23.04.2024

Pravne napomene i zaštita osobnih podataka

Načela privatnosti u sustavu upravljanja natječajima u skladu s čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

 

Želimo da se prilikom korištenja našeg online sustava za upravljanje natječajima na našoj stranici osjećaš dobro i sigurno. Zaštita tvoje privatnosti veoma nam je važna jer zaštitu podataka shvaćamo kao značajku kvalitete koja se osim na kupca odnosi i na naše kandidate i zaposlenike. Cilj sljedećih načela privatnosti jest da te informiraju o tome kako Kaufland postupa s prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prilikom posjeta navedenoj web stranici i korištenja sustava za upravljanje natječajima.

 

I Zemlje članice EU

 Napomena: II Zemlje koje nisu članice EU (Republika Moldavija) nalaze se na kraju dokumenta.

1. Voditelj obrade u smislu čl. 4. t. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

za Hrvatsku

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

telefon: +385 1 2353-555

e-mail: karijera@kaufland.hr 

za Njemačku

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

telefon: 07132/ 9400

e-Mail: karriere@kaufland.de 

za Češku Republiku

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

telefon: +420 251 05 1111

e-Mail: personal@kaufland.cz

 

za Slovačku

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

telefon: 02/49 59 02 00

e-Mail: service@kaufland.sk

 za Poljsku

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. (dalje: Kaufland)

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

telefon: 71/ 37 70 100

e-mail: service@kaufland.pl

 

za Rumunjsku

Kaufland România SCS       

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

București, CP 020284

telefon: 0372 090 000

e-Mail: cariere@kaufland.ro

 

za Bugarsku

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

telefon: +359 28125000

e-Mail: recruitment@kaufland.bg

 2. Online sustav za prijavu na natječaj za posao

Kaufland stalno traži kvalificirane i motivirane zaposlenike. Prijave koje nam pošalješ e-mailom, stići će nešifrirane. Stoga preporučujemo upotrebu isključivo online sustava za prijavu na natječaj.

U našem online sustavu za upravljanje natječajima postoje dvije mogućnosti za prijavu na otvoreni natječaj. Možeš se prijaviti i izraditi vlastiti profil s personaliziranom lozinkom. Na taj način možeš pratiti status svoje prijave, slati dodatne dokumente ili ih mijenjati te povući prijavu. Ako odabereš mogućnost prijave na natječaj bez otvaranja profila daješ nam samo nužne podatke koje trebamo za obradu tvoje prijave, ali nemaš mogućnost izravnog pristupa svojojprijavi. Ako želiš, i u ovom slučaju možeš nakon prijave na natječaj pristupiti svojim podacima, obrađivati prijavu i upravljati svojim zahtjevom. Ovo možeš napraviti tako što ćeš kliknuti na polje (Prijava/registracija) te na „zaboravljena lozinka” i upisati svoju e-mail adresu. Prilikom odabira bilo koje od ove dvije opcije prijavljivanja na natječaje, nama na raspolaganje stavljaš iste podatke.  Napominjemo da se dokumenti dodani prijavi spremaju u profil kandidata te će se, u slučaju daljnjih prijava bez priloženih dokumenata, automatski dodavati. Prijavite se na svoj profil kandidata kako biste uredili dokumente ili prenijeli nove dokumente.

U sklopu prijave za posao prikupljaju se osobni podaci.

Prijava bez registracije

U sklopu prijave na natječaj bez registracije prikupljaju se tvoji osobni podatci:  ime i prezime, e-mail adresa, privatni broj telefona/mobitela, država. Ovisno o radnom mjestu potrebno je odgovoriti na predselekcijska pitanja. Podaci  o oslovljavanju,  preporuci zaposlenika kao i pristanak na primanje SMS poruka u okviru selekcijskog postupka mogu se dati dobrovoljno Osim toga, možeš dobrovoljno pristati na uključivanje u Kauflandov TalentPool te odgovoriti na pitanje o tome kako si saznao/la za natječaj za posao. Po želji nam možeš dostaviti i ostale dokumente u sklopu prijave za posao.

Prijava uz registraciju

U sklopu prijave s registracijom prikupljaju se tvoji osobni podaci; ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, država. Ovisno o radnom mjestu, potrebno je odgovoriti na predselekcijska pitanja. Podaci o oslovljavanju, datumu rođenja, pozivnom broju države, adresi, preporuci zaposlenika i vidljivosti profila mogu se dati dobrovoljno.  Osim toga, možeš pristati na primanje SMS poruka u okviru selekcijskog postupka ili na uključenost u Kauflandov TalentPool te odgovoriti na pitanje o tome kako si saznao/la za natječaj za posao. Po želji nam možeš dostaviti i ostale dokumente u sklopu prijave za posao.

Svrha obrade podataka i pravna osnova: U našem online sustavu za upravljanje natječajima možeš stvoriti profil i personaliziranu lozinku ili nam svoje podatke možeš ostaviti bez prijave u sustav. Podaci koje navedeš i dokumenti koje učitaš obraditi ćemo isključivo u svrhu tvoje prijave na pojedini natječaj te u datom slučaju u svrhu provedbe onboarding procesa. Pravnu podlogu za obradu podataka čini

   -  za Hrvatsku

- čl. 29. Zakona o radu i čl. 88. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

čl. 6. t. 1. a) i b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

 

   -  za Njemačku

§ 26 t. 1 st. 1 BDSG- čl. 88 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

-       za Češku Republiku

Zakona o radu 101/2000 – usp. s čl. 88 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

-       za Slovačku

čl. 11 Zakona o radu 311/2001 – usp. s čl. 88 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

-       za Poljsku

čl. 22 Zakona o radu i čl. 6 t. 1 (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

-       za Rumunjsku

čl. 6 t. 1 f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

-       za Bugarsku

čl.25.k Zakona o zaštiti podataka – usp. s čl. 88 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

U sklopu postupka prijave kontaktirat ćemo te putem e-maila, telefonom te i po potrebi SMS porukom, ako za to daješ svoju privolu.

Ukoliko daješ dodatnu privolu, temeljem čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) tvoja se prijava na natječaj može proslijediti. Za prosljeđivanje tvojih podataka u online sustavu za upravljanje natječajima, koristi se sustav enkripcije kako bi tvoji podaci bili zaštićeni od neovlaštenog pristupa.

Primatelji / kategorije primatelja: Podaci profila vidljivi su samo tebi ako ne daješ posebnu privolu ili se prijavljuješ na konkretan natječaj. Zaposlenici zaduženi za pojedini natječaj mogu vidjeti tvoje podatke tek kada se prijaviš na natječaj. Samo ako nam u sustavu daješ privolu (obilježavanjem mogućnosti za vidljivost profila), tvoj će profil biti uzet u obzir i kod drugih natječaja za posao u Kaufland grupi,  ovisno o tvojim kvalifikacijama odnosno interesima, no neće se prosljeđivati trećim osobama izvan Kaufland grupe.

Ako daješ svoj pristanak za uključivanje u naš TalentPool (u obliku aktivnog odobrenja), tvoj profil može biti dodijeljen grupi talenata ako su tvoje kvalifikacije u skladu sa zahtjevima nekog drugog radnog mjesta. Ova dodjela odvija se nakon naše individualne provjere.

Pravni temelj za obradu podataka unutar TalentPoola je tvoja suglasnost u skladu sa člankom 6. stavkom 1. točkom a) GDPR.

