23.04.2024

I. EU-členské státy

Upozornění: II. Státy mimo EU (Moldavská republika) se nachází na konci dokumentu.

 

1.     Odpovědný ve smyslu článku 4 bodu 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Pro území Spolkové republiky Německo

 

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

telefon: 07132/ 9400

e-mail: karriere@kaufland.de

 

Pro území České republiky

 

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

Telefon: +420 251 05 1111

E-Mail: personal@kaufland.cz

 

Pro území Slovenské republiky

 

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

Telefon: 02/49 59 02 00

E-Mail: service@kaufland.sk

 

Pro území Chorvatské republiky

 

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 2353-555

E-Mail: karijera@kaufland.hr

 

Pro území Polské republiky

 

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

Telefon: 71/ 37 70 100

E-mail: service@kaufland.pl

 

Pro území Rumunské republiky

 

Kaufland România SCS

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

București, CP 020284

Telefon: 0372 090 000

E-Mail: cariere@kaufland.ro

Pro území Bulharské republiky

 

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

Тelefon: +359 28125000

E-Mail: recruitment@kaufland.bg

 

 

2. Kariérní online portál nabídek pracovních míst

 

Společnost Kaufland se neustále snaží získávat kvalifikované a motivované zaměstnance. Dovolujeme si vás upozornit, že žádosti o zaměstnání a životopisy, které nám doručíte prostřednictvím e-mailu, jsou zasílány nešifrované. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pro zasílání žádostí o zaměstnání využívali náš internetový kariérní portál. Existují dvě možnosti, jak se ucházet o volné pracovní místo v naší společnosti.

Na našem kariérním portálu se můžete registrovat a vytvořit si vlastní profil uchazeče s osobním heslem, aniž byste se museli ucházet o konkrétní pozici. Následně budete mít prostřednictvím vašeho účtu možnost se jednoduše přihlásit na kterékoliv z volných míst, sledovat stav výběrových řízení, zrušit svou účast ve výběrových řízeních, měnit údaje ve svém profilu, nebo aktualizovat nahrané podklady. 

Máte však také možnost ucházet se o volné místo i přímo, bez předchozí registrace. Stačí odpovědět na inzerci na našem kariérním portálu formou „Přihlásit se bez registrace“. V tomto případě však nebudete mít okamžitý online přístup k podané žádosti a svým podkladům. Máte však i tak vždy možnost požádat o přístup do kariérního portálu později.  Můžete tak učinit kdykoli, když si vyžádáte heslo (na obrazovce "Registrace/Přihlášení" stačí kliknout na "Zapomenuté heslo" a zadat e-mailovou adresu použitou v žádosti). Na tuto adresu pak obdržíte e-mail s jednorázovým heslem. Po změně hesla můžete prostřednictvím systému přistupovat ke svému profilu.

Upozorňujeme na to, že dokumenty, které posíláte spolu se žádostí o konkrétní pracovní pozici, se automaticky uloží i do vašeho profilu uchazeče.  V případě, že se budete v budoucnu hlásit na jinou pracovní pozici prostřednictvím tohoto profilu, odešlete žádost vždy s údaji v profilu včetně všech těchto příloh. Chcete-li upravit své dokumenty nebo nahrát nové, přihlaste se prosím do svého profilu uchazeče.

 

 

V obou případech jsou zpracovávány stejné osobní údaje. Níže uvedené lhůty pro výmaz všech osobních údajů uchazeče na všech místech platí ve stejné míře a rozsahu pro všechny způsoby a formy žádosti volné pracovní místo.

 

Účel zpracování osobních údajů, právní základ:

Veškeré informace a přílohy, které uložíte, nebo odešlete spolu s žádostí o pracovní místo, zpracováváme výhradně za účelem posouzení vaší žádosti o pracovní místo ve výběrovém řízení a případně za účelem onboardingu. Právní základem je

 

-        Pro území Spolkové republiky Německo

Art. 88 i.V.m. § 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG bzw. Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO 

 

-        Pro území České republiky

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve spojení s čl. 88 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 

-        Pro území Slovenské republiky

čl. 11 zákona č. 311/2001 Z. z.– Zákoník práce ve spojení s čl. 88 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 

-        Pro území Chorvatské republiky

čl. 6, odst. 1 (f) obecné úpravy ochrany osobních údajů.

-        Pro území Polské republiky

čl. 22 zákoníku práce ve spojení s čl. 6 odst. 1 (b) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

 

-        Pro území Rumunské republiky

§ 6 odst. 1 f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

 

-        Pro území Bulharské republiky

čl. 25k zákona o ochraně osobních údajů ve spojení s čl. 88 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 

V průběhu výběrového řízení vás budeme kontaktovat e-mailem, telefonicky a pokud jste udělili souhlas, tak rovněž pomocí SMS.

 

V případě, že kromě toho udělíte zvláštní souhlas, je právním základem pro předání vaší žádosti o zaměstnání čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Pro účely předání vašich dat jako uchazeče o zaměstnání prostřednictvím elektronického přenosu dat v rámci tohoto systému používáme šifrování zajišťující ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem.

 

Příjemci / kategorie příjemců: 

Do údajů z vašeho profilu nemůže bez vašeho souhlasu či zaslání konkrétní žádosti o zaměstnání nahlížet nikdo jiný, kromě vás.

Zaměstnancům odpovědným za konkrétní pracovní místo bude poskytnuto právo nahlížet do vašich dat uchazeče o zaměstnání teprve tehdy, jakmile prostřednictvím svého profilu vytvoříte a odešlete nám příslušnou žádost o zaměstnání. Pouze v případě, že nám prostřednictvím systému udělíte zvláštní souhlas (ve formě označení, kdo je oprávněn nahlížet do vašeho profilu), bude vaše žádost uchazeče o zaměstnání v závislosti na vaší kvalifikaci či zájmech zohledněna v rámci skupiny Kaufland i ve vztahu k jiným volným pracovním pozicím. Mimoto nebudou vaše údaje nikdy předány třetím stranám mimo skupinu Kaufland.

Pokud jste udělili souhlas se zařazením do naší databáze uchazečů, může být váš profil zařazen do databáze také na základě vaší kvalifikace a v budoucnu zohledněn pro další volné pozice. Váš zájem o zařazení do výběrového řízení na toto nové místo si následně potvrdí náborář osobně.

Právním základem pro zpracování údajů v rámci databáze uchazečů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR.

Databáze uchazečů je viditelná pouze pro náboráře v příslušné zemi. Setrváni v databázi uchazečů se řídí podle obecných kritériích pro smazání vašeho profilu.

Vaše údaje zásadně nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii, ledaže se u společnosti Kaufland ucházíte o pracovní místo mimo EU, nebo jste udělili svůj výslovný souhlas se zařazením vašeho profilu do databáze uchazečů, do které mají přístup náboráři ze všech zemí, ve kterých působí skupina Kaufland. Ti tak mohou v případě otevřených pracovních pozic nahlížet do vašeho profilu, aby zjistili, zdali splňujete příslušné požadavky. Právním základem pro předání údajů je v těchto případech váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR.

 

Pro Německo dále platí: V případě přijetí do zaměstnání jsou dokumenty příslušných uchazečů předloženy odpovědné zaměstnanecké radě v souladu s aktuálními právními požadavky, a to z důvodu, aby mohla rada efektivně vykonávat své zákonné spolurozhodovací povinnosti. To platí pouze v případě, že ve společnosti Kaufland, existuje zaměstnanecká rada.

 

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:

 

Lhůta pro výmaz pro konkrétní žádost o pracovní místo

Údaje z konkrétní žádosti uchazeče o zaměstnání budou po skončení výběrového řízení anonymizovány v souladu s platnou legislativou dané země. Anonymizace údajů uchazeče o zaměstnání je provedena 

 

-       pro Českou republiku a Polsko po 90 dnech

-       pro Německo po 120 dnech

-       pro Bulharsko po 180 dnech

-       pro Chorvatsko, Rumunsko a Slovensko po 365 dnech

 

Doba smazání profilu

 

Váš profil a údaje v něm uložené zůstanou na našem kariérním portálu uloženy v systému nezávisle na konkrétní aktivní žádosti o pracovní pozici. Tak máte možnost ucházet se online i o jiná pracovní místa v rámci skupiny Kaufland, nebo může být váš profil vybrán z databáze uchazečů a vyhodnocen jako vhodný pro jiné volné pracovní místo. Bude-li váš profil po určitou dobu neaktivní a není-li zpracovávána žádná vaše žádost o zaměstnání, bude váš profil automaticky smazán. Lhůty pro smazání profilu uchazeče jsou

 

-       pro území Spolkové republiky Německo po 24 měsících

-       pro území Polské republiky, Bulharska, České republiky, Chorvatské republiky, Rumunské republiky a Slovenské republiky po 12 měsících

 

Váš profil však můžete kdykoli smazat i vy sami. Budou-li v příslušném okamžiku zpracovávány vaše aktuální žádosti o zaměstnání, budou deaktivovány a váš profil bude vymazán. Profil bude vymazán ihned, osobní údaje uchazeče o zaměstnání budou anonymizovány po uplynutí shora uvedené lhůty pro výmaz stanovené platnou legislativou.

 

 

3. Job agent

 

Poté, co na našem portálu zadáte ve vyhledávacím oknu označení profese / pracovního místa, o které se chcete ucházet a/nebo místo výkonu práce, můžete si ve vámi zvolené frekvenci nechat zasílat prostřednictvím tzv. job agenta e-mailem příslušné nabídky volných pracovních míst. Účelem zpracování údajů v rámci služby job agenta coby informační služby skupiny Kaufland je poskytování informací ohledně volných pracovních míst nabízených skupinou Kaufland zájemcům za účelem možnosti ucházet se o volnou pracovní pozici. Právním základem zpracování osobních údajů v rámci zasílání informací job agenta, resp. souvisejícího newsletteru je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR.

Přihlásíte-li se do bezplatného job agenta společnosti Kaufland, udělujete současně souhlas s tím, že smíme zpracovávat vaši e-mailovou adresu a dobrovolné údaje ohledně kritérií, jež jste zadali při výběru vyhledávání pracovního místa (například oblast činnosti, druh pracovního poměru nebo pracovní doba), abychom vás mohli e-mailem informovat o vhodných pracovních nabídkách. Vaši e-mailovou adresu a kritéria výběru pracovní pozice nepředáváme jiným subjektům. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že se přihlásíte prostřednictvím vašeho profilu a smažete job agenta.

 

4. Dotazník Candidate Experience – zkušenosti a spokojenost uchazeče

 

Abychom zajistili kvalitu našeho náborového procesu, můžeme po skončení konkrétního výběrového procesu zaslat na vaši e-mailovou žádosti o vyplnění dotazníku kandidáta (Candidate Experience). Účast v průzkumu je dobrovolná a odpovědi jsou shromažďovány a vyhodnocovány anonymně. Vaše e-mailová adresa je za tímto účelem zpracovávána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším zájmem při zpracování údajů je získat zkušenosti a názory na proces výběrového řízení a využít je jako důležitý zdroj informací pro zlepšení procesu.

 

5. Přihlášení prostřednictvím formuláře / e-mailový kontakt / telefonní kontakt

 

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

S osobními údaji, které nám poskytnete při vyplnění přihlašovacího formuláře, telefonicky či e-mailem, nakládáme samozřejmě tak, aby byla zachována jejich důvěrnost. Vaše osobní údaje používáme výhradně s účelovým omezením tak, abychom byli schopni zpracovat vaši žádost o zaměstnání. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá z nutnosti dostatečně zodpovědět dotazy návštěvníků kariérního portálu, a tím z potřeby zajistit a podporovat jejich spokojenost.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se konkrétní žádosti o pracovní místo nebo pozici, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm.

 

Příjemci / kategorie příjemců:

Předávání osobních údajů třetím stranám mimo skupinu Kaufland zásadně vylučujeme. Výjimečně jsou osobní údaje zpracovávány na základě našeho pověření příslušnými zpracovateli. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR.

V určitých případech může být rovněž nezbytné, abychom předali vaši žádost o zaměstnání nebo její část, jiným společnostem náležejícím do skupiny Kaufland (resp. společnosti ze skupiny Kaufland, které se týká vaše žádost uchazeče o zaměstnání) s tím, aby vaši žádost zpracovaly. Pokud to bude možné, budou vaše údaje předem anonymizované tak, aby třetí strana neměla žádný přístup k vašim osobním údajům. Ve výjimečných případech však může být nezbytné sdílení vašich osobních údajů za účelem zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

 

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:

Veškeré osobní údaje, které nám za účelem výběrového řízení poskytnete prostřednictvím těchto internetových stránek nebo e-mailem, budou nejpozději do 90 dnů po odeslání informace o výsledku výběrového řízení (zamítnutí nebo přijetí) bezpečně anonymizovány. Důvodem této lhůty je okolnost, že nás uchazeči kontaktují s dotazy na výběrové řízení i určitou dobu po obdržení jeho výsledku. V takovém případě musíme být schopni reagovat a odkázat se na předchozí korespondenci, nebo dokázat správnost a transparentnost postupu výběru. Proto vaše podklady uchováváme ještě po dobu 90 dnů. Dle našich zkušeností nepřicházejí po uplynutí této doby již zpravidla žádné dotazy, které by se týkaly námi zaslané odpovědi. Pokud uplatníte svá práva jako subjektu údajů, budou vaše osobní údaje uloženy po dobu 3 let po konečné odpovědi, aby se prokázalo, že jsme vám poskytli komplexní informace a že jsou splněny zákonné požadavky.

 

6. Používání cookies

 

Odpovědná osoba a účel zpracování údajů / právní základ:

Společnost Kaufland Česká republika v.o.s. používá na svých webových stránkách tzv. cookies. Nastavení, které zvolíte ve formuláři souhlasu (např. souhlas udělen nebo ne), se pak vztahuje na používání souborů cookies a dalších technologií zpracovávajících uživatelská data na všech (i dílčích)doménách na internetových stránkách www.kaufland.cz/kariera.

 

Cookies jsou malé textové soubory ukládané na vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone apod.) v případě, že navštívíte naše internetové stránky. Textové soubory cookies nezpůsobí ve vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují viry, trojské koně či jiný škodlivý software. V textovém souboru cookies jsou ukládány informace vznikající vždy v souvislosti se specificky používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že bychom tímto způsobem přímo získali informace o vaší totožnosti.

Použití textových souborů cookies a jiných technologií za účelem zpracování uživatelských dat slouží   - dle kategorie textových souborů cookies, resp. jiných technologií – k těmto účelům:

 • Technická nezbytnost: V tomto ohledu se jedná o textové soubory cookies a obdobné metody, bez nichž byste nemohli využívat naše služby (např. v zájmu správného zobrazení našich internetových stránek / Vámi požadovaných funkcí, pro účely ukládání informací týkajících se Vašeho přihlašování při zalogování, pro účely ukládání položek do košíku při nakupování online apod.).
 • Preference: Pomocí těchto technik můžeme v zájmu komfortního používání našich internetových stránek zohlednit Vaše skutečné či předpokládané preference. Na základě Vašich nastavení např. můžeme zobrazit naše internetové stránky v jazyce, který Vám nejlépe vyhovuje. Kromě toho tímto způsobem zamezíme tomu, abychom Vám zobrazovali výrobky, které např. nejsou ve Vašem regionu k dispozici.
 • Statistika: Tyto techniky nám umožňují vyhotovovat anonymizované statistiky používání našich služeb, které nám následně pomáhají vytvářet takový obsah stránek, jenž vyhovuje potřebám jejich návštěvníků. Díky tomu můžeme například určit, jakým způsobem bychom mohli modifikovat naše internetové stránky tak, abychom ještě více vyšli vstříc zvyklostem uživatelů našich stránek.
 • Marketing: Díky tomu Vám můžeme zobrazit obsahy, které odpovídají Vašim preferencím a vycházejí z analýz Vašeho uživatelského chování. Vaše uživatelské chování lze přitom vyvodit i z návštěvy různých internetových stránek, prohlížečů či koncových zařízení dle ID uživatele (jedinečný identifikátor).

Zde naleznete přehled informací o používaných souborech cookies a dalších technologiích spolu s příslušnými účely zpracování, dobou uložení a případnými poskytovateli třetích stran.

V rámci používání textových souborů cookies a podobných technik v souvislosti se zpracováním uživatelských dat dochází v závislosti na nastaveném účelu ke zpracování zejména níže uvedených druhů osobních údajů:

 

Technická nezbytnost:

 • Souhlas s preferencemi souborů cookies

Preference:

 • Nastavení, které vede k optimálnímu využité karet

Statistika:

·       Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o používání našich internetových stránek obsahují zejména

o   typ/verzi prohlížeče,

o   používaný operační systém,

o   adresu URL odkazovatele (referrer-URL) (odkaz na předchozí webovou stránku),

o    čas požadavku serveru,

o    individuální ID uživatele

o   události /events) vyvolané na příslušných internetových stránkách (surfování).

 

·       IP adresa je přitom průběžně anonymizována, takže vysledovatelnost vaší osoby pomocí této adresy je zásadně vyloučena.

·       ID uživatele sloučíme s vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa apod.) pouze na základě vašeho zvláštního výslovného souhlasu (viz např. bod 6 těchto Zásad o ochraně osobních údajů). Pouze na základě samotných ID uživatelů nelze zjistit vaši totožnost.

 

Marketing:

·       Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi o používání našich internetových stránek. To zahrnuje zejména:

  • IP adresu,
  • individuální uživatelské ID,
  • potenciální produktové zájmy,

o   události (events) vyvolané na internetových stránkách (surfování).

 

·       IP adresa je přitom průběžně anonymizována, takže vysledovatelnost vaší osoby pomocí této adresy je zásadně vyloučena.

·       ID uživatele sloučíme s vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa apod.) pouze na základě vašeho zvláštního výslovného souhlasu (viz např. bod 6 těchto Zásad o ochraně osobních údajů). Pouze na základě samotných ID uživatelů nelze zjistit vaši totožnost. ID uživatelů a s tím související uživatelské profily sdílíme příp. prostřednictvím poskytovatelů internetových sítí s třetími osobami.

 

Právním základem pro použití textových souborů cookies v souvislosti s preferencemi, statistikou a marketingem a s obdobnými technologiemi je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro použití technicky nezbytných textových souborů cookies a obdobných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. vaše osobní údaje zpracováváme v zájmu poskytování našich služeb v rámci vyjednávání o smlouvě, resp. v rámci provedení smlouvy.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat/upravit s účinností do budoucna. Stačí kliknout sem a vybrat si. Odstraněním odpovídajícího zaškrtnutí můžete jednoduše a snadno odvolat svůj souhlas pro příslušné účely zpracování.

 

Příjemci / kategorie příjemců:

V souvislosti se zpracováním údajů pomocí cookies a podobných technik pro zpracování údajů o používání můžeme využívat specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti online marketingu. Tyto údaje zpracovávají naším jménem jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybráni a smluvně zavázáni v souladu s článkem 28 GDPR. Všechny společnosti uvedené jako poskytovatelé v našich zásadách používání souborů cookies pro nás fungují jako zpracovatelé smluv.

 

 

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:

Dobu uložení souborů cookies naleznete v našich zásadách používání souborů cookies. Pokud jsou ve sloupci „Vypršení platnosti“ uvedeny informace „trvalé“, cookies se trvale uloží, dokud nebude odvolán odpovídající souhlas. Doba uložení (Session Storage) je omezena na příslušnou relaci a končí zavřením prohlížeče.

 

6.1 Webtracking prostřednictvím aplikace Adobe Analytics

 

Účel zpracování údajů / právní základ: 

Tato webová stránka používá službu webové analýzy Adobe Analytics k vyhodnocení uživatelského přístupu k této webové stránce. Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Informace, které vznikají během vašeho používání našich webových stránek (stránka, ze které byl soubor vyžádán, název souboru, datum a čas dotazu, množství přenesených dat, stav přístupu, jako je „přenos souboru ", " soubor nenalezen "atd., popis typu použitého webového prohlížeče a anonymizovaná IP adresa - zkrácená o poslední tři číslice), používáme pro uživatelskou orientaci, statistická vyhodnocení, přizpůsobení našich webových stránek vašim potřebám a optimalizaci použitých opatření pro nábor. Používáme k tomu soubory cookies, pomocí kterých je během relace řízeno vaše připojení k našemu webu. Za tímto účelem společnost, kterou jsme pověřili Adobe Systems GmbH, umístí do vašeho internetového prohlížeče trvalý soubor cookies za účelem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu. Tento trvalý soubor cookies umožňuje, aby byl váš prohlížeč rozpoznán, když znovu navštívíte tuto webovou stránku. To se používá k vyhodnocení a návrhu náborových opatření specifických pro cílovou skupinu a webové stránky založené na potřebách.

 

Přímý osobní odkaz na informace uložené na serverech Adobe je vyloučen, protože Adobe Analytics se používá s nastavením „Před Geo-Lookup: Nahradit poslední oktet IP návštěvníka 0“ a „Obfuscate IP-Removed“. Nastavení „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ zajišťuje anonymizaci IP adresy před touto takzvanou geolokací nahrazením posledního oktetu IP adresy nulami. Přibližná poloha uživatele je přidána do sledovacího balíčku, který stále obsahuje úplnou IP adresu, pro statistickou analýzu. Před uložením sledovacího balíčku je IP adresa nahrazena jedinou pevnou IP adresou – tato je označována jako obecná IP adresa – pokud je nakonfigurováno nastavení „Obfuscate IP – Removed“. To znamená, že IP adresa již není obsažena v uloženém datovém záznamu. 

 

Údaje shromážděné pomocí technologie Adobe Analytics se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek. Údaje o používání uložené v souboru cookies se rovněž neslučují s osobními údaji o nositeli pseudonymu.

 

Abyste zabránili obecnému sledování ze strany Adobe, stačí kliknout na příslušný odkaz zde a potvrdit svou námitku na stránce, na kterou se lze přes to dostat. V tomto případě bude ve vašem prohlížeči Adobe nastaven trvalý soubor cookies „Nesledovat“, takže technologie Adobe již nebude používána.

 

Příjemci / kategorie příjemců:

Vaše údaje jsou v rámci zpracování dat společnosti Kaufland zprostředkovány následujícímu příjemci – odpovědné oddělení Marketingu a Business Inteligence Kaufland. Pokud Adobe nebo ostatní techničtí poskytovatelé služeb využijí přístup k datům pro účely technické podpory, jsou s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů z pověření správce podle čl. 28 GDPR.

 

 

7. Použití digitálního asistenta 

 

Z důvodu zkvalitnění našich služeb máte možnost využít našeho textového digitálního asistenta, tzv. chatbota.

 

7.1 Digitální asistent (chatbot)

 

Účel zpracování údajů / právní základ: Interakce s chatbotem probíhá prostřednictvím kariérních webových stránek, a také prostřednictvím terminálů, které jsou umístěny na prodejnách.

 

Chatbot nabízí tři funkce:

-       Odpovědi na otázky

-       Vyhledávání pracovních míst

-       Žádost o volné pracovní místo

 

Údaje, které mají být zpracovány pro funkci FAQ (často kladené otázky) a funkce hledání zaměstnání, zahrnují:

 

-       údaje, které server ukládá při použití chatbota (včetně data a doby používání, dat z použitého koncového zařízení, jako je anonymizované ID uživatele),

-       zadané textové zprávy odeslané prostřednictvím chatbota,

-       osobní údaje, které chatbotovi poskytnete, aniž byste o to byli požádáni (např. vaše křestní jméno)

 

Veškeré osobní a související údaje jsou během vteřiny bezprostředně po jejich zaznamenání automaticky anonymizovány, takže společnost Kaufland nemůže vyvozovat žádné závěry o vaší osobě. Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné. Zpracování dat je předpokladem pro neomezenou funkci chatbota.

 

V rámci funkce „žádosti o volné pracovní místo“ získáváme a shromažďujeme osobní údaje. Jedná se o jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a zemi. V závislosti na pozici jsou také kladeny předvýběrové otázky. Dobrovolně lze poskytnout informace jako např. oslovení, zařazení do databáze uchazečů, viditelnost profilu nebo doporučení zaměstnanců. Máte také možnost nahrát k žádosti svůj životopis nebo jiné dokumenty. Údaje jsou přenášeny do našeho online systému pro uchazeče. Informace o tomto a lhůtě pro vymazání naleznete pod bodem 3. V samotném chatbotovi není žádné úložiště. Veškeré osobní a související údaje jsou během vteřiny bezprostředně po jejich zaznamenání automaticky anonymizovány, aby nebylo možné vyvozovat žádné závěry o vaší osobě. Nahrané dokumenty jsou také uloženy pouze dočasně a poté jsou okamžitě smazány.

 

Právním základem pro popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zpracování údajů uvedených pod bodem 1 za účelem zlepšení komunikace je oprávněným zájmem ve smyslu normy.

 

7.2 Protokoly webového serveru

 

Při použití chatbota zpracováváme datum, dobu setrvání na dané webové stránce a počet požadavků, abychom zajistili bezpečnost našich IT systémů. Tento sběr dat probíhá výhradně anonymně.

 

Právním základem pro popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zpracování údajů uvedených v bodě 1 pro zajištění bezpečnosti IT systémů je třeba považovat za oprávněný zájem ve smyslu normy.

 

 

7.3 Zdokonalování digitálního asistenta (chatbota) dle potřeb

 

Nevyhodnocujeme žádné osobní údaje. Abychom chatbota učinili uživatelsky přívětivějším, zlepšili kvalitu služeb nebo opravili existující chyby, analyzujeme používání chatbota výhradně na základě anonymizovaných údajů. To nám umožňuje například dále rozvíjet rozpoznávání frází a obohacovat chatbota o nové funkce.

 

7.4 Kritéria pro stanovení doby uchování

 

Při používání chatbota o vás neukládáme žádné osobní údaje.

 

8. Šifrování

 

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje co nejlépe ochránili před nežádoucím přístupem. Kromě zabezpečení operačního prostředí používáme také šifrovací postupy. Vámi poskytnuté informace jsou přenášeny v zašifrované podobě pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer) a ověřeny, aby se zabránilo zneužití údajů třetími stranami. Poznáte to podle toho, že symbol zámku ve stavovém řádku prohlížeče je zavřený a adresní řádek začíná "https".

 

9. Vaše práva na ochranu údajů

 

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) máte právo kdykoli a bezúplatně získat informaci o osobních údajích, které jsou o vaší osobě uloženy u společnosti Kaufland, u níž se ucházíte o zaměstnání.

Kromě toho máte dle čl. 16 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) právo požadovat opravu nepřesných/nesprávných údajů, které jsou o vaší osobě uloženy.

V neposlední řadě máte dle čl. 17 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) právo požadovat výmaz osobních údajů v případě, že takové údaje již nejsme oprávněni ukládat (např. v případě, že tyto údaje již nejsou pro rozhodnutí o přijetí uchazeče do zaměstnání potřebné nebo protože jste příslušný souhlas se zpracováním osobních údajů odvolali).

Dále máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), náleží vám dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vyjádříte-li svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány. To neplatí, pokud správce osobních údajů prokáže, že jsou dány kogentní důvody hodné ochrany hovořící pro oprávněné další zpracování takových osobních údajů, kdy tyto důvody převažují nad zájmem subjektu údajů ohledně uplatnění práva vznesení námitky proti zpracování dotčených osobních údajů.

V případě, že jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.  Vezměte, prosím, v úvahu, že odvolání souhlasu má za následek, že Váš profil bude z našeho kariérního portálu neprodleně vymazán a veškeré žádosti o zaměstnání, které se nacházejí ve stádiu zpracování, budou stornovány a anonymizovány.   

Ve shora uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obracejte písemně či e-mailem na kontaktní osobu / pověřence pro ochranu osobních údajů.

Aniž je tím dotčen jiný správní či soudní opravný prostředek, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, je-li subjekt údajů toho názoru, že zpracování osobních údajů, jež se ho týkají, porušuje ustanovení GDPR (čl. 77 GDPR). Subjekt údajů může toto právo uplatnit u dozorového úřadu v členské zemi místa svého pobytu, pracoviště nebo místa domnělého porušení GDPR.

 

10. Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

 

Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jednotlivých společností náležejících do skupiny Kaufland můžete kontaktovat na níže uvedených adresách:

 

-        Pro Německo

datenschutz@kaufland.de

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

 

-        Pro Českou republiku

e-mail: oou@kaufland.cz

Kaufland Česká republika v.o.s.

Právní oddělení

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

 

-        Pro Slovensko

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Právne oddelenie

Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

E-mail: dataprotection@kaufland.sk

 

-        Pro Chorvatsko

E-mail: gdpr@kaufland.hr

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

 

-        Pro Polsko

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

 

-        Pro Rumunsko

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

 

-        Pro Bulharsko

E-Mail: dataprotection@kaufland.bg

Anschrift:

1A Skopje Str

1233, Sofia 

 

 

 

II Moldavsko

ZÁSADY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

„kaufland“, společnost s ručením omezeným

1.    Účel směrnice

 

Tyto zásady popisují podmínky a způsob zpracování osobních údajů zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců, jakož i bezpečnostní opatření a ochranné prvky zvolené pro zabezpečení údajů.

2.    Rozsah použití

 

2.1 Tyto zásady upravují způsob, jakým jsou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány, jakož i podmínky použití příslušných údajů v rámci společnosti „KAUFLAND“ SRL, správce osobních údajů, právnická osoba registrovaná v Moldavské republice se sídlem v Chişinău, ulice Sfatul Ţării, č. 29, IČ 1016600004811 (dále jen „Kaufland“, „správce“ nebo případně „společnost“).

 

2.2 Tyto zásady se vztahují na osobní údaje zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců společnosti (uložené v listinné a/nebo elektronické podobě) zpracovávané a uchovávané provozovatelem a jsou doplněny ustanoveními příslušných předpisů o systému vedení záznamů schválených provozovatelem a platnými právními předpisy.

 

V těchto směrnicích se používají následující pojmy a definice (v souladu s pojmy a definicemi uvedenými v článku 3 zákona č. 133 ze dne 8. července 2011 o ochraně osobních údajů):

Osobní údaje - veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná osoba je osoba, která může být přímo nebo nepřímo identifikována, zejména odkazem na konkrétní identifikační číslo nebo na jeden či více faktorů specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.;

Zpracování osobních údajů – jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí u osobních údajů automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky, jako je shromažďování, evidence, organizování, uchovávání, zadržování, obnovování, přizpůsobování nebo úpravy, získávání, konzultace, používání, zpřístupnění třetím stranám přenosem, šířením nebo jakýmkoli jiným způsobem spojením nebo kombinováním, blokováním, smazáním nebo zničením;

Uchovávání – uchovávání osobních údajů na jakémkoli médiu;

Systém archivování osobních údajů – jakýkoli strukturovaný soubor osobních údajů dostupný podle stanovených kritérií, ať už je tato struktura organizována centrálně nebo je decentralizovaná nebo je distribuována podle funkčních nebo geografických kritérií;

Uživatel – každá osoba jednající pod dohledem správce nebo jeho stálého zástupce, která má uznané právo na přístup k databