czy przypadkowo.

 

Zasady dotyczące korzystania z komputerów mogą być modyfikowane w zależności od kategorii przetwarzanych danych osobowych (zwykłe/specjalne) w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, o których mowa w art. 3.6.

5.1.15. Drukowanie danych

5.1.16. 

Drukowanie danych osobowych jest wykonywane wyłącznie przez użytkowników, którzy zostali wyraźnie upoważnieni do tej czynności przez osobę odpowiedzialną Spółki, zgodnie z konkretnymi procedurami wewnętrznymi Kaufland dotyczącymi korzystania z i niszczenia niniejszych materiałów.

Kaufland zastrzega sobie prawo do egzekwowania dodatkowych środków bezpieczeństwa, które będą stanowić integralną część niniejszej Polityki, jeśli uzna niniejsze za odpowiednie, a także w zależności od wagi przetwarzanych danych osobowych.

Zasady dotyczące drukowania danych mogą być modyfikowane w zależności od kategorii przetwarzanych danych osobowych (zwykłe/specjalne) w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, o których mowa w art. 3.6

5.1.17. Incydenty naruszające bezpieczeństwo

Incydenty naruszające bezpieczeństwo dotyczące systemów informacji osobowych są stale monitorowane i dokumentowane za pomocą zautomatyzowanych środków. Są one zgłaszane do Krajowego Centrum Ochrony Danych Osobowych zgodnie z wymogami prawnymi.

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie niniejszej Polityki wykonuje comiesięczne sprawdzenia w celu zapewnienia zgodności z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa danych osobowych. Po przeprowadzeniu sprawdzenia sporządza się raport dotyczący odchyleń/incydentów.

Niniejsza Polityka jest weryfikowana co najmniej raz w roku i zatwierdzania na najwyższym poziomie. Zostaną o niej również poinformowani użytkownicy i pracownicy Administratora zaangażowani w przetwarzanie danych osobowych, a także zostanie ona umieszczona na stronie internetowej Administratora w wersji skróconej.

5.2.     Formularz kontaktowy/kontakt e-mailowy/połączenia telefoniczne

 Cel/podstawa prawna przetwarzania danych:

Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Państwa w formularzach kontaktowych, podczas połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail. Wykorzystujemy Państwa dane do przetwarzania Państwa aplikacji oraz w celach statystycznych, do tworzenia miesięcznych raportów, zawierających imiona i nazwiska zrekrutowanych kandydatów, w celu realizacji etapów procesu rekrutacji za pośrednictwem naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego przez osoby, które aplikują, aby sprawdzić, obliczyć i przyznawać premie za polecenie pracownika Kauflandu.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych do czasu zatrudnienia jest Art. 5 ust. 5 lit. e) ustawy nr 133/2011 o ochronie danych osobowych. Uzasadniony interes Kaufland polega na zamiarze odpowiadania przez firmę na życzenia odwiedzających stronę internetową w celu utrzymania i zwiększenia ich zadowolenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych po zatrudnieniu jest art. 5 ust. 1 ustawy nr 133/2011 o ochronie danych osobowych, tj. Państwa pisemna zgoda przy podpisywaniu indywidualnej umowy o pracę.

Odbiorcy/kategorie odbiorców:

Przekazywanie danych stronom trzecim spoza Grupy Kaufland jest praktycznie wykluczone. W drodze wyjątku dane w naszym imieniu mogą być przetwarzane przez naszych zleceniobiorców (podmioty przetwarzające). W takim wypadku kontrahenci są starannie wybierani oraz kontrolowani zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy nr 133/2011 dotyczącej ochrony danych osobowych. Ponadto może okazać się konieczne przekazanie części informacji z Państwa zapytania do innych spółek z Grupy Kaufland (np. spółka należąca do Kaufland, której dotyczy Państwa zapytanie) w celu opracowania Państwa zapytania. W miarę możliwości Państwa zapytanie zostanie wcześniej zanonimizowane, tak, aby strona trzecia nie mogła Państwa zidentyfikować. W niektórych przypadkach może jednak okazać się konieczne ujawienie Państwa danych osobowych w celu opracowania Państwa zapytania.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania:

Wszelkie dane osobowe, które podali nam Państwo w zapytaniach za pośrednictwem tej strony internetowej lub poczty e-mail, zostaną przez nas usunięte albo całkowicie zanonimizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami najpóźniej 90 dni po udzieleniu Państwu ostatecznej odpowiedzi. Tak ustalony okres przechowywania danych wiąże się z tym, że po otrzymaniu odpowiedzi na pytanie mogą się Państwo ponownie z nami skontaktować, a wówczas będziemy musieli odnieść się do poprzedniej korespondencji. Dlatego Państwa dane przechowywane są przez 90 dni.     Z naszego doświadczenia wynika, że po 90 dniach nie otrzymujemy już dodatkowych pytań do udzielonych przez nas odpowiedzi. W przypadku dochodzenia swoich praw drogą sądową, dane osoby zainteresowanej będą przechowywane przez 3 lata od momentu otrzymania ostatecznej decyzji i będą stanowić dowód na to, że wszystkie informacje zostały udzielone w sposób wyczerpujący oraz wszystkie wymogi prawne zostały spełnione.

 

Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przynależność do bazy talentów Kaufland (w formie pisemnej/elektronicznej zgody w Państwa aplikacji, zgodnie z ustawą 133/2011 o ochronie danych osobowych), Państwa profil może zostać również przesłany do bazy talentów (w ramach możliwego włączenia podwykonawców przetwarzania, powołanych przez przedstawicieli firmy Kaufland) po wypełnieniu konkretnego wniosku i może zostać rozważona pod kątem przyszłego zatrudnienia w oparciu o Państwa kwalifikacje. Transmisja ta odbywa się po indywidualnym sprawdzeniu przez nas.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach bazy talentów jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO/art. 5 ust. 1 ustawy 133/2011 o ochronie danych osobowych.

Prawo dostępu do bazy talentów przysługuje tylko rekruterom z kraju, w którym Państwo aplikujecie.

Państwa profil w naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym i dane w nim zapisane pozostają zapisane w systemie, niezależnie od tego, czy istnieje aktywna konkretna aplikacja. Daje to Państwu możliwość aplikowania na inne stanowiska w Grupie Kaufland lub otrzymywania powiadomień, gdy tylko zostaną Państwo dodani do bazy talentów. Po określonym okresie czasu 12 miesięcy, w którym Państwa profil nie był aktywny i żadne aplikacje nie były przetwarzane, Państwa profil zostanie automatycznie usunięty.

5.3. Elektroniczny system rekrutacyjny (online)

Kaufland stale poszukuje wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, prosimy zwrócić uwagę na to, że aplikacje przesyłane nam za pośrednictwem e-maili otrzymujemy od Państwa w formie niezaszyfrowanej.  W związku z tym zdecydowanie zalecamy korzystać wyłącznie z naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który działa w trybie online.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym są dwie możliwości aplikowania. Mogą Państwo się zalogować i założyć własny profil wraz z hasłem. W tym przypadku mają Państwo wgląd do wysłanych aplikacji oraz mają Państwo możliwość przesyłania dokumentów aplikacyjnych, dokonywania zmian w profilu lub wycofania swojej kandydatury z procesu. W przypadku, gdy aplikują Państwo bez wcześniejszego logowania, nie dokonując uwierzytelnienia, konieczne jest przekazanie jedynie  wymaganych danych, ale wiąże się to z brakiem bezpośredniego dostępu do wysłanej aplikacji. Jednak i w tym przypadku, jeśli wyrażacie Państwo taką chęć, istnieje możliwość przeglądania, edytowania i zarządzania swoim profilem. W tym celu należy poprosić o hasło (należy wybrać „nie pamiętasz hasła?” i podać adres E-mail). W obu przypadkach dot. sposobu aplikowania te same dane są zbierane i przetwarzane.

  

Cel przetwarzania danych/ podstawa prawna oraz sposób działania

W naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym mogą Państwo stworzyć swój profil zabezpieczony hasłem lub przekazać nam dane bez konieczności logowania się. Wszelkie dane i załączniki, przechowywane przez Państwo oraz wysyłane wraz z aplikacją, będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu opracowania Państwa aplikacji. Państwa dane mogą być też przetwarzane w celach statystycznych, do tworzenia miesięcznych raportów, zawierających imiona i nazwiska zrekrutowanych kandydatów, w celu realizacji etapów procesu rekrutacji za pośrednictwem naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego przez osoby, które aplikują, aby sprawdzić, obliczyć i przyznawać premie za polecenie pracownika Kauflandu.

Podstawą prawną tego jest:

W przypadku Mołdawii:       

Art. 5 ust. 5 ustawy nr 133/2011 o ochronie danych osobowych.

Jeżeli zgadzacie się Państwo z wyrażoną zgodą, podstawą prawdą państwa wniosku jest Art. 5 ust. 1 ustawy nr 133/2011 o ochronie danych osobowych. Używamy procesu szyfrowania do przesyłania danych aplikacji w tym systemie, dzięki czemu Państwa dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania:

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane zawarte w konkretnej aplikacji zostaną zanonimizowane zgodnie z obowiązującą w kraju podstawą prawną. Anonimizacja nastąpi:

W przypadku Mołdawii:

Po roku.

Państwa profil w naszym systemie rekrutacyjnym oraz zgromadzone w nim dane będą przechowywane w systemie, niezależnie od konkretnej, aktywnej aplikacji, dzięki czemu mają Państwo możliwość ubiegania się również o inne stanowiska w Kaufland. Po roku, jeśli Państwa profil był nieaktywny i nie były przetwarzane w tym czasie żadne aplikacje, zostanie automatycznie usunięty.

Usunięcie profilu nastąpi:

W przypadku Mołdawii:

Po roku.

Mogą Państwo również w każdej chwili usunąć swój profil samodzielnie. W takim przypadku, gdy kandydat uczestniczy w procesie rekrutacyjnym, jego aplikacja zostanie wycofana, a profil usunięty. Wówczas usunięcie profilu następuje natychmiast, a anonimizacja danych następuje po upływie powyższego, ustawowego okresu usuwania danych.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady elektronicznego systemu rekrutacyjnego dostępnego pod adresem: https://jobs.kaufland.com (zwanego dalej „Systemem Rekrutacyjnym”).

2.     Właścicielem Systemu Rekrutacyjnego jest Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, przy alei Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879890, posiadająca REGON: 151562471 i NIP: 8992367273 (zwana dalej „Kaufland”).

3.     Kaufland świadczy za pośrednictwem Systemu Rekrutacyjnego usługi niewymagające rejestracji
i logowania Użytkownika, w szczególności:

a)     informacyjne, w zakresie ofert pracy,

b)     informacyjne,  w zakresie procesu rekrutacji,

c)     umożliwienia przesłania aplikacji kandydata do pracy, na praktykę, program lub staż.

4.     Kaufland świadczy za pośrednictwem Systemu Rekrutacyjnego usługi wymagające logowania,
w szczególności:

a)     umożliwienie złożenia, wysłania lub cofnięcia aplikacji przez kandydata do pracy, na praktykę, program lub staż, 

b)     umożliwienie składania dokumentów w ramach procesu rekrutacyjnego będących załącznikami do aplikacji,

c)     umożliwienie  dostępu do złożonych przez Użytkownika – w czasie korzystania z Systemu Rekrutacyjnego – aplikacji i dokumentów,

d)    umożliwienie podawania danych osobowe i kontaktowe, koniecznych w procesach rekrutacyjnych, oraz ich zmiany.

5.     Regulamin stanowi treść umowy dotyczącej korzystania z Systemu Rekrutacyjnego pomiędzy Kaufland a Użytkownikiem Systemu Rekrutacyjnego (dalej zwanym „Użytkownikiem”).

6.     Regulamin Systemu Rekrutacyjnego jest dostępny na stronie internetowej Kaufland: https://jobs.kaufland.com

7.     Kaufland może wycofać dostęp do Systemu Rekrutacyjnego lub poszczególnych jego funkcjonalności, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

§ 2

Użytkownicy 

 

1.       Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która zamierza wziąć udział w procesach rekrutacyjnych Kaufland na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:

a)     praktyk uczniowskich,

b)     programów stażowych,

c)     letnich praktyk,

d)    pracy dla pracowników młodocianych (w celu odbywania przygotowania zawodowego oraz w innych celach niż przygotowanie zawodowe),

e)     pracy.

2.       Użytkownik powinien mieć:

a)     ukończony osiemnasty rok życia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

b)     ukończony trzynasty rok życia i/lub posiadać ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz – w obu przypadkach - dysponować zgodą przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Systemu Rekrutacyjnego i akceptację postanowień Regulaminu.

3.       Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin oraz politykę prywatności.

4.       Użytkownik może założyć w Systemie Rekrutacyjnym wyłącznie jedno konto. Niedopuszczalne jest tworzenie kont w imieniu osób trzecich.

 

 § 3

Zasady korzystania z Systemu Rekrutacyjnego

 

1.       System Rekrutacyjny został stworzony w celu ułatwienia Użytkownikom udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Kaufland i zwiększania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją.

2.       Do prawidłowego działania Systemu Rekrutacyjnego niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:

a)      połączenie z siecią Internet,

b)      aktualna przeglądarka internetowa,

c)       włączona opcja akceptowania plików cookies.

3.       Zasady dotyczące plików cookies opisane są pod adresem: https://kariera.kaufland.pl/polityka-prywatnosci.html#cookies.

4.       Udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Kaufland jest możliwy także bez zakładania konta w Systemie Rekrutacyjnym. Zasady rekrutacji będą równe i jednakowe dla Użytkowników jak i osób nie posiadających konta w Systemie Rekrutacyjnym.

5.       Użytkownik może założyć konto w Systemie Rekrutacyjnym w dowolnej chwili jego funkcjonowania. Założenie konta w Systemie Rekrutacyjnym jest bezpłatne.

6.       Aby założyć konto w Systemie Rekrutacyjnym Użytkownik powinien z poziomu Systemu Rekrutacyjnego wybrać link „Profil kandydata” a następnie „Utwórz profil”.

7.       Do założenia konta w Systemie Rekrutacyjnym konieczne jest podanie adresu e-mail, ustanowienie hasła do konta, podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, kraju/regionu zamieszkania oraz potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności dot. Elektronicznego Systemu Rekrutacyjnego.

8.       W trakcie zakładania konta oraz dalszego korzystania z Systemu Rekrutacyjnego, Użytkownik zobowiązany jest do:

a)      podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych, aktualnych i niewprowadzających
w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,

b)      zachowania w tajemnicy hasła i niepodawanie go osobom trzecim.

9.       Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną
z ujawnieniem innym osobom swojego hasła.

10.    Po założeniu konta – Użytkownik będzie mógł:

a)      przesłać swoje CV i list motywacyjny,

b)      podać dane osobowe i kontaktowe, konieczne w procesach rekrutacyjnych, oraz je zmieniać według potrzeb,

c)       uzyskać dostęp do złożonych przez niego – w czasie korzystania z Systemu Rekrutacyjnego – aplikacji, wycofywać złożone aplikacje oraz uzupełniać dokumenty,

d)      otrzymać pocztą e-mail potwierdzenie złożenia aplikacji,

e)      otrzymać pocztą e-mail informację o statusie rekrutacji,

f)       otrzymać pocztą e-mail zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną,  

g)      otrzymać pocztą e-mail informacje o aktualnych ofertach pracy – po wyrażeniu dodatkowej zgody,

h)      otrzymać, po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, pocztą e-mail zaproszenie do wzięcia udziału w dobrowolnej ankiecie Candidate-Experience na temat procesu rekrutacyjnego.

11.    Po wyrażeniu odrębnej zgody Użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia o nowych ogłoszeniach o pracę/newslettera. Powiadomienia/newsletter będą przekazywane w formie
e-maila. Zgoda na otrzymywanie powiadomień/newslettera może być udzielona i cofnięta przez Użytkownika w każdym czasie przy użyciu opcji dostępnej po zalogowaniu na własne konto
w Systemie Rekrutacyjnym.

12.    Dane Osobowe Użytkowników nie będą udostępniane innym Użytkownikom.

13.    Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w ramach procesów rekrutacyjnych, w których Użytkownik bierze udział, oraz po wyrażeniu przez Użytkownika zgody w Bazie Talentów, która umożliwia udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

14.    Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować Dane Osobowe, podane przy założeniu konta w Systemie Rekrutacyjnym przy pomocy opcji dostępnych po zalogowaniu na własne konto.

15.    Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z Systemu Rekrutacyjnego korzystając
z opcji dostępnych po zalogowaniu na własne konto.
Usunięcie konta jest procesem natychmiastowym i nieodwracalnym.  

16.    Użytkownik może usunąć konto w Systemie Rekrutacyjnym, w dowolnym momencie samodzielnie za pomocą opcji „Usuń konto” dostępnej w ramach Konta albo przez zgłoszenie Kaufland żądania usunięcia Konta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta - nastąpi to po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni liczonych od dnia złożenia dyspozycji.

17.    Kaufland zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto
w Systemie Rekrutacyjnym informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Systemu Rekrutacyjnego, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 4

Chatbot

 

1.       Kaufland udostępnia Użytkownikom w Systemie Rekrutacyjnym także usługę chatbot, tj. usługę świadczoną drogą elektroniczną, będącą programem komputerowym pełniącym rolę wirtualnego asystenta (zwany dalej „Chatbotem”). 

2.       Korzystanie z Chatbota jest możliwe na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.       W celu Uzyskania dostępu do Chatbota Użytkownik powinien mieć uruchomione urządzenie
z dostępem do sieci Internet oraz aktualną przeglądarkę internetową.

4.       Chatbot umożliwia:

a)      składanie aplikacji,

b)      zadawanie pytań,

c)       wyszukiwanie ofert pracy.

5.       Treść konwersacji i działania podejmowane w ramach Chatbota nie będą przechowywane przez Kaufland.

6.       Chatbot uruchamia się po otwarciu okna konwersacji „Cyfrowy asystent” z poziomu strony  www.kariera.kaufland.pl

7.       W każdej chwili można zaprzestać korzystania z Chatbota przez zamknięcie okna konwersacji. Konwersacja może zostać w dowolnej chwili skasowana przez Użytkownika poprzez zamknięcie okna konwersacji oraz zamknięcie otwartej strony internetowej.

8.       Zabronione jest wpisywanie w okno Chatbota treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz prawa innych osób. 

 

§ 5

Niedozwolone zachowania Użytkowników

 

1.       Kaufland zastrzega sobie prawo do usunięcia z Systemu Rekrutacyjnego kont Użytkowników, których działania będą bezprawne lub sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Użytkowników, którzy:

a)      nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie lub podają nieprawdziwe dane osobowe;

b)      wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej lub innego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu lub zakładania kont Systemie Rekrutacyjnym różnych Użytkowników;

c)       podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń w działaniu systemów informatycznych Kaufland;

d)      używają Systemu Rekrutacyjnego do przesyłania treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, rasistowskim, wulgarnym, zniesławiającym lub obraźliwym, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Kaufland lub naruszające chronione prawem dobra osób trzecich;

e)      w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin lub przepisy prawa;

2.       W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Użytkownika w Systemie Rekrutacyjnym Kaufland  może kontaktować się z Użytkownikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową).

3.       Kaufland może uzależnić udział Użytkownika w procesie rekrutacyjnym od złożenia przez niego wyjaśnień dotyczących jego aktywności w Systemie Rekrutacyjnym.

 

§ 6

Przetwarzanie Danych Osobowych

 

Dane osobowe związane z aktywnością w Systemie Rekrutacyjnym będą przetwarzane przez Kaufland zgodnie z Polityką prywatności dot. Elektronicznego Systemu Rekrutacyjnego dostępną pod adresem: https://jobs.kaufland.com

 

§ 7

Reklamacje

 

1.       Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w odniesieniu do działania Systemu Rekrutacyjnego w trakcie trwania procesów rekrutacyjnych Kaufland lub po ich zakończeniu.

2.       Reklamacje mogą być zgłaszane mejlowo na adres: service@kaufland.pl

3.       Reklamacje będą rozpatrywane przez Kaufland w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. Informacja o decyzji Kaufland w sprawie reklamacji odsyłana na adres
e-mail, z którego przyszła.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1.       Wszelkie informacje o Systemie Rekrutacyjnym zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych lub reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.       Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://jobs.kaufland.com. Link do Regulaminu będzie również przesłany każdemu z Użytkowników w mejlu zawierającym potwierdzenie założenia konta na Platformie.

3.       Regulamin Systemu Rekrutacyjnego jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Kaufland.

4.       Wszelkie informacje na temat Systemu Rekrutacyjnego można uzyskać kontaktując się
z Kaufland poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://kariera.kaufland.pl

5.       Kaufland zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych w Regulaminie zasad w dowolnym czasie, m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Systemu Rekrutacyjnego, zapobiegania nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania, wprowadzenia dodatkowych opcji lub z powodu innych ważnych potrzeb Kaufland.

6.       Zmianę Regulaminu uważa się za zaakceptowaną przez Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie, nie wypowie umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu korzystając z opcji dostępnych w powiadomieniu o zmianie lub nie usunie konta. Zmianę Regulaminu uważa się zaakceptowaną nie później niż w chwili pobrania tej aktualizacji na urządzenie przenośne Użytkownika.

7.       Użytkownik ma prawo do odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny
w terminie 14 dni od dnia założenia konta. Szczegółowa informacja o odstąpieniu od umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Kaufland w chwili założenia konta w Systemie Rekrutacyjnym wraz z wzorem odstąpienia stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

8.       Kaufland może w każdym czasie wycofać dostęp do Systemu Rekrutacyjnego lub jej poszczególnych funkcjonalności. Kaufland może to zrobić z 14-dniowym powiadomieniem. Informację w zakresie, o jakim mowa w tym postanowieniu, Kaufland zamieści także na stronie: https://kariera.kaufland.pl

9.       Regulamin wchodzi w życie 22 listopada 2021 roku.

10.   W oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 21 Ustawy o prawach konsumenta Organizator informuje, że:

-        istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

-        pozasądowe rozwiązywanie sporów oznacza, że spór jest rozpatrywany przez podmioty nie należące do systemu sądownictwa powszechnego (tradycyjnych sądów).

-        w przypadku sporów z przedsiębiorcami działającymi w branży handlu detalicznego, konsumenci mogą wnioskować o rozwiązanie sporu przez organy lub sądy polubowne działające przy Inspekcji Handlowej.

-        w przypadku sporów związanych z internetowymi umowami sprzedaży lub internetowymi umowami o świadczenie usług, wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu złożyć można poprzez tzw. platformę ODR, znajdującą się pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

-        udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów jest dobrowolny zarówno dla konsumenta, jak i przedsiębiorcy. Bez zgody obu stron spór nie może być rozwiązany w tym trybie (wyjątki dotyczą podmiotów z rynku finansowego).

-        więcej szczegółów na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
a w szczególności pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

11.   W wykonaniu zobowiązania z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, załącznik
nr 3 do Regulaminu zawiera aktualne informacje o szczególnych zagrożeniach związanych
z korzystaniem z Usługi w Systemie Rekrutacyjnym oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Kaufland do systemu teleinformatycznego.
Załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

1.       Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.       Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia założenia konta, zgodnie
z § 1 ust. 1 Regulaminu.

3.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, przy alei Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879890, posiadającą REGON: 151562471 i NIP: 8992367273, adres e-mail: service@kaufland.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.       Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

Umowa dotycząca korzystania z Systemu Rekrutacyjnego po odstąpieniu od niej traktowana będzie, jakby nie doszło do jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kufland usunie Państwa dane osobowe podane przy zakładaniu konta. Odstąpienie od Umowy uniemożliwia korzystanie
z konta założonego na Platformie i jego funkcji opisanych w Regulaminie.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-      Adresat: Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, przy alei Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław,

-      Dane: Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879890, posiadająca REGON: 151562471 i NIP: 8992367273, telefon: 71/ 3770 112, adres e-mail: service@kaufland.pl

 

Treść oświadczenia:

-      Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

-      umowy korzystania z Systemu Rekrutacyjnego Kaufland

-      Data zawarcia umowy(*)

-      Imię i nazwisko:

-      Adres:

-      Podpis: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-      Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Systemu Rekrutacyjnego oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikami treści Systemu Rekrutacyjnego wprowadzanych przez Kaufland do systemu teleinformatycznego

 1. Informacja dotyczy zagrożeń identyfikowanych jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Kaufland systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.
 2. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Użytkownika, jest:
  • możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki”, malware, „konie trojańskie”,
  • możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną,
  • możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości,
  • możliwość wyłudzania poufnych informacji osobistych np. haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika,
  • możliwość zainstalowania programów śledzących działanie Użytkownika, przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).
 3. Kaufland informuje, że mimo stosowania rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 4.  W celu uniknięcia wskazanych zagrożeń Użytkownik powinien:
  • zaopatrzyć swoje urządzenia używane do korzystania z Systemu Rekrutacyjnego, w tym urządzenia mobilne,  w program antywirusowy,
  • stale aktualizować program antywirusowy, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku,
  • dokonywać regularnych całościowych skanów systemu programem antywirusowym i antymalware,
  • instalować programy prewencyjne wykrywające i zapobiegające włamaniom,
  • używać oryginalnego systemu i aplikacji pochodzących tylko z legalnego źródła,
  • czytać wszelkie umowy licencyjne, regulaminy, itp.,
  • prawidłowo ustawić przeglądarkę internetową,
  • nie otwierać załączników poczty e-mail niewiadomego pochodzenia.
 5. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także: firewall tj. włączona zapora sieciowa, szyfrowanie transmisji danych, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia.
 6. Konsekwentne stosowanie przez Użytkownika wskazanych powyżej środków bezpieczeństwa pozwala uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z sieci Internet.