03.11.2020

Pravne napomene i zaštita osobnih podataka

Načela privatnosti u sustavu upravljanja natječajima u skladu s čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

 

Želimo da se prilikom korištenja našeg online sustava za upravljanje natječajima našoj stranici osjećaš dobro i sigurno. Zaštita tvoje privatnosti veoma nam je važna jer zaštitu podataka shvaćamo kao značajku kvalitete koja se osim na kupca odnosi i na naše kandidate i zaposlenike. Cilj sljedećih načela privatnosti jest da te informiraju o tome kako Centrala Kauflanda postupa s prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prilikom posjeta navedenoj web stranici i korištenja sustava za upravljanje natječajima.

 

I Zemlje članice EU

 

Napomena: II Zemlje koje nisu članice EU (Republika Moldavija) nalaze se na kraju dokumenta.

 

 

1. Voditelj obrade u smislu čl. 4. t. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

 

- za Hrvatsku

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

telefon: +385 1 2353-555

e-mail: karijera@kaufland.hr

 

- za Njemačku

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

telefon: 07132/ 9400

e-Mail: karriere@kaufland.de

 

- za Češku Republiku

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

telefon: +420 251 05 1111

e-Mail: personal@kaufland.cz

 

- za Slovačku

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

telefon: 02/49 59 02 00

e-Mail: service@kaufland.sk

- za Poljsku

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. (dalje: Kaufland)

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

telefon: 71/ 37 70 100

e-mail: service@kaufland.pl

 

- za Rumunjsku

Kaufland România SCS

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

București, CP 020284

telefon: 0372 090 000

e-Mail: recrutare@kaufland.ro

 

- za Bugarsku

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

telefon: +359 28125000

e-Mail: recruitment@kaufland.bg

 

 

2. Obrazac za kontakt / kontakt e-mailom / telefonski pozivi

Svrha obrade podataka / pravna osnova: S podacima koje nam ustupaš prilikom popunjavanja obrasca za kontakt, telefonskog poziva ili e-maila postupamo povjerljivo. Tvoje podatke upotrebljavamo isključivo u svrhu obrade tvojeg zahtjeva. Pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1 t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Legitimni interes Kaufland grupe proizlazi iz interesa da odgovorimo na zahtjeve naših kupaca i posjetitelja ove internetske stranice i tako održimo i potičemo njihovo zadovoljstvo.

Primatelji / kategorije primatelja: U načelu ne prosljeđujemo podatke trećim stranama izvan Kaufland grupe. U iznimnom slučaju podatke na naš nalog obrađuju izvršitelji obrade. Njih smo pažljivo odabrali i provjerili te su obvezani ugovorom prema čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Nadalje, postoji mogućnost da za obradu tvojeg zahtjeva dijelove tog zahtjeva moramo proslijediti ugovornim partnerima (npr. U drugi odjel u slučaju zahtjeva koji bi se odnosio na dotični odjel).
Ukoliko je moguće tvoj zahtjev će u tom slučaju prethodno biti anonimiziran kako treća strana ne bi mogla tvoje podatke dovesti u izravnu vezu s tobom. Moguće je da će u određenim slučajevima biti potrebno proslijediti tvoje osobne podatke kako bi tvoj zahtjev mogao biti obrađen.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Sve osobne podatke koje nam ustupiš putem zahtjeva i upita na ovoj internetskoj stranici ili putem e-maila, obrisat ćemo tj. na siguran način anonimizirati najkasnije 90 dana nakon našeg posljednjeg odgovora. Rok čuvanja od 90 dana proizlazi iz činjenice da nas nakon odgovora kao kupac/kandidat možeš ponovno kontaktirati zbog iste stvari, a mi se u tom slučaju moramo moći nadovezati na prethodnu korespondenciju. Iskustvo je pokazalo da nakon 90 dana od našeg odgovara više ne pristižu povratna pitanja. U slučaju pozivanja na pravo iz ove uredbe tvoje osobne podatke čuvat ćemo 3 godine kako bismo imali valjane dokaze da smo ti dali sveobuhvatne informacije i da smo se pridržavali zakonskih odredbi.

 

3. Online sustav za prijavu na natječaj za posao

Kaufland stalno traži kvalificirane i motivirane zaposlenike. Prijave koje nam pošalješ e-mailom, stići će nešifrirane. Stoga preporučujemo upotrebu isključivo online sustava za prijavu na natječaj.

U našem online sustavu za upravljanje natječajima postoje dvije mogućnosti za prijavu na otrveni natječaj. Možeš se prijaviti i izraditi vlastiti profil s personaliziranom lozinkom. Na taj način možeš pratiti status svoje prijave, slati dodatne dokumente ili ih mijenjati te povući prijavu. Ako odabereš mogućnost prijave na natječaj bez otvaranja profila daješ nam samo nužne podatke koje trebamo za obradu tvoje prijave, ali nemaš mogućnost izravnog pristupa svojoj prijavi. Ako želiš, i u ovom slučaju možeš nakon prijave na natječaj pristupiti svojim podacima, obrađivati prijavu i upravljati svojim zahtjevom. Ovo možeš napraviti tako što ćeš kliknuti na polje (Prijava/registracija) te na „zaboravljena lozinka” i upisati svoju e-mail adresu. Prilikom odabira bilo koje od ove dvije opcije prijavljivanja na natječaje, nama na raspolaganje stavljaš iste podatke.