Naš TalentPool vidljiv je samo zaposlenima u Selekciji u našoj zemlji. Na TalentPool primjenjuje se opća odredba o razdoblju pohrane osobnih podataka koja vrijedi za prijavu i inače.

Prosljeđivanje podataka izvan Europske Unije u načelu se ne odvija, osim ako se prijavljuješ na natječaje u Kaufland zemlje koje nisu članice Europske Unije i ako daješ izričitu privolu da profil smije biti vidljiv zaposlenicima zaduženima za selekciju u svim Kaufland zemljama. Pravnu podlogu za prosljeđivanje podataka u ovom slučaju čini privola temeljem čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

 Za Njemačku uz to vrijedi i sljedeće: U slučaju planiranog zapošljavanja, dokumenti predmetnih prijava za ovo radno mjesto podnose se nadležnom radničkom vijeću u skladu sa zakonskim zahtjevima Zakona o radničkom vijeću kako bi ono moglo učinkovito izvršavati svoja zakonska prava suodlučivanja. To vrijedi samo u slučaju da u poduzeću Kaufland u kojem je planirano zapošljavanje, postoji radničko vijeće.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Podaci vezani za konkretan natječaj se po zaključenju natječaja anonimiziraju kako slijedi:

      za Češku Republiku i Poljsku nakon 90 dana

      za Njemačku nakon 120 dana

      za Bugarsku nakon 180 dana

      za Hrvatsku, Rumunjsku i Slovačku nakon 365

 

dana nakon završetka procesa zapošljavanja i postupka odabira i brisanje unutar jedne godine nakon isteka istog roka

Tvoj profil i podaci navedeni u njemu ostaju spremljeni u sustavu neovisno o prijavama na konkretne, aktivne natječaje. Na taj način imaš mogućnost prijavljivati se online na natječaje unutar Kaufland grupe, a ako si prihvaćen u TalentPool moći ćeš dobivati obavijesti direktno kroz TalentPool. Ukoliko profil u određeno razdoblju nije aktivan, niti je s tvoje strane bilo prijava, profil se automatski briše kako slijedi:

      za Njemačku nakon 24 mjeseci

      za Poljsku, Bugarsku, Češku Republiku, Hrvatsku, Rumunjsku i Slovačku nakon 12 mjeseci

Profil možeš u svakom trenutku obrisati. Ukoliko to učiniš, a istovremeno imaš aktivnu prijavu na otvoreni natječaj, prijava će se smatrati povučenom, a profil će biti obrisan.
Anonimizacija osobnih podataka uslijediti će prema navedenim rokovima za pojedina zemlje.

3. Tražilica poslova

Nakon što na početnom ekranu za pretraživanje poslova uneseš opis ili mjesto rada, a u skladu s tvojim interesima, možeš aktivirati tražilicu poslova i odabrati učestalost primanja obavijesti te ćeš na e-mail primati obavijesti o novim natječajima. Svrha obrade podataka u okviru aktiviranja tražilice poslova je informiranje kandidata o novim otvorenim natječajima unutar Kaufland grupe, odnosno omogućavanje prijave na željene natječaje. Pravnu podlogu za obradu podataka u okviru aktiviranja tražilice poslova i obavještavanja kandidata o novim natječajima čini tvoja privola temeljem čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Aktiviranjem tražilice poslova ujedno daješ privolu da se tvoja e-mail adresa i podaci temeljem kojih dobivaš obavijesti o novim natječajima mogu obrađivati kako bismo te mogli obavijestiti o natječajima. Ne prosljeđuju se e-mail adresa i kriteriji pretrage. Privolu možeš u svakom trenutku povući na način da se prijaviš u profil i deaktiviraš tražilicu.

4. Anketa o zadovoljstvu selekcijskim postupkom

Kako bismo osigurali kvalitetu našeg selekcijskog postupka, moguće je da ćemo nakon završetka selekcije koristiti tvoju mail adresu kakao bismo ti poslali link na anketu o zadovoljstvu našim selekcijskim postupkom. Sudjelovanje u anketi je dobrovoljno, a podatci koje dobijemo od tebe anonimno će biti preuzeti i vrednovani. Pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1 t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Legitimni interes Kaufland grupe proizlazi iz interesa da prikupimo iskustva i mišljenja o našem selekcijskom postupku koja ćemo koristiti kao važan izvor informacija temeljem kojeg ćemo optimizirati naš selekcijski postupak.

5. Obrazac za kontakt / kontakt e-mailom / telefonski pozivi

·       Svrha obrade podataka / pravna osnova: S podacima koje nam ustupaš prilikom popunjavanja obrasca za kontakt, telefonskog poziva ili e-maila postupamo povjerljivo. To uključuje, ali ne ograničava na sljedeće osobne podatke:

·       Identifikacijski i kontakt podaci: ime i prezime, datum rođenja, broj telefona/mobitela, e-mail, adresa prebivališta/boravišta (ulica, grad, poštanski broj)

·       Podaci o obrazovanju i radnom iskustvu: podaci iz životopisa, potvrda o stručnoj spremi, isprava kojom se dokazuje radni staž, preporuke bivših poslodavaca ili trećih osoba

·       Ostali podaci koje nam navedete u molbi i životopisu i ostaloj popratnoj dokumentaciji (npr. vještine i osobni interesi, vozačka dozvola, fotografija i sl.)Tvoje podatke upotrebljavamo isključivo u svrhu obrade tvojeg zahtjeva. Pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1 t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Legitimni interes Kaufland grupe proizlazi iz interesa da odgovorimo na zahtjeve naših kupaca i posjetitelja ove internetske stranice i tako održimo i potičemo njihovo zadovoljstvo..

Primatelji / kategorije primatelja: U načelu ne prosljeđujemo podatke trećim stranama izvan Kaufland grupe. U iznimnom slučaju podatke na naš nalog obrađuju izvršitelji obrade. Njih smo pažljivo odabrali i provjerili te su obvezani ugovorom prema čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Nadalje, postoji mogućnost da za obradu tvojeg zahtjeva dijelove tog zahtjeva moramo proslijediti ugovornim partnerima (npr. U drugi odjel u slučaju zahtjeva koji bi se odnosio na dotični odjel).
Ukoliko je moguće tvoj zahtjev će u tom slučaju prethodno biti anonimiziran kako treća strana ne bi mogla tvoje podatke dovesti u izravnu vezu s tobom. Moguće je da će u određenim slučajevima biti potrebno proslijediti tvoje osobne podatke kako bi tvoj zahtjev mogao biti obrađen.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Sve osobne podatke koje nam ustupiš putem zahtjeva i upita na ovoj internetskoj stranici ili putem e-maila, obrisat ćemo tj. na siguran način anonimizirati najkasnije 90 dana nakon našeg posljednjeg odgovora. Rok čuvanja od 90 dana proizlazi iz činjenice da nas nakon odgovora kao kupac/kandidat možeš ponovno kontaktirati zbog iste stvari, a mi se u tom slučaju moramo moći nadovezati na prethodnu korespondenciju. Iskustvo je pokazalo da nakon 90 dana od našeg odgovara više ne pristižu povratna pitanja. U slučaju pozivanja na pravo iz ove uredbe tvoje osobne podatke čuvat ćemo 3 godine kako bismo imali valjane dokaze da smo ti dali sveobuhvatne informacije i da smo se pridržavali zakonskih odredbi.

 

6. Upotreba kolačića

Voditelj obrade podataka i svrha / pravne osnove za obradu:

Mi, Kaufland Hrvatska k.d., smo voditelj obrade podataka u kontekstu uporabe kolačića i drugih sličnih tehnika za obradu podataka o upotrebi na svim (pod) domenama na www.kaufland.hr.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se postavljaju na tvoj uređaj (laptop, tablet, pametni telefon ili slično) kada posjećuješ naše web stranice. Kolačići ne uzrokuju nikakvu štetu na tvom uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge vrste zlonamjernog softvera. U kolačiću se pohranjuju informacije koje se odnose na određeni uređaj koji koristiš. To ne znači, da smo izravno informirani o tvom identitetu.

Upotreba kolačića i drugih tehnika za obradu podataka o upotrebi služi za slijedeće svrhe, ovisno o kategoriji kolačića ili drugoj tehnici:

 • Tehnički neophodni: Spomenuto obuhvaća kolačiće i slične metode bez kojih nije moguće koristiti naše usluge (npr. za ispravan prikaz naše internetske stranice / funkcija koje želite koristiti, za pohranjivanje Vaše prijave u polju za prijave). Popis svih tehnički neophodnih tehnologija / kolačića koje koristimo možete pronaći ovdjePravni temelj za korištenje tehnički neophodnih kolačića (i sličnih tehnologija) je naš legitimni interes u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom f) GDPR Uredbe.
 • Funkcionalni: Uz pomoć ovih tehnologija možemo uzeti u obzir Vaše stvarne ili pretpostavljene preferencije za ugodno korištenje naše internetske stranice. Na primjer, na temelju Vaših postavki možemo prikazati naše internetske stranice na jeziku koji Vama odgovara. Na taj način također izbjegavamo prikazivanje proizvoda koji možda nisu dostupni u Vašoj regiji. Popis svih tehnologija / kolačića za utvrđivanje preferencija korisnika možete pronaći ovdjePravni temelj za korištenje funkcionalnih kolačića je Vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom a) GDPR Uredbe.
 • Statistički: Ove nam tehnologije omogućuju da izrađujemo pseudonimizirane statistike o korištenju naših usluga kako bismo ih prilagodili Vašim potrebama. To nam primjerice omogućuje da utvrdimo kako naše internetske stranice možemo još bolje prilagoditi navikama korisnika. Popis svih tehnologija / kolačića koji su korišteni u statističke svrhe možete pronaći ovdje. Pravni temelj za korištenje statističkih kolačića je Vaša privola u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom a) GDPR Uredbe.
 • Marketinški: Ove tehnologije nam omogućuju da Vam na temelju analize Vašeg pseudonimiziranog korisničkog ponašanja prikažemo reklamni sadržaj koji je prikladan za Vas. Vaše korisničko ponašanje također se može pratiti putem različitih internetskih stranica, preglednika ili krajnjih uređaja pomoću korisničkog ID-a (jedinstvena identifikacija).

Na temelju Vaše privole za prikupljanje pseudonimiziranog korisničkog profila i njegovo prosljeđivanje zajedno s pseudonimiziranim korisničkim ID-om u marketinške svrhe, mogu Vam se prikazivati relevantni reklamni sadržaji na drugim Kauflandovim internetskim stranicama i uslugama te, ako je primjenjivo, na kanalima trećih strana, a za koje pretpostavljamo da odgovaraju Vašim interesima. Osim toga, analiziramo Vaše korištenje Kauflandovih internetskih stranica (npr. reklamne bannere koje ste pogledali ili na koje ste kliknuli). To činimo kako bismo za Vas i druge posjetitelje optimizirali naše oglase i ponude, ali i kako bismo našim reklamnim partnerima pružili pseudonimizirane podatke u svrhu obračuna i optimizacije njihovih marketinških kampanja. Naši reklamni partneri ne mogu spomenute podatke povezati s konkretnim osobama. Ako nam ne date svoju privolu ili ako je opozovete s učinkom za budućnost, prikazat će Vam se samo nasumični sadržaj na odgovarajućim područjima bannera na našim uslugama i internetskim stranicama te kod trećih strana. Popis svih korištenih marketinških tehnologija / kolačića možete pronaći ovdje

Ovdje možeš pronaći pregled informacija o kolačićima i drugim korištenim tehnikama, uključujući odgovarajuću svrhu obrade, razdoblje skladištenja i sve pružatelje usluga trećih strana.

Unutar opsega upotrebe kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka o korištenju, ovisno o namjeni, osobito se obrađuju sljedeće kategorije osobnih podataka:

Tehnički su potrebni:

 • Suglasnost za korištenje preferenci kolačića.

Postavke:

 

 • Postavke koje služe za optimizaciju izlaza kartica.

Statistika:

 • Pseudonimizirani korisnički profili s podacima o korištenju naših web stranica. To uključuje osobito:
  • pretraživač-tip / -verzija,
  • korišteni operativni sustav,
  • URL upućivatelja (prethodno posjećena web stranica),
  • naziv računala pristupnog računala (IP adresa),
  • vrijeme zahtjeva servera,
  • pojedinačni korisnički ID i
  • pokrenuti događaji na web stranici (obrasci pregledavanja).
 • IP adresa se redovito anonimizira, tako da se općenito ne možete povezati s tobom.

Korisnički ID kombiniramo s drugim podacima (npr. ime, adresa e-maila itd.) samo uz tvoj izričiti pristanak. Na temelju isključivo korisničkog ID-a, ne možemo iznijeti nikakve zaključke o tvojoj osobi. Prema potrebi, dijelimo korisnički ID i pridružene profile korištenja s trećim stranama putem pružatelja reklamnih mreža.

Marketing:

 • Pseudonimizirani korisnički profili s podacima o korištenju naše web stranice. Uključuju osobito:
  • IP adresa,
  • pojedinačni korisnički ID,
  • potencijalni interes za proizvod,
  • pokrenuti događaji na web stranici (obrasci pregledavanja).
 • IP adresa se redovito anonimizira, tako da se općenito ne može povezati s tobom.
 • Korisnički ID kombiniramo s drugim podacima (npr. ime, adresa e-maila itd.) samo uz tvoj izričiti pristanak. Na temelju isključivo korisničkog ID-a, ne možemo iznijeti nikakve zaključke o tvojoj osobi. Prema potrebi, dijelimo korisnički ID i pridružene profile korištenja s trećim stranama putem pružatelja reklamnih mreža.

Svoj pristanak možeš opozvati / prilagoditi u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Samo klikni ovdje i napravi svoj odabir. Uklanjanjem odgovarajuće oznake možeš jednostavno opozvati svoj pristanak za odgovarajuće svrhe obrade.

Primatelji / kategorije primatelja:

U kontekstu obrade podataka pomoću kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka o upotrebi, možemo koristiti specijalizirane pružatelje usluga, posebno iz područja internetskog marketinga. Oni obrađuju tvoje podatke u naše ime kao obrađivači, pažljivo su odabrani i ugovorno obvezni u skladu s člankom 28. GDPR-a. Sve tvrtke koje su navedene kao pružatelji usluga u našoj politici kolačića za nas djeluju kao obrađivači ugovora.

Razdoblje / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Razdoblje pohrane za kolačiće možeš pronaći u našoj politici o kolačićima. Ukoliko su podaci "trajni" dani u stupcu "Istek", kolačić se trajno pohranjuje sve dok se ne povuče odgovarajući pristanak. Razdoblje pohrane (pohrana sesije) ograničeno je na odgovarajuću sesiju i završava kad se preglednik zatvori.

6.1 Webtracking pomoću Adobe Analytics

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Ova web stranica koristi uslugu web analize Adobe Analytics za procjenu korisničkog pristupa ovom web mjestu. Obrada podataka odvija se na temelju tvoj pristanka (članak 6. stavak 1. podstavak a) GDPR-a). Podaci koji nastaju tijekom korištenja naše web stranice (to su: stranica s koje je zatražena datoteka, naziv datoteke, datum i vrijeme upita, količina prenesenih podataka, status pristupa kao što je "prijenos datoteke"," Datoteka nije pronađena" itd., Opis vrste korištenog web preglednika i anonimizirana IP adresa - skraćena za posljednje tri znamenke), koristimo za korisničke smjernice, statističke procjene, prilagodbu naše web stranice tvojim potrebama i optimizaciju naših mjera u procesu selekcije. Za to koristimo kolačiće pomoću kojih se tijekom sesije kontrolira tvoja veza s našim web mjestima. U tu svrhu, tvrtka Adobe Systems GmbH prema našem nalogu postavlja u tvoj internetski preglednik trajni kolačić kako bi stvorila pseudonimizirani korisnički profil. Ovaj stalni kolačić omogućuje prepoznavanje tvog preglednika kada ponovno posjetiš ovu web stranicu. To se koristi za procjenu i dizajniranje mjera zapošljavanja specifičnih za ciljane skupine i web mjesta temeljenog na potrebama.

Izravna osobna referenca podataka pohranjenih na Adobe poslužiteljima je isključena jer Adobe Analytics koristi postavkama Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ und „Obfuscate IP-Removed“. Postavka „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ osigurava anonimnost IP adrese prije ove takozvane geolokacije zamjenom zadnjeg okteta IP adrese s nulama. Približno mjesto korisnika dodaje se u paket praćenja, koji i dalje sadrži punu IP adresu, za statističku analizu. Prije spremanja paketa za praćenje, IP adresa se tada zamjenjuje jednom fiksnom IP adresom - to se naziva generičkom IP adresom - ako je postavka "Obfuscate IP - Removed" konfigurirana. To znači da IP adresa više nije sadržana u pohranjenom zapisu podataka.

 

Podaci prikupljeni tehnologijom Adobe Analytics ne koriste se za osobnu identifikaciju posjetitelja ove web stranice. Podaci o upotrebi pohranjeni u kolačiću također se ne spajaju s osobnim podacima o nositelju pseudonima.

Da bi spriječio opće praćenje od strane Adobea, moraš kliknuti na ovaj link i potvrditi svoj odabir na stranici na koju će te link odvesti. U tom će slučaju Adobe postaviti trajni kolačić "Ne prati" u tvom pregledniku tako da se Adobe tehnologija više neće primjenjivati.

 

Primatelji / kategorije primatelja: Tvoji će podaci biti otkriveni / proslijeđeni sljedećim primateljima unutar kompanije Kaufland Dinestleistung (Kaufland služba Selekcija i odjel Business Intelligence) u sklopu obrade podataka. Ukoliko Adobe ili drugi pružatelji tehničkih usluga imaju pristup podacima za potrebe podrške, ugovori o davanju naloga za obradu podataka zaključuju se u skladu s člankom 28. GDPR Uredbe.

7. Korištenje digitalnog asistenta

Trenutno imaš mogućnost korištenja digitalnog asistenta.

7.1 Digitalni asistent

Svrha obrade podataka / pravna osnova: Interakcija s digitalnim asistentom odvija se putem internetske stranice Kaufland karijera.

 

Digitalni asistent nudi tri funkcije:

Odgovaranje na pitanja

Tražilica poslova

Prijave za posao

 

Podaci koji se obrađuju uključuju:

 

- podatke koje poslužitelj sprema pri korištenju digitalnog asistenta (uključujući datum i trajanje upotrebe, podatke s korištenog terminalnog uređaja, poput anonimnog korisničkog ID-a),

- otkucane tekstualne poruke koje možeš slati putem digitalnog asistenta,

- osobne podatke koje digitalnom asistentu daješ bez da je to od tebe tražio (npr. svoje ime).

 

Svi osobni i dostupni podaci automatski se anonimiziraju u logičnoj sekundi odmah nakon što su zabilježeni, tako da Kaufland ne može donijeti zaključke o tvojoj osobi. Davanje podataka je dobrovoljno. Obrada podataka preduvjet je za neograničenu funkciju digitalnog asistenta.

 

U sklopu funkcije prijave za posao prikupljaju se osobni podaci. To se odnosi na ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona i državu. Ovisno o poziciji postavljaju se i predselekcijska pitanja. Po želji se mogu dati informacije o spolu, uključenosti u TalentPool, vidljivosti profila ili preporuci zaposlenika. Također imate mogućnost učitati svoj životopis ili druge dokumente za prijavu. Podaci će se prenijeti u naš online sustav za prijavu. Informacije o prijenosu i razdobljima brisanja možete pronaći pod točkom 3. Podaci se ne pohranjuju u chatbotu.

Svi osobni i dostupni podaci automatski se anonimiziraju unutar logičke sekunde nakon prikupljanja, tako da se u chatbotu ne mogu donositi zaključci o vašem identitetu. Učitani dokumenti se također samo privremeno pohranjuju, a zatim se odmah brišu.

 

Pravna osnova za opisanu obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka f GDPR-a. Obrada podataka spomenutih pod točkom 1. radi poboljšanja komunikacije legitimni je interes u smislu standarda.

7.2 Zapisnici web poslužitelja

Ako koristiš usluge digitalnog asistenta, datum i trajanje posjeta i broj upita obrađujemo standardno kako bismo osigurali sigurnost naših informacijskih sustava. Ovo prikupljanje podataka odvija se isključivo anonimno.

 

Pravna osnova za opisanu obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka f GDPR-a. Obrada podataka spomenutih pod točkom 1. radi osiguranja sigurnosti informatičkih sustava treba se smatrati legitimnim interesom u smislu standarda.

 

7.3 Prilagođavanje digitalnog asistenta

 

Ne procjenjujemo nikakve osobne podatke. Kako bismo digitalnog asistenta učinili korisnim, poboljšali kvalitetu usluge ili ispravili postojeće pogreške, analiziramo upotrebu digitalnog asistenta isključivo na temelju anonimnih podataka. Na taj način možemo primjerice optimizirati prepoznavanje fraza kod digitalnog asistenta i on može poboljšati svoju funkcionalnost.

 

7.4 Kriteriji za određivanje razdoblja pohrane

 

Ne pohranjujemo tvoje osobne podatke kada koristiš digitalnog asistenta.

8. Enkripcija

Poduzimamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili tvoje podatke od neželjenog pristupa. Osim što osiguravamo radno okruženje, koristimo metode enkripcije. Podaci koje navedete prenijet će se u šifriranom obliku pomoću protokola Secure Socket Layer (SSL) te se provjerava njihova autentičnost kako bi se spriječila zlouporaba informacija od strane trećih osoba. Dokaz tome je zaključani simbol na statusnoj traci preglednika, a adresna traka počinje s "https".

9. Tvoja prava

Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imaš pravo na zahtjev besplatno dobiti informacije o svojim osobnim podacima pohranjenima u sustavu za upravljanje natječajima u Kauflandu.

Nadalje, prema čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imaš pravo na ispravak netočnih pohranjenih podataka.

Prema čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imaš pravo na brisanje podataka ukoliko podaci s naše strane više ne trebaju biti pohranjeni (npr. ako podaci više nisu potrebni za donošenje odluke o zapošljavanje ili ako je s tvoje strane opozvana privola).

Prema čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imaš pravo na ograničenje obrade osobnih podataka.

Ukoliko se obrada podataka temelji na čl. 6 t. 1 e) ili f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), prema čl. 21 imaš pravo opozvati privolu. Ukoliko ne daješ privolu za obradu podataka, ista se odnosi na budućnost. To se ne primjenjuje ako odgovorna osoba može dokazivati opravdane razloge za daljnju obradu koji nadilaze interes osobe koja osporava privolu. Ukoliko ste sami dali na raspolaganje podatke, prema čl. 20 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imaš pravo na prijenos podataka.

Ukoliko obrada podataka počiva na privoli prema čl. 6 t. 1 (a) ili čl. 9 t. 2 (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), privolu možete u svakom trenutku opozvati s djelovanjem u budućnosti. Zakonitost prethodne obrade ostaje nepromijenjena. Imaj na umu da povlačenje privole ima za posljedicu da će se tvoj profil u našem online sustavu za upravljanje natječajima odmah izbrisati i sukladno tome sve aktivne prijave na natječaje biti povučene i anonimizirane.

Molimo da se u navedenim slučajevima, ukoliko imaš pitanja ili pritužbi pisanim putem ili e-mailom obratiš našem službeniku za zaštitu podataka.

Ne dovodeći u pitanje bilo kakav drugi administrativni ili sudski pravni lijek, svaki subjekt ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu ako subjekt smatra da obrada osobnih podataka krši Opću uredbe o zaštiti podataka, čl. 77 (GDPR). Subjekt može to pravo ovlastiti nadzornom tijelu u državi članici svog prebivališta, mjesta rada ili mjesta navodnog prekršaja.

10. Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka:

za Hrvatsku

e-mail: gdpr@kaufland.hr

adresa: Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

za Njemačku

datenschutz@kaufland.de

adresa: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

 

za Češku Republiku

e-mail: oou@kaufland.cz

adresa: Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

 

za Slovačku

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Recht und Compliance

adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

e-mail: dataprotection@kaufland.sk

 

za Poljsku

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl        

adresa: al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

 

za Rumunjsku

e-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

adresa: Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144,

sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

 

za Bugarsku

e-Mail: dataprotection@kaufland.bg

adresa: 1A Skopje Str

1233, Sofia

 

 

II Zemlje koje nisu članice EU

Republika Moldavija

“KAUFLAND” D.O.O.

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

- Chişinău, 2019 -

 

1.      Svrha pravilnika

Ova pravilnik opisuje uvjete i način obrađivanja osobnih podataka zaposlenika i kandidata koji se natječu za radna mjesta, kao i sigurnosne mjere i zaštitne karakteristike namijenjene sigurnosti podataka.

2.      Djelokrug

2.1.     

Pravilnikom se uređuje način prikupljanja i obrade osobnih podataka, kao i uvjeti korištenja relevantnih informacija unutar "KAUFLAND" SRL, voditelja obrade osobnih podataka, pravne osobe registrirane u Republici Moldaviji, sa sjedištem na Chişinău, 29 ulica Sfatul Ţării, IDNO 1016600004811 (u daljnjem tekstu "Kaufland", "voditelj obrade" ili "poduzeće", ovisno o slučaju).

2.2.     

Ovaj se pravilnik odnosi na osobne podatke zaposlenika poduzeća ili kandidata koji se natječu za radna mjesta (podaci pohranjeni u fizičkim i/ili elektroničkim oblicima), a koje obrađuje, pohranjuje i nadopunjuje Voditelj obrade prema relevantnim propisima za sustave snimanja koje je odobrio Voditelj obrade kao i važećim zakonskim odredbama.

Pravilnik obuhvaća sljedeće pojmove i definicije (u skladu sa i kao nadopuna članku 3. Zakona br. 133 od 8. srpnja 2011. o zaštiti osobnih podataka):

osobni podatak – svaka informacija o identificiranoj ili fizičkoj osobi ili fizičkoj osobi koju se može identificirati ;osoba koja se može identificirati je osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice na temelju specifičnog identifikacijskog broja ili jednog ili više čimbenika specifičnih za njegov fizički, fiziološki, psihološki, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet;

obrada osobnih podataka - bilo koji postupak ili skup operacija koji se obavlja na osobnim podacima automatskim ili neautomatskim sredstvima, kao što su prikupljanje, registracija, organiziranje, pohrana, zadržavanje, obnavljanje, prilagodba ili izmjena, ekstrakcija, analiza, korištenje, otkrivanje trećim stranama putem prijenosa, širenja ili na bilo koji drugi način, spajanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje;

pohranjivanje – čuvanje osobnih podataka na bilo kojem mediju pohrane;

sustav prikupljanja osobnih podataka - svaki strukturirani skup osobnih podataka, dostupan prema određenim kriterijima, bez obzira je li ta struktura organizirana centralno ili decentralizirano ili je raspoređena prema funkcionalnim ili zemljopisnim kriterijima;

korisnik - bilo koja osoba koja djeluje po nalogu Voditelja obrade ili njegove stalnim zamjene, s pravom na pristup osobnim podacima.

3.      Reference

3.1.

Konvencija o zaštiti pojedinaca prilikom automatske obrade osobnih podataka, sklopljena u Strassbourgu, 28. siječnja 1981., ratificirana od Moldavije odlukom Parlamenta, br. 483, od 2. srpnja 1999;

3.2.

Ustav Republike Moldavije;

3.3.

Zakon br. 133 od 8. srpnja 2011. o zaštiti osobnih podataka;

3.4.

Zakon br. 71 od 22. ožujka 2007. o registrima;

3.5.

Zakon br. 982 od 11. svibnja 2000. o pristupu informacijama;

3.6.

Odluka Vlade br. 1123, od 14. prosinca 2010. o odobravanju Zahtjeva za osiguranje sigurnosti osobnih podataka tijekom njihove obrade u informacijskim sustavima.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337094

3.7.

Odluka Vlade br. 296, od 15. svibnja 2012. o odobravanju Pravilnika o registru Službenika za obradu osobnih podataka.

4.      Odgovornosti

Poduzeće je odgovorno za razvoj, provedbu i praćenje primjene odredbi ovog pravilnika.

5.      Opis postupka obrade i sigurnosnih značajki

5.1.      Minimalni sigurnosni preduvjeti za osobne podatke

Ovaj pravilnik uređuje tehničke i organizacijske mjere potrebne za održavanje povjerljivosti i cjelovitosti osobnih podataka koje prikuplja i nadopunjava odredbama pravnog akta navedenog u članku 3.6.

Sigurnost osobnih podataka osigurana je unutar poduzeća uz strogo pridržavanje sljedećih odredbi:

5.1.1.   Ovlaštenje za fizički pristup

Pristup prostorijama/uredima ili prostorima u kojima su smješteni informacijski sustavi i/ili registri koji sadrže osobne podatke ograničeni su i trebaju biti dostupni samo osobama koje imaju potrebna odobrenja i samo tijekom radnog vremena, prema popisu i odgovarajućim oznakama, a kako bi spriječio pristup neovlaštenih osoba.

5.1.2.   Administracija i praćenje fizičkog pristupa

Voditelj obrade osigurava administraciju i praćenje fizičkog pristupa svim pristupnim točkama informacijskih sustave i/ili registrima osobnih podataka te je dužan reagirati na kršenje privola o pristupu. Pristup posjetiteljima (trećim osobama) mora se osigurati u skladu s pravilima koja su na snazi u važećem zakonodavstvu o zaštiti osobnih podataka.

5.1.3.   Osiguravanje zaštite osobnih podataka

Zaposlenici koji se bave podacima koji se smatraju osobnima tijekom svoje profesionalne djelatnosti obvezni su čuvati tajnost i poštovati odredbe navedene u članku 3. reference u punom opsegu.

Odredbe ovoga članka primjenjuju se na isti način na sve informacije koje posjeduje Voditelj obrade u odnosu na treće osobe kojih zaposlenici postaju svjesni tijekom njihovog djelovanja.

5.1.4.   Obrada osobnih podataka

Zabranjeno je obrađivati osobne podatke bez privole osobe čiji se podaci obrađuju, osim u slučajevima kada je obrada neophodna za:

- obavljanje stavki ugovora čija je ugovorna strana vlasnik osobnih podataka ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora na njegov zahtjev;
- ispunjavanje obveze Voditelja obrade sukladno zakonu;
- zaštita života, tjelesnog integriteta ili zdravlja vlasnika osobnih podataka;
- obavljanje zadaća od javnog interesa;
- usklađenost s legitimnim interesom Voditelja obrade ili treće osobe kojoj se otkrivaju osobni podaci, pod uvjetom da taj interes ne šteti interesima ili temeljnim pravima i slobodi vlasnika osobnih podataka;
- statističke svrhe, pod uvjetom da osobni podaci ostaju anonimni tijekom obrade, s namjenom koja nije pravna, a neophodna je za ostvarivanje tog zadatka.

- razmjena podataka pod uvjetima važećih zakonskih odredbi o razmjeni podataka i interoperabilnosti.

Po završetku obrade osobnih podataka, ako vlasnik podataka nije dao privolu za drugo odredište, pohranu ili daljnju obradu, isti se:
- uništavaju; ili
- se prebacuju drugom Voditelju obrade, prilikom čega poduzeće jamči da naknadna obrada ima slične svrhe kao i one u početnoj obradi; ili
- se podaci anonimiziraju i pohranjuju samo u statističke svrhe; druge svrhe predviđene zakonom.

5.1.5.   Promjene osobnih podataka

Osobni podaci zaposlenika ili potencijalnih zaposlenika prikupljaju se kako bi Voditelj obrade ispunio obveze sukladno zakonu koji je na snazi, ali i kako bi osigurao zaštitu podataka zaposlenika ili potencijalnih zaposlenika i osigurao učinkovito upravljanje podacima.

Svi osobni podaci zaposlenika ili potencijalnih zaposlenika tretiraju se strogo povjerljivo. Ova obveza vrijedi za svu obradu podataka od strane Voditelja obrade, izravno ili neizravno.

5.1.6.   Identifikacija korisnika i provjera autentičnosti

Kako bi dobili pristup bazi osobnih podataka u vlasništvu poduzeća, korisnici se moraju identificirati. Identifikacija se vrši unosom korisničkog računa (ili "korisničkog imena") i lozinke povezane s korisničkim računom.

Svaki korisnik koji će dobiti pristup bazama podataka Kaufland osobnih podataka mora imati svoje jedinstveno korisničko ime i lozinku.

Kaufland administrira i upravlja korisničkim računima (i implicitno pridruženim zaporkama) uzimajući u obzir ovaj Pravilnik. Korisnički ručni pristup bazama osobnih podataka temelji se na popisu odobrenom od odgovorne osobe u Kauflandu.

Prava pristupa baza osobnih podataka redovito se preispituju (barem svakih 6 mjeseci) kako bi se baza osigurala od neovlaštenog pristupa te kako bi se aktualizirala prava korisnika nakon promjene statusa prava na pristup bazi podataka.

Pristup sigurnosnim značajkama informacijskih sustava u kojima su osobni podaci dodjeljuje se isključivo osobi koja odgovara Voditelju obrade, a koja je definirana ovim Pravilnikom.

5.1.7.   Vrste pristupa

Korisnici će pristupiti samo onim osobnim podacima potrebnim za ispunjavanje njihovih radnih zadataka.

Osobe odgovorne za tehničku pomoć imaju pristup osobnim podacima radi rješavanja izuzetnih slučajeva i samo uz izričito prethodno odobrenje osobe koja odgovara Voditelju obrade, pod uvjetom da se informira subjekt koji je vlasnik osobnih podataka (čijim će se podacima pristupiti) i da se za svaki slučaj pristupa provodi odgovarajuća administracija slučaja.

Voditelj obrade će provesti stroge metode uništavanja osobnih podataka.

Pravila o vrsti pristupa mogu se mijenjati ovisno o kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju (obični/posebni) kako bi bili u skladu s odredbama zakona navedenog u članku 3.6.

5.1.8.   Prikupljanje osobnih podataka

Voditelj obrade prikuplja podatke izravno od zaposlenika i potencijalnih zaposlenika (fizičkih osoba, vlasnika osobnih podataka) informiranjem o vrstama podataka i svrsi njihove obrade. Uzimajući u obzir specifične zadatke i opseg djelatnosti Voditelja obrade, kao i uvjete propisane Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Voditelj  obrade obrađuje posebne osobne podatke, a koji se odnose na zdravstveno stanje zaposlenika i potencijalnih zaposlenika. Ovaj je uvjet nužan zbog specifičnosti aktivnosti. Prema zakonu o državnom nadzoru javnog zdravstva, Voditelj obrade je dužan provjeriti adekvatan zdravstveni status svojih zaposlenika i potencijalnih zaposlenika, kako u selekciji kandidata, tako i periodično, a nakon toga jednom godišnje. Iz tih je razloga obrada ovih kategorija podataka izravno povezana s djelatnošću Kauflanda, kao i sa zaposlenicima i mogućom sigurnosti njihovog fizičkog integriteta.

Prema odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, vlasnik osobnih podataka je informiran o njegovim pravima u vezi s obradom njegovih osobnih podataka, a posebice o:

-           pravo biti informiran

- pravo na pristup osobnim podacima;

-           pravo na promjene u osobnim podacima;

-           pravo na opovrgavanje osobnih podataka;

-           pravo da ne bude predmet pojedinačne odluke;

-           pravo na pravnu sigurnost;

-           drugo.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke isključivo radi usklađivanja s odredbama važećih zakona (uključujući, ali ne ograničavajući se na, usklađenost s propisima, profesionalne standarde i interne propise).

Kaufland će odrediti ovlaštene korisnike za prikupljanje i unos osobnih podataka u informacijski sustav, a svaku izmjenu osobnih podataka donose samo ovlašteni korisnici koje odredi poduzeće.
Osobni podaci zaposlenika podliježu sljedećim metodama obrade: prikupljanje, snimanje, organiziranje, pohranjivanje, zadržavanje, obnavljanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, konzultacije, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način, spajanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, slanje nadležnim javnim tijelima u skladu s važećim zakonom, prijenos i odobravanje pristupa drugim tvrtkama povezanim s Voditeljima obrade i drugim podugovornim subjektima, uključujući prekogranični prijenos.

Osobni podaci mogu se sukladno zakonskim odredbama, objaviti vlasnicima osobnih podataka, središnjim / lokalnim javnim tijelima, socijalnim ili zdravstvenim uslugama, pravnim predstavnicima vlasnika osobnih podataka, drugim tvrtkama povezanim s Voditeljem obrade, Voditeljima obrade ugovornih partnera, drugim subjektima koji nude dovoljna jamstva koja se odnose na zaštitu osobnih podataka.

S obzirom da zakonodavstvo Republike Moldavije ne uključuje posebne odredbe koje se odnose na trajanje obrade osobnih podataka, Voditelj obrade djeluje u skladu s načelima ispravne obrade podataka. Vlasnici osobnih podataka obaviješteni su o rokovima čuvanja podataka. Voditelj obrade zadržava i obrađuje osobne podatke zaposlenika na razdoblje od 1 godine od trenutka prikupljanja podataka.

U skladu s zakonskim odredbama, Voditelj obrade pohranjuje osobne podatke u fizičkom i elektronskom obliku.

Ako treće strane imaju poslovne potrebe za prikupljanjem informacija o zaposlenicima Voditelja obrade, on će obavijestiti zaposlenike ili potencijalne zaposlenike o sigurnosnim ograničenjima i uvjetima koji su nametnuti trećoj strani u vezi s obradom osobnih podataka. Kaufland objavljuje podatke o zaposlenicima trećim osobama samo pod uvjetima i odgovarajućim sredstvima, prema potrebama I ovlaštenjima propisanim zakonom.

5.1.9.   Izrada sigurnosnih kopija

U Kauflandu se vrše mjesečne sigurnosne kopije osobnih podataka, a programi se koriste za automatsku obradu.

Pravila za izradu sigurnosnih kopija mogu se mijenjati prema kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju (obični/posebni) kako bi bili u skladu s odredbama zakona navedenog u članku 3.6.

5.1.10.  Pristup računalima i terminalima

Pristup računalima i drugim terminalima omogućen je u prostorijama koje se zaključavaju te im je pristup ograničen.
Također, u slučaju da se na ekranu računala prikazuju osobni podaci, a nema aktivnosti na računalu u razdoblju do 15 (petnaest) minuta, radna se sesija automatski zatvara.
Pristupni terminali koji su namijenjeni javnoj uporabi, a na kojima se prikazuju osobni podaci, postavljeni su tako da ih javnost ne može vidjeti, a nakon razdoblja od najviše pet (pet) minuta u kojima se ne koriste, automatski se skrivaju.

5.1.11.  Pristup datotekama

Bilo koji pristup bazi osobnih podataka zabilježen je u datoteci za pristup (ili "log" u slučaju automatske obrade) ili u registar za obradu osobnih podataka.

U slučaju automatske obrade, sve ove informacije pohranjuju se u datoteku za opći pristup. Također se bilježe i neovlašteni pokušaji pristupa. Kaufland će zadržati pristupne datoteke najmanje 2 (dvije) godine.

5.1.12.  Telekomunikacijski sustavi

Kaufland redovito provjerava (svakih 6 mjeseci) autentifikaciju i vrste pristupa radi otkrivanja kvarova vezanih uz korištenje telekomunikacijskih sustava.

Kauflandov telekomunikacijski sustav dizajniran je tako da se osobni podaci ne mogu presresti ni prenositi s bilo kojeg mjesta. Kao alternativna sigurnosna mjera, korisnik je dužan koristiti metodu enkripcije za prijenos osobnih podataka koje koristi Kaufland na datum prijenosa.

Također, telekomunikacijski sustav dostavlja osobne podatke samo ako su strogo neophodni.

Propisi o telekomunikacijskim sustavima mogu se mijenjati u skladu s odredbama zakona navedenog u članku 3.6, ovisno o kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju (obični / posebni).

5.1.13.  Školovanje zaposlenika

Tijekom školovanja Kaufland obavještava zaposlenike o:
(i)odredbama Zakona br. 133/2011 o Zaštiti osobnih podataka;
(ii) minimalnim zahtjevima za sigurnost za obradu osobnih podataka utvrđenih ovim Pravilnikom; kao i
(iii) rizicima koji su uključeni u obradu osobnih podataka, ovisno o vrsti aktivnosti korisnika.

Korisnike koji imaju pristup osobnim podacima Kaufland školuje o njihovoj povjerljivosti i upozorava ih porukama na ekranu tijekom njihove aktivnosti.
Korisnici su dužni zatvoriti radnu sesiju kad napuste svoje radno mjesto.

Zaposlenici koji osiguravaju rad informacijskih sustava i / ili registara osobnih podataka dužni su najmanje jednom godišnje osigurati odgovarajuće školovanje o odgovornosti i obvezama koje se odnose na upravljanje podacima i odgovor na sigurnosne incidente u području zaštite osobnih podataka.

5.1.14.  Korištenje računala

Kaufland je proveo sljedeće mjere kako bi se osigurala sigurnost obrade osobnih podataka (posebno protiv računalnih virusa):

a) korisnici ne smiju koristiti softver koji dolazi iz vanjskih ili sumnjivih izvora;
b) korisnici su trajno obaviješteni o opasnosti od računalnih virusa;
c) poduzeće je implementiralo centralizirani i automatizirani protuvirusni i sigurnosni sustav za svoje IT sustave kao i tehničke mjere za otkrivanje internetskih napada, uključujući sredstva za identifikaciju pokušaja neovlaštene uporabe informacijskih sustava ili neovlaštenog prijenosa osobnih podataka (Phishing) ;
d) tipka "Print Screen" svih radnih stanica na čijem ekranu se prikazuju (osobito) osobni podaci su namjerno onemogućeni kako bi se izbjegao ispis tih podataka, bilo namjerno ili slučajno.

5.1.15.  Ispis podataka

Tiskanje osobnih podataka vrše samo korisnici koji su za to djelo izričito ovlašteni od strane odgovorne osobe poduzeća, sukladno specifičnim internim smjernicama Kauflanda koje se odnose na uporabu i uništavanje takvih materijala.

Kaufland zadržava pravo provođenja dodatnih sigurnosnih mjera koje su sastavni dio ovog Pravilnika ako to smatra prikladnim i ovisno o važnosti obrađenih osobnih podataka.

Pravila za ispis podataka mogu se mijenjati ovisno o kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju (obični/posebni) kako bi bili u skladu s odredbama zakona navedenog u članku 3.6.

5.1.16.  Sigurnosni incidenti

Sigurnosni incidenti vezani uz informacijske sustave nadziru se i dokumentiraju na trajnoj osnovi automatiziranim sredstvima.

Osoba odgovorna za provedbu ovog pravila, provodi mjesečne provjere kako bi se osiguralo poštivanje svih pravila o sigurnosti osobnih podataka. Nakon provedenih provjera sastavlja se izvješće o odstupanjima / incidentima.

Ta će se pravila revidirati barem jednom godišnje i odobriti na najvišoj razini. Također će se upozoriti na korisnike i zaposlenike Voditelja obrade koji su uključeni u obradu osobnih podataka i također prikazani na web stranici Voditelja obrade u sažetoj verziji.

5.2. Kontakt formular / E - Mail - kontakt / telefonski kontakt

Svrha obrade podataka i pravna podloga:

Osobne podatke koje nam daješ na raspolaganje prilikom ispunjavanja kontakt formulara, telefonski ili putem maila obradit ćemo s velikom pažnjom. Tvoje podatke koristimo za obradu tvoje prijave i u statističke svrhe, za izradu mjesečnih izvješća koja sadrže imena i prezimena zaposlenih kandidata, za provjeru provođenja selekcijskog procesa putem našeg online sustava za prijavu od strane osoba koje se prijave za određeno radno mjesto unutar tvrtke, kao i za izračun i dodjelu nagrada za preporuke ako te je preporučio zaposlenik Kauflanda.

Pravni temelj za ovu obradu podataka do trenutka zapošljavanja je članak 5. stavak 5. točka (e) Zakona br. 133/2011 o zaštiti osobnih podataka. Kauflandov legitimni interes leži u namjeri tvrtke da odgovori na zahtjeve posjetitelja stranice i na taj način održi i poveća zadovoljstvo.

Pravni temelj za ovu obradu podataka nakon zapošljavanja je članak 5. stavak 1 Zakona br. 133/2011 o zaštiti osobnih podataka, tvoja pisana suglasnost prilikom potpisivanja ugovora o radu.

Korisnici / Kategorije korisnika:
Otkrivanje podataka trećim osobama koje nisu dio Kaufland grupacije općenito je isključeno. U iznimnom slučaju podatke na naš nalog obrađuju obrađivači. Njih je grupacija Kaufland pažljivo odabrala i provjerila te ih se ugovorno obvezuje prema članku  30. stavak 3. Zakona br.133/2011 o zaštiti osobnih podataka.

Nadalje, postoji mogućnost da za obradu tvojeg zahtjeva dijelove tog zahtjeva moramo proslijediti drugim Kauflandovim društvima: Kaufland Romania SCS kako bismo obradili tvoj zahtjev. U tim se slučajevima zahtjev prethodno anonimizira tako da ih dotično Kauflandovo društvo ne može povezati s tobom. Moguće je da će pojedinim slučajevima biti potrebno proslijediti tvoje osobne podatke kako bi bili obrađeni.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane:

Sve osobne podatke koje nam ustupiš putem upita na ovoj internetskoj stranici ili putem e-maila obrisat ćemo tj. na siguran način anonimizirati najkasnije 90 dana nakon našeg posljednjeg odgovora. Rok čuvanja proizlazi iz činjenice da nas posjetitelji internetske stranice često nakon odgovora ponovno kontaktiraju zbog iste stvari, a mi se u tom slučaju moramo moći nadovezati na prethodnu korespondenciju. Iskustvo je pokazalo da nakon 90 dana od našeg odgovara više ne pristižu povratna pitanja.

U slučaju spora, tvoji se osobni podaci mogu pohraniti i do 3 godine ili do kraja spora ili dok se ne donese konačna i neopoziva odluka kojom se dokazuje da smo pružili potpune podatke i da su ispunjeni zakonski uvjeti.

Ako si dao privolu za uključivanje u Kauflandov TalentPool (u obliku pisane/elektroničke suglasnosti u skladu sa Zakonom 133/2011 o zaštiti osobnih podataka u tvojoj prijavi), tvoj profil možeš poslati i na TalentPool (pod mogućim uključivanjem ugovornih partnera angažiranih od strane Kauflandovih opunomoćenika) nakon što je tvoja prijava dovršena i može se razmotriti za buduće zaposlenje na temelju tvojih kvalifikacija. Ovaj prijenos se odvija nakon našeg individualnog pregleda.

Pravna osnova za obradu podataka unutar TalentPoola je tvoj pristanak u skladu s člankom 6. stavkom. 1 a) GDPR / članak 5. stavak (1) Zakona 133/2011 o zaštiti osobnih podataka.

Pravo pristupa TalentPoolu imaju samo regruteri iz te zemlje. Pohrana u TalentPoolu ovisi o općim kriterijima brisanja za tvoj profil.

Tvoj profil u našem online sustavu za prijavu i podaci pohranjeni u njemu ostaju pohranjeni u sustavu, bez obzira postoji li određena aktivna prijava. To ti daje priliku da se prijaviš putem interneta za druge pozicije unutar Kaufland grupe ili da primaš obavijesti čim budeš primljen u TalentPool. Nakon određenog razdoblja od 12 mjeseci u kojem je tvoj profil nije bio aktivan i nijedna prijava nije obrađena, tvoj profil će se automatski izbrisati.

 

5.3. Online sustav upravljanja natječajima

Grupacija Kaufland stalno traži kvalificirane i motivirane zaposlenike. Imaj na umu da će se prijave koje nam pošaljete putem e-maila poslati u nešifriranom obliku. Stoga te molimo da koristite isključivo naš online sustav za prijavu na natječaj.

U našem online sustavu za upravljanje natječajima postoje dvije mogućnosti za prijavu na otrveni natječaj. Možeš se prijaviti i izraditi vlastiti profil s personaliziranom lozinkom. Na taj način možeš pratiti status svoje prijave, slati dodatne dokumente ili ih mijenjati te povući prijavu. Ako odabereš mogućnost prijave na natječaj bez otvaranja profila daješ nam samo nužne podatke koje trebamo za obradu tvoje prijave, ali nemaš mogućnost izravnog pristupa svojoj prijavi. Ako želiš, i u ovom slučaju možeš nakon prijave na natječaj pristupiti svojim podacima, obrađivati prijavu i upravljati svojim zahtjevom. Ovo možeš napraviti tako što ćeš kliknuti na polje (Prijava/registracija) te na „zaboravljena lozinka” i upisati svoju e-mail adresu. Prilikom odabira bilo koje od ove dvije opcije prijavljivanja na natječaje, nama na raspolaganje stavljaš iste podatke.

Svrha obrade podataka, pravna osnova / način rada:

U našem online sustavu za upravljanje natječajima možeš kreirati svoj korisnički profil s osobnom lozinkom ili nam poslati svoju prijavu bez kreiranja korisničkog profila.

Tvoje podatke i priložene dokumente upotrebljavamo isključivo u svrhu obrade tvojeg zahtjeva. Vaši podaci se također mogu obrađivati u statističke svrhe kako bi se sastavljali mjesečni izvještaji s imenima i prezimenima prijavljenih kandidata kako bi se putem našeg online sustava za prijavu provjerio završetak procesa zapošljavanja, kao i za obračunavanje i dodjelu nagrada za preporuke ako te je preporučio zaposlenik Kauflanda. Pravnu osnovu za obradu podataka čini:

za Republiku Moldaviju:

članak 5 stavak 5 slovo e) zakona Br. 133/2011 o zaštiti osobnih podataka.
Ako daješ privolu za obradu osobnih podataka po drugoj osnovi, onda pravnu osnovu za obradu podataka čini članak 5 Stavak 1 zakona Br. 133/2011 o zaštiti osobnih podataka. U slučaju prosljeđivanja tvojih podataka iz prijave online putem kroz sustav za upravljanje natječajima, podaci će biti anonimizirani kako bi se zaštitili od neovlaštenog korištenja.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane:

Podaci iz konkretne prijave bit će anonimizirani nakon završetka selekcijskog postupka u skladu s ciljevima i uvjetima važećih nacionalnih zakonskih propisa. Anonimizacija podataka iz prijave uslijedit će:

za Republiku Moldaviju:

nakon jedne godine

Tvoj profil u našem online sustavu za upravljanje natječajima i podaci pohranjeni u njemu ostaju u sustavu bez obzira na konkretnu aktivnu prijavu. To ti daje priliku da se prijaviš na natječaje unutar Kaufland zemalja. Ako nema aktivnih prijava i tvoj je profil određeno vrijeme neaktivan, on će se automatski izbrisati.

Brisanje će uslijediti:

za Republiku Moldaviju:

nakon jedne godine

Međutim, svoj profil možeš u bilo kojem trenutku izbrisati.

Ako u to vrijeme obrađujete prijavu, ona će biti povučena i Tvoj će profil biti izbrisan. Profil će se odmah izbrisati i osobni podaci podnositelja zahtjeva postat će anonimni nakon gore navedenog zakonskog roka za brisanje.