Svrha obrade podataka i pravna osnova: U našem online sustavu za upravljanje natječajima možeš stvoriti profil i personaliziranu lozinku ili nam svoje podatke možeš ostaviti bez prijave u sustav. Podaci koje navedeš i dokumenti koje učitaš obraditi ćemo isključivo u svrhu tvoje prijave na pojedini natječaj. Pravnu podlogu za obradu podataka čini:

za Hrvatsku

29. Zakona o radu i čl. 88. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

za Njemačku

§ 26 t. 1 st. 1 BDSG- čl. 88 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

za Češku Republiku

čl. 88 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

za Slovačku

čl. 11 Zakona o radu 311/2001 – usp. s čl. 88 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

za Poljsku

čl. 22 Zakona o radu i čl. 6 t. 1 (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

za Rumunjsku

§ 6 t. 1 f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

za Bugarsku

čl. 88 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Ukoliko daješ dodatnu privolu, temeljem čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) tvoja se prijava na natječaj može proslijediti. Za prosljeđivanje tvojih podataka u online sustavu za upravljanje natječajima, koristi se sustav enkripcije kako bi tvoji podaci bili zaštićeni od neovlaštenog pristupa.

Primatelji / kategorije primatelja: Podaci profila vidljivi su samo tebi ukoliko ne daješ posebnu privolu ili se prijavljuješ na konkretan natječaj. Zaposlenici zaduženi za selekciju kandidata u pojedinom natječaju mogu vidjeti tvoje podatke tek kada se prijaviš na natječaj. Samo ako nam u sustavu daješ privolu (obilježavanjem mogućnosti za vidljivost profila), profil će biti vidljiv ostalim zaposlenicima zaduženima za selekcije unutar Kaufland grupe, no neće se prosljeđivati trećim osobama izvan Kaufland grupe

Ako daješ svoj pristanak za uključivanje u naš TalentPool (u obliku aktivnog odobrenja), tvoj profil može biti dodijeljen grupi talenata ako su tvoje kvalifikacije u skladu sa zahtjevima nekog drugog radnog mjesta. Pravni temelj za obradu podataka unutar TalentPoola je tvoja suglasnost u skladu sa člankom 6. stavkom 1. točkom a) GDPR.

Naš TalentPool vidljiv je samo zaposlenima u Selekciji u našoj zemlji. Na TalentPool primjenjuje se opća odredba o razdoblju pohrane osobnih podataka koja vrijedi za prijavu i inače.

Prosljeđivanje podataka izvan Europske Unije u načelu se ne odvija, osim ako se prijavljuješ na natječaje u Kaufland zemlje koje nisu članice Europske Unije i ako daješ izričitu privolu da profil smije biti vidljiv zaposlenicima zaduženima za selekciju u svim Kaufland zemljama. Pravnu podlogu za prosljeđivanje podataka u ovom slučaju čini privola temeljem čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Podaci vezani za konkretan natječaj se po zaključenju natječaja anonimiziraju kako slijedi:

za Njemačku, Češku Republiku i Poljsku

nakon 90 dana

za Hrvatsku, Rumunjsku i Slovačku

nakon 365 dana

za Bugarsku

nakon 180 dana.

Tvoj profil i podaci navedeni u njemu ostaju spremljeni u sustavu neovisno o prijavama na konkretne, aktivne natječaje. Na taj način imaš mogućnost prijavljivati se online na natječaje unutar Kaufland grupe, a ako si prihvaćen u TalentPool moći ćeš dobivati obavijesti direktno kroz TalentPool. Ukoliko profil u određeno razdoblju nije aktivan, niti je s tvoje strane bilo prijava, profil se automatski briše kako slijedi:

Za Njemačku, Poljsku, Bugarsku, Češku Republiku, Hrvatsku, Rumunjsku i Slovačku

nakon 12 mjeseci.

Profil možeš u svakom trenutku obrisati. Ukoliko to učiniš, a istovremeno imaš aktivnu prijavu na otvoreni natječaj, prijava će se smatrati povučenom, a profil će biti obrisan.
Anonimizacija osobnih podataka uslijediti će prema navedenim rokovima za pojedina zemlje.

Kako bismo osigurali kvalitetu našeg selekcijskog postupka, moguće je da ćemo nakon završetka selekcije koristiti tvoju mail adresu kakao bismo ti poslali link na anketu o zadovoljstvu našim selekcijskim postupkom. Sudjelovanje u anketi je dobrovoljno, a podatci koje dobijemo od tebe anonimno će biti preuzeti i vrednovani. Pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1 t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Legitimni interes Kaufland grupe proizlazi iz interesa da prikupimo iskustva i mišljenja o našem selekcijskom postupku koja ćemo koristiti kao važan izvor informacija temeljem kojeg ćemo optimizirati naš selekcijski postupak.

4. Tražilica poslova

Nakon što na početnom ekranu za pretraživanje poslova uneseš opis ili mjesto rada, a u skladu s tvojim interesima, možeš aktivirati tražilicu poslova i odabrati učestalost primanja obavijesti te ćeš na e-mail primati obavijesti o novim natječajima. Svrha obrade podataka u okviru aktiviranja tražilice poslova je informiranje kandidata o novim otvorenim natječajima unutar Kaufland grupe, odnosno omogućavanje prijave na željene natječaje. Pravnu podlogu za obradu podataka u okviru aktiviranja tražilice poslova i obavještavanja kandidata o novim natječajima čini tvoja privola temeljem čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Aktiviranjem tražilice poslova ujedno daješ privolu da se tvoja e-mail adresa i podaci temeljem kojih dobivaš obavijesti o novim natječajima mogu obrađivati kako bismo te mogli obavijestiti o natječajima. Ne prosljeđuju se e-mail adresa i kriteriji pretrage. Privolu možeš u svakom trenutku povući na način da se prijaviš u profil i deaktiviraš tražilicu.

5. Obrada podataka u slučaju korištenja funkcija dijeljenja

U svrhu zaštite osobnih podataka svjesno smo odlučili ne uključiti funkciju dijeljenja preko društvenih mreža izravno u našem sustavu za upravljanje natječajima. Stoga je na stranici funkcija dijeljenja implementirana kao link. Link će te najprije u novom prozoru uputiti na stranice društvenih mreža. Samim otvaranjem navedenog prozora podaci se neće prosljeđivati davatelju usluga društvenih mreža. Isto tako ne postoji mogućnost kreiranja profila od strane trećih osoba. S druge strane ne želimo uskratiti mogućnost korisnicima koji sadržaje s naše stranice Karijera žele podijeliti preko društvenih mreža. Stoga ukoliko svjesno koristiš funkciju dijeljenja, podaci će se prenijeti na davatelja usluga društvene mreže koju odabereš.

Svrha obrade podataka i pravna osnova: Pravnu podlogu za obradu podataka prilikom korištenja funkcije dijeljenja čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Opravdani interes Kaufland grupe u ovom slučaju proizlazi iz želje da korisniku naše stranice Karijera ponudimo funkciju dijeljenja na dobrovoljnoj bazi.

Primatelji / kategorije primatelja: Dijeljenje sadržaja naše stranice Karijera za posljedicu može imati prijenos podataka na davatelje usluga društvenih mreža i to na primjer:

- adresu web stranice

- datum i vrijeme posjeta stranici, odnosno korištenja funkcije dijeljenja

- podatke o korištenom pretraživaču i korištenom sustavu

- tvoju aktualnu IP adresu

- sadržaj koji dijeliš

Dijeljeni sadržaj (objavljeni natječaji), ovisno o postavkama tvojeg korisničkog računa, a vezano za zaštitu podataka, vidljiv je ostalim korisnicima iste društvene mreže. Dok god si u trenutku dijeljenja već prijavljeni(a) na društvenu mrežu preko koje dijeliš sadržaj, davatelj usluge je u mogućnosti iz gore navedenih podataka zaključiti tvoje korisničko ime, moguće i tvoje pravo ime. Ti se podaci mogu obrađivati i u zemljama izvan Europske Unije. Nemamo utjecaj na opseg, način i svrhu obrade podataka od strane davatelja usluga. Molimo imaj na umu da davatelji usluga društvenih mreža na temelju gore navedenih informacija imaju mogućnost stvaranja pseudonimiziranog pa čak i individualiziraog profila.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Trajanje prikaza sadržaja koji podijeliš ovisi o postavkama tvojeg korisničkog računa na određenoj društvenoj mreži kao i o postavkama zaštite osobnih podataka. Kaufland grupa na navedene postavke nema nikakvog utjecaja.

6. Upotreba kolačića

U našem online sustavu za upravljanje natječajima upotrebljavaju se takozvani „kolačići”. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se prilikom posjeta našoj internetskoj stranici šalju s našeg internetskog poslužitelja na tvoj krajnji uređaj (osobno računalo, prijenosno računalo, pametni telefon ili tablet) te se tamo pohranjuju u internetskom pregledniku kojim se koristite. Upotrijebljeni kolačići mogu ispunjavati različite funkcije. U odlomcima u nastavku pronaći ćete informacije o pojedinačnim namjenama raznih kolačića koji se mogu upotrebljavati.

Svoj preglednik možeš podesiti tako da te obavještava o postavljanju kolačića. Tako možeš imati jasan uvid u upotrebu kolačića. Osim toga, preglednik možeš podesiti tako da općenito ne prihvaća kolačiće ili da ne prihvaća kolačiće pojedinačnih davatelja usluga. No imajte na umu da to može ugroziti funkcionalnost online sustava za upravljanje natječajima.

6.1 Korištenje Indeed praćenje konverzije

Ova web-stranica također koristi alat za web-analizu tvrtke Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irska). Za analizu korištenja internetske stranice i Indeed.com (ako je primjenjivo), određeni podaci o korištenju koje šalje tvoj preglednik prikupit će se i procijeniti od strane tvrtke Indeed. Podaci o korištenju uključuju praćenje klikova korisnika od gledanja oglasa za posao do završetka procesa prijave slanjem zamolbe. U svrhu obrade navedenih podataka, tvrtka Indeed može koristiti jedan ili više kolačića. Osim toga, prenose se podaci o IP adresi dodijeljenoj tvojem uređaju u to vrijeme i identifikatoru specifičnom za preglednik.. IP adresa je potrebna samo za potrebe identifikacije sesije i za geolokaciju (sve do razine grada).

Svrha obrade podataka i pravna osnova:

Sljedeće informacije generiraju se prilikom korištenja našeg online sustava za upravljanje natječajima:

  • enkriptirana mail adresa i ID korisnika,
  • automatsko popunjavanje mail adrese.

Te se informacije koriste za funkcionalnost pretraživanja natječaja. Prikupljeni podaci ne koriste se kako bi se identificirali korisnici ove stranice. Podaci o korištenju koji su pohranjeni u kolačiću također se ne povezuju s osobnim podacima o nositelju pseudonima.

Pravnu podlogu za obradu i pohranjivanje podataka te korištenje kolačića čini:

za Njemačku

čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

za Češku Republiku

zakon br. 127/2005 o elektroničkim komunikacijama

za Slovačku

§ 55 br. 5 zakona br. 351/2011 o elektroničkim komunikacijama.

za Hrvatsku

čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

za Poljsku

čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (RODO)

za Rumunjsku

čl. 8 zakona 506/2004.

za Bugarsku

čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: sesija koja uključuje korištenje kolačića se po završetku sesije posjeta internetskoj stranici (zatvaranje stranice) briše.

7. Enkripcija

Poduzimamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili tvoje podatke od neželjenog pristupa. Osim što osiguravamo radno okruženje, koristimo metode enkripcije. Podaci koje navedete prenijet će se u šifriranom obliku pomoću protokola Secure Socket Layer (SSL) te se provjerava njihova autentičnost kako bi se spriječila zlouporaba informacija od strane trećih osoba. Dokaz tome je zaključani simbol na statusnoj traci preglednika, a adresna traka počinje s "https".

8. Tvoja prava

Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imaš pravo na zahtjev besplatno dobiti informacije o svojim osobnim podacima pohranjenima u sustavu za upravljanje natječajima u Kauflandu.

Nadalje, prema čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imaš pravo na ispravak netočnih pohranjenih podataka.

Prema čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imaš pravo na brisanje podataka ukoliko podaci s naše strane više ne trebaju biti pohranjeni (npr. ako podaci više nisu potrebni za donošenje odluke o zapošljavanje ili ako je s tvoje strane opozvana privola).

Prema čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imaš pravo na ograničenje obrade osobnih podataka.

Ukoliko se obrada podataka temelji na čl. 6 t. 1 e) ili f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), prema čl. 21 imaš pravo opozvati privolu. Ukoliko ne daješ privolu za obradu podataka, ista se odnosi na budućnost. To se ne primjenjuje ako odgovorna osoba može dokazivati opravdane razloge za daljnju obradu koji nadilaze interes osobe koja osporava privolu. Ukoliko ste sami dali na raspolaganje podatke, prema čl. 20 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imaš pravo na prijenos podataka.

Ukoliko obrada podataka počiva na privoli prema čl. 6 t. 1 (a) ili čl. 9 t. 2 (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), privolu možete u svakom trenutku opozvati s djelovanjem u budućnosti. Zakonitost prethodne obrade ostaje nepromijenjena. Imaj na umu da povlačenje privole ima za posljedicu da će se tvoj profil u našem online sustavu za upravljanje natječajima odmah izbrisati i sukladno tome sve aktivne prijave na natječaje biti povučene i anonimizirane.

Molimo da se u navedenim slučajevima, ukoliko imaš pitanja ili pritužbi pisanim putem ili e-mailom obratiš našem službeniku za zaštitu podataka.

Ne dovodeći u pitanje bilo kakav drugi administrativni ili sudski pravni lijek, svaki subjekt ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu ako subjekt smatra da obrada osobnih podataka krši Opću uredbe o zaštiti podataka, čl. 77 (GDPR). Subjekt može to pravo ovlastiti nadzornom tijelu u državi članici svog prebivališta, mjesta rada ili mjesta navodnog prekršaja.

9. Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka:

za Hrvatsku

e-mail: gdpr@kaufland.hr

adresa: Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

 

za Njemačku

datenschutz@kaufland.de

adresa: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

 

za Češku Republiku

e-mail: oou@kaufland.cz

adresa: Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

 

za Slovačku

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Recht und Compliance

adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

e-mail: dataprotection@kaufland.sk

 

za Poljsku

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl

adresa: al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

 

za Rumunjsku

e-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

adresa: Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144,

sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

 

za Bugarsku

e-Mail: dataprotection@kaufland.bg

adresa: 1A Skopje Str

1233, Sofia

 

II Zemlje koje nisu članice EU

 

 

 

Republika Moldavija

“KAUFLAND” d.o.o.

pravilnik o zaštiti osobnih podataka

- Chişinău, 2019 -

 

1. Svrha pravilnika

Ova pravilnik opisuje uvjete i način obrađivanja osobnih podataka zaposlenika i kandidata koji se natječu za radna mjesta, kao i sigurnosne mjere i zaštitne karakteristike namijenjene sigurnosti podataka.

2. Djelokrug

2.1.

Pravilnikom se uređuje način prikupljanja i obrade osobnih podataka, kao i uvjeti korištenja relevantnih informacija unutar "KAUFLAND" SRL, voditelja obrade osobnih podataka, pravne osobe registrirane u Republici Moldaviji, sa sjedištem na Chişinău, 29 ulica Sfatul Ţării, IDNO 1016600004811 (u daljnjem tekstu "Kaufland", "voditelj obrade" ili "poduzeće", ovisno o slučaju).

2.2.

Ovaj se pravilnik odnosi na osobne podatke zaposlenika poduzeća ili kandidata koji se natječu za radna mjesta (podaci pohranjeni u fizičkim i/ili elektroničkim oblicima), a koje obrađuje i pohranjuje Voditelj obrade.

2.3.

Pravilnik obuhvaća sljedeće pojmove i definicije:

osobni podatak – svaka informacija o identificiranoj ili fizičkoj osobi ili fizičkoj osobi koju se može identificirati ;osoba koja se može identificirati je osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice na temelju specifičnog identifikacijskog broja ili jednog ili više čimbenika specifičnih za njegov fizički, fiziološki, psihološki, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet;

obrada osobnih podataka - bilo koji postupak ili skup operacija koji se obavlja na osobnim podacima automatskim ili neautomatskim sredstvima, kao što su prikupljanje, registracija, organiziranje, pohrana, zadržavanje, obnavljanje, prilagodba ili izmjena, ekstrakcija, analiza, korištenje, otkrivanje trećim stranama putem prijenosa, širenja ili na bilo koji drugi način, spajanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje;

pohranjivanje – čuvanje osobnih podataka na bilo kojem mediju pohrane;

sustav prikupljanja osobnih podataka - svaki strukturirani skup osobnih podataka, dostupan prema određenim kriterijima, bez obzira je li ta struktura organizirana centralno ili decentralizirano ili je raspoređena prema funkcionalnim ili zemljopisnim kriterijima;

korisnik - bilo koja osoba koja djeluje po nalogu Voditelja obrade ili njegove stalnim zamjene, s pravom na pristup osobnim podacima.

3. Reference

3.1.

Konvencija o zaštiti pojedinaca prilikom automatske obrade osobnih podataka, sklopljena u Strassbourgu, 28. siječnja 1981., ratificirana od Moldavije odlukom Parlamenta, br. 483, od 2. srpnja 1999;

3.2.

Ustav Republike Moldavije;

3.3.

Zakon br. 133 od 8. srpnja 2011. o zaštiti osobnih podataka;

3.4.

Zakon br. 71 od 22. ožujka 2007. o registrima;

3.5.

Zakon br. 982 od 11. svibnja 2000. o pristupu informacijama;

3.6.

Odluka Vlade br. 1123, od 14. prosinca 2010. o odobravanju Zahtjeva za osiguranje sigurnosti osobnih podataka tijekom njihove obrade u informacijskim sustavima.

 

4. Odgovornosti

Poduzeće je odgovorno za razvoj, provedbu i praćenje primjene odredbi ovog pravilnika.

5. Opis postupka obrade i sigurnosnih značajki

5.1. Minimalni sigurnosni preduvjeti za osobne podatke

Ovaj pravilnik uređuje tehničke i organizacijske mjere potrebne za održavanje povjerljivosti i cjelovitosti osobnih podataka koje prikuplja. Sigurnost osobnih podataka osigurana je unutar poduzeća uz strogo pridržavanje sljedećih odredbi:

5.1.1. Ovlaštenje za fizički pristup

Pristup prostorijama/uredima ili prostorima u kojima su smješteni informacijski sustavi i/ili registri koji sadrže osobne podatke ograničeni su i trebaju biti dostupni samo osobama koje imaju potrebna odobrenja i samo tijekom radnog vremena, prema popisu i odgovarajućim oznakama, a kako bi spriječio pristup neovlaštenih osoba.

5.1.2. Administracija i praćenje fizičkog pristupa

Voditelj obrade osigurava administraciju i praćenje fizičkog pristupa svim pristupnim točkama informacijskih sustave i/ili registrima osobnih podataka te je dužan reagirati na kršenje privola o pristupu. Pristup posjetiteljima (trećim osobama) mora se osigurati u skladu s pravilima koja su na snazi u važećem zakonodavstvu o zaštiti osobnih podataka.

5.1.3. Osiguravanje zaštite osobnih podataka

Zaposlenici koji se bave podacima koji se smatraju osobnima tijekom svoje profesionalne djelatnosti obvezni su čuvati tajnost i poštovati odredbe Zakona br. 133/2011 o zaštiti osobnih podataka.

Odredbe ovoga članka primjenjuju se na isti način na sve informacije koje posjeduje Voditelj obrade u odnosu na treće osobe kojih zaposlenici postaju svjesni tijekom njihovog djelovanja.

5.1.4. Obrada osobnih podataka

Zabranjeno je obrađivati osobne podatke bez privole osobe čiji se podaci obrađuju, osim u slučajevima kada je obrada neophodna za:

- obavljanje stavki ugovora čija je ugovorna strana vlasnik osobnih podataka ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora na njegov zahtjev;
- ispunjavanje obveze Voditelja obrade sukladno zakonu;
- zaštita života, tjelesnog integriteta ili zdravlja vlasnika osobnih podataka;
- obavljanje zadaća od javnog interesa;
- usklađenost s legitimnim interesom Voditelja obrade ili treće osobe kojoj se otkrivaju osobni podaci, pod uvjetom da taj interes ne šteti interesima ili temeljnim pravima i slobodi vlasnika osobnih podataka;
- statističke svrhe, pod uvjetom da osobni podaci ostaju anonimni tijekom obrade, s namjenom koja nije pravna, a neophodna je za ostvarivanje tog zadatka.

Po završetku obrade osobnih podataka, ako vlasnik podataka nije dao privolu za drugo odredište, pohranu ili daljnju obradu, isti se:
- uništavaju; ili
- se prebacuju drugom Voditelju obrade, prilikom čega poduzeće jamči da naknadna obrada ima slične svrhe kao i one u početnoj obradi; ili
- se podaci anonimiziraju i pohranjuju samo u statističke svrhe; druge svrhe predviđene zakonom.

5.1.5. Promjene osobnih podataka

Osobni podaci zaposlenika ili potencijalnih zaposlenika prikupljaju se kako bi Voditelj obrade ispunio obveze sukladno zakonu koji je na snazi, ali i kako bi osigurao zaštitu podataka zaposlenika ili potencijalnih zaposlenika i osigurao učinkovito upravljanje podacima.

Svi osobni podaci zaposlenika ili potencijalnih zaposlenika tretiraju se strogo povjerljivo. Ova obveza vrijedi za svu obradu podataka od strane Voditelja obrade, izravno ili neizravno.

5.1.6. Identifikacija korisnika i provjera autentičnosti

Kako bi dobili pristup bazi osobnih podataka u vlasništvu poduzeća, korisnici se moraju identificirati. Identifikacija se vrši unosom korisničkog računa (ili "korisničkog imena") i lozinke povezane s korisničkim računom.

Svaki korisnik koji će dobiti pristup bazama podataka Kaufland osobnih podataka mora imati svoje jedinstveno korisničko ime i lozinku.

Kaufland administrira i upravlja korisničkim računima (i implicitno pridruženim zaporkama) uzimajući u obzir ovaj Pravilnik. Korisnički ručni pristup bazama osobnih podataka temelji se na popisu odobrenom od odgovorne osobe u Kauflandu.

Prava pristupa baza osobnih podataka redovito se preispituju (barem svakih 6 mjeseci) kako bi se baza osigurala od neovlaštenog pristupa te kako bi se aktualizirala prava korisnika nakon promjene statusa prava na pristup bazi podataka.

Pristup sigurnosnim značajkama informacijskih sustava u kojima su osobni podaci dodjeljuje se isključivo osobi koja odgovara Voditelju obrade, a koja je definirana ovim Pravilnikom.

5.1.7. Vrste pristupa

Korisnici će pristupiti samo onim osobnim podacima potrebnim za ispunjavanje njihovih radnih zadataka.

Osobe odgovorne za tehničku pomoć imaju pristup osobnim podacima radi rješavanja izuzetnih slučajeva i samo uz izričito prethodno odobrenje osobe koja odgovara Voditelju obrade, pod uvjetom da se informira subjekt koji je vlasnik osobnih podataka (čijim će se podacima pristupiti) i da se za svaki slučaj pristupa provodi odgovarajuća administracija slučaja.

Voditelj obrade će provesti stroge metode uništavanja osobnih podataka.

5.1.8. Prikupljanje osobnih podataka

Voditelj obrade prikuplja podatke izravno od zaposlenika i potencijalnih zaposlenika (fizičkih osoba, vlasnika osobnih podataka) informiranjem o vrstama podataka i svrsi njihove obrade. Uzimajući u obzir specifične zadatke i opseg djelatnosti Voditelja obrade, kao i uvjete propisane Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Voditelj obrade obrađuje posebne osobne podatke, a koji se odnose na zdravstveno stanje zaposlenika i potencijalnih zaposlenika. Ovaj je uvjet nužan zbog specifičnosti aktivnosti. Prema zakonu o državnom nadzoru javnog zdravstva, Voditelj obrade je dužan provjeriti adekvatan zdravstveni status svojih zaposlenika i potencijalnih zaposlenika, kako u selekciji kandidata, tako i periodično, a nakon toga jednom godišnje. Iz tih je razloga obrada ovih kategorija podataka izravno povezana s djelatnošću Kauflanda, kao i sa zaposlenicima i mogućom sigurnosti njihovog fizičkog integriteta.

Prema odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, vlasnik osobnih podataka je informiran o njegovim pravima u vezi s obradom njegovih osobnih podataka, a posebice o:

- pravo na pristup osobnim podacima;

- pravo na promjene u osobnim podacima;

- pravo na opovrgavanje osobnih podataka;

- pravo da ne bude predmet pojedinačne odluke;

- pravo na pravnu sigurnost;

- drugo.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke isključivo radi usklađivanja s odredbama važećih zakona (uključujući, ali ne ograničavajući se na, usklađenost s propisima, profesionalne standarde i interne propise).

Kaufland će odrediti ovlaštene korisnike za prikupljanje i unos osobnih podataka u informacijski sustav, a svaku izmjenu osobnih podataka donose samo ovlašteni korisnici koje odredi poduzeće.
Osobni podaci zaposlenika podliježu sljedećim metodama obrade: prikupljanje, snimanje, organiziranje, pohranjivanje, zadržavanje, obnavljanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, konzultacije, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način, spajanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, slanje nadležnim javnim tijelima u skladu s važećim zakonom, prijenos i odobravanje pristupa drugim tvrtkama povezanim s Voditeljima obrade i drugim podugovornim subjektima, uključujući prekogranični prijenos.

Osobni podaci mogu se sukladno zakonskim odredbama, objaviti vlasnicima osobnih podataka, središnjim / lokalnim javnim tijelima, socijalnim ili zdravstvenim uslugama, pravnim predstavnicima vlasnika osobnih podataka, drugim tvrtkama povezanim s Voditeljem obrade, Voditeljima obrade ugovornih partnera, drugim subjektima koji nude dovoljna jamstva koja se odnose na zaštitu osobnih podataka.

S obzirom da zakonodavstvo Republike Moldavije ne uključuje posebne odredbe koje se odnose na trajanje obrade osobnih podataka, Voditelj obrade djeluje u skladu s načelima ispravne obrade podataka. Vlasnici osobnih podataka obaviješteni su o rokovima čuvanja podataka. Voditelj obrade zadržava i obrađuje osobne podatke zaposlenika na razdoblje od 75 godina od vremena prikupljanja podataka.

U skladu s zakonskim odredbama, Voditelj obrade pohranjuje osobne podatke u fizičkom i elektronskom obliku.

Ako treće strane imaju poslovne potrebe za prikupljanjem informacija o zaposlenicima Voditelja obrade, on će obavijestiti zaposlenike ili potencijalne zaposlenike o sigurnosnim ograničenjima i uvjetima koji su nametnuti trećoj strani u vezi s obradom osobnih podataka. Kaufland objavljuje podatke o zaposlenicima trećim osobama samo pod uvjetima i odgovarajućim sredstvima, prema potrebama I ovlaštenjima propisanim zakonom.

5.1.9. Izrada sigurnosnih kopija

U Kauflandu se vrše mjesečne sigurnosne kopije osobnih podataka, a programi se koriste za automatsku obradu.

5.1.10. Pristup računalima I terminalima

Pristup računalima i drugim terminalima omogućen je u prostorijama koje se zaključavaju te im je pristup ograničen.
Također, u slučaju da se na ekranu računala prikazuju osobni podaci, a nema aktivnosti na računalu u razdoblju do 15 (petnaest) minuta, radna se sesija automatski zatvara.
Pristupni terminali koji su namijenjeni javnoj uporabi, a na kojima se prikazuju osobni podaci, postavljeni su tako da ih javnost ne može vidjeti, a nakon razdoblja od najviše pet (pet) minuta u kojima se ne koriste, automatski se skrivaju.

5.1.11. Pristup datotekama

Bilo koji pristup bazi osobnih podataka zabilježen je u datoteci za pristup (ili "log" u slučaju automatske obrade) ili u registar za obradu osobnih podataka.

U slučaju automatske obrade, sve ove informacije pohranjuju se u datoteku za opći pristup. Također se bilježe i neovlašteni pokušaji pristupa. Kaufland će zadržati pristupne datoteke najmanje 2 (dvije) godine.

5.1.12. Telekomunikacijski sustavi

Kaufland redovito provjerava (svakih 6 mjeseci) autentifikaciju i vrste pristupa radi otkrivanja kvarova vezanih uz korištenje telekomunikacijskih sustava.

Kauflandov telekomunikacijski sustav dizajniran je tako da se osobni podaci ne mogu presresti ni prenositi s bilo kojeg mjesta. Kao alternativna sigurnosna mjera, korisnik je dužan koristiti metodu enkripcije za prijenos osobnih podataka koje koristi Kaufland na datum prijenosa.

Također, telekomunikacijski sustav dostavlja osobne podatke samo ako su strogo neophodni.

5.1.13. Školovanje zaposlenika

Tijekom školovanja Kaufland obavještava zaposlenike o:
(i)odredbama Zakona br. 133/2011 o Zaštiti osobnih podataka;
(ii) minimalnim zahtjevima za sigurnost za obradu osobnih podataka utvrđenih ovim Pravilnikom; kao i
(iii) rizicima koji su uključeni u obradu osobnih podataka, ovisno o vrsti aktivnosti korisnika.

Korisnike koji imaju pristup osobnim podacima Kaufland školuje o njihovoj povjerljivosti i upozorava ih porukama na ekranu tijekom njihove aktivnosti.
Korisnici su dužni zatvoriti radnu sesiju kad napuste svoje radno mjesto.

Zaposlenici koji osiguravaju rad informacijskih sustava i / ili registara osobnih podataka dužni su najmanje jednom godišnje osigurati odgovarajuće školovanje o odgovornosti i obvezama koje se odnose na upravljanje podacima i odgovor na sigurnosne incidente u području zaštite osobnih podataka.

5.1.14. Korištenje računala

Kaufland je proveo sljedeće mjere kako bi se osigurala sigurnost obrade osobnih podataka (posebno protiv računalnih virusa):

a) korisnici ne smiju koristiti softver koji dolazi iz vanjskih ili sumnjivih izvora;
b) korisnici su trajno obaviješteni o opasnosti od računalnih virusa;
c) poduzeće je implementiralo centralizirani i automatizirani protuvirusni i sigurnosni sustav za svoje IT sustave kao i tehničke mjere za otkrivanje internetskih napada, uključujući sredstva za identifikaciju pokušaja neovlaštene uporabe informacijskih sustava ili neovlaštenog prijenosa osobnih podataka (Phishing) ;
d) tipka "Print Screen" svih radnih stanica na čijem ekranu se prikazuju (osobito) osobni podaci su namjerno onemogućeni kako bi se izbjegao ispis tih podataka, bilo namjerno ili slučajno.

5.1.15. Ispis podataka

Tiskanje osobnih podataka vrše samo korisnici koji su za to djelo izričito ovlašteni od strane odgovorne osobe poduzeća, sukladno specifičnim internim smjernicama Kauflanda koje se odnose na uporabu i uništavanje takvih materijala.

Kaufland zadržava pravo provođenja dodatnih sigurnosnih mjera koje su sastavni dio ovog Pravilnika ako to smatra prikladnim i ovisno o važnosti obrađenih osobnih podataka.

5.1.16. Sigurnosni incidenti

Sigurnosni incidenti vezani uz informacijske sustave nadziru se i dokumentiraju na trajnoj osnovi automatiziranim sredstvima.

Osoba odgovorna za provedbu ovog pravila, provodi mjesečne provjere kako bi se osiguralo poštivanje svih pravila o sigurnosti osobnih podataka. Nakon provedenih provjera sastavlja se izvješće o odstupanjima / incidentima.

Ta će se pravila revidirati barem jednom godišnje i odobriti na najvišoj razini. Također će se upozoriti na korisnike i zaposlenike Voditelja obrade koji su uključeni u obradu osobnih podataka i također prikazani na web stranici Voditelja obrade u sažetoj verziji.

5.2. Kontakt formular / E - Mail - kontakt / telefonski kontakt

Svrha obrade podataka i pravna podloga:

Osobne podatke koje nam daješ na raspolaganje prilikom ispunjavanja kontakt formulara, telefonski ili putem maila obradit ćemo s velikom pažnjom.

Tvoje podatke koristimo samo u svrhu obrade zahtjeva. Pravni temelj za ovu obradu podataka je članak 5. stavak 5. točka (e) Zakona br. 133/2011 o zaštiti osobnih podataka. Kauflandov legitimni interes leži u namjeri tvrtke da odgovori na zahtjeve posjetitelja stranice i na taj način održi i poveća zadovoljstvo.

Korisnici / Kategorije korisnika:
Otkrivanje podataka trećim osobama koje nisu dio Kaufland grupacije općenito je isključeno. U iznimnom slučaju podatke na naš nalog obrađuju obrađivači. Njih je grupacija Kaufland pažljivo odabrala i provjerila te ih se ugovorno obvezuje prema članku 30. stavak 3. Zakona br.133/2011 o zaštiti osobnih podataka. Nadalje, postoji mogućnost da za obradu tvojeg zahtjeva dijelove tog zahtjeva moramo proslijediti drugim Kauflandovim društvima (npr. Kauflandovom društvu na koje se odnosi tvoj zahtjev) kako bismo obradili tvoj zahtjev.

U tim se slučajevima zahtjev prethodno anonimizira tako da ih dotično Kauflandovo društvo ne može povezati s tobom. Moguće je da će pojedinim slučajevima biti potrebno proslijediti tvoje osobne podatke kako bi bili obrađeni.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane:

Sve osobne podatke koje nam ustupiš putem upita na ovoj internetskoj stranici ili putem e-maila obrisat ćemo tj. na siguran način anonimizirati najkasnije 90 dana nakon našeg posljednjeg odgovora. Rok čuvanja proizlazi iz činjenice da nas posjetitelji internetske stranice često nakon odgovora ponovno kontaktiraju zbog iste stvari, a mi se u tom slučaju moramo moći nadovezati na prethodnu korespondenciju. Iskustvo je pokazalo da nakon 90 dana od našeg odgovara više ne pristižu povratna pitanja.

U slučaju spora, tvoji se osobni podaci mogu pohraniti i do 3 godine ili do kraja spora ili dok se ne donese konačna i neopoziva odluka kojom se dokazuje da smo pružili potpune podatke i da su ispunjeni zakonski uvjeti.

5.3. Online sustav upravljanja natječajima

Grupacija Kaufland stalno traži kvalificirane i motivirane zaposlenike. Imaj na umu da će se prijave koje nam pošaljete putem e-maila poslati u nešifriranom obliku. Stoga te molimo da koristite isključivo naš online sustav za prijavu na natječaj.

U našem online sustavu za upravljanje natječajima postoje dvije mogućnosti za prijavu na otrveni natječaj. Možeš se prijaviti i izraditi vlastiti profil s personaliziranom lozinkom. Na taj način možeš pratiti status svoje prijave, slati dodatne dokumente ili ih mijenjati te povući prijavu. Ako odabereš mogućnost prijave na natječaj bez otvaranja profila daješ nam samo nužne podatke koje trebamo za obradu tvoje prijave, ali nemaš mogućnost izravnog pristupa svojoj prijavi. Ako želiš, i u ovom slučaju možeš nakon prijave na natječaj pristupiti svojim podacima, obrađivati prijavu i upravljati svojim zahtjevom. Ovo možeš napraviti tako što ćeš kliknuti na polje (Prijava/registracija) te na „zaboravljena lozinka” i upisati svoju e-mail adresu. Prilikom odabira bilo koje od ove dvije opcije prijavljivanja na natječaje, nama na raspolaganje stavljaš iste podatke.

Svrha obrade podataka, pravna osnova / način rada:

U našem online sustavu za upravljanje natječajima možeš kreirati svoj korisnički profil s osobnom lozinkom ili nam poslati svoju prijavu bez kreiranja korisničkog profila.

Tvoje podatke i priložene dokumente upotrebljavamo isključivo u svrhu obrade tvojeg zahtjeva. Pravnu osnovu za obradu podataka čini:

 

za Republiku Moldaviju:

članak 5 stavak 5 slovo e) zakona Br. 133/2011 o zaštiti osobnih podataka.
Ako daješ privolu za obradu osobnih podataka po drugoj osnovi, onda pravnu osnovu za obradu podataka čini članak 5 Stavak 1 zakona Br. 133/2011 o zaštiti osobnih podataka. U slučaju prosljeđivanja tvojih podataka iz prijave online putem kroz sustav za upravljanje natječajima, podaci će biti anonimizirani kako bi se zaštitili od neovlaštenog korištenja.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane:

Podaci iz konkretne prijave bit će anonimizirani nakon završetka selekcijskog postupka u skladu s ciljevima i uvjetima važećih nacionalnih zakonskih propisa. Anonimizacija podataka iz prijave uslijedit će:

 

za Republiku Moldaviju:

nakon jedne godine

Tvoj profil u našem online sustavu za upravljanje natječajima i podaci pohranjeni u njemu ostaju u sustavu bez obzira na konkretnu aktivnu prijavu. To ti daje priliku da se prijaviš na natječaje unutar Kaufland zemalja. Ako nema aktivnih prijava i tvoj je profil određeno vrijeme neaktivan, on će se automatski izbrisati.

Brisanje će uslijediti:

za Republiku Moldaviju:

nakon jedne godine

Međutim, svoj profil možeš u bilo kojem trenutku izbrisati.

Ako u to vrijeme obrađujete prijavu, ona će biti povučena i Tvoj će profil biti izbrisan. Profil će se odmah izbrisati i osobni podaci podnositelja zahtjeva postat će anonimni nakon gore navedenog zakonskog roka za brisanje.

6. Korištenje Indeed praćenje konverzije

Ova web-stranica također koristi alat za web-analizu tvrtke Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irska). Za analizu korištenja internetske stranice Indeed.com (ako je primjenjivo), određeni podaci o korištenju koje šalje tvoj preglednik prikupit će se i procijeniti od strane tvrtke Indeed. Podaci o korištenju uključuju praćenje klikova korisnika od gledanja oglasa za posao do završetka procesa prijave slanjem zamolbe.

U svrhu obrade navedenih podataka, tvrtka Indeed može koristiti jedan ili više kolačića. Osim toga, prenose se podaci o IP adresi dodijeljenoj tvojem uređaju u to vrijeme i identifikatoru specifičnom za preglednik. IP adresa je potrebna samo za potrebe identifikacije sesije i za geolokaciju (sve do razine grada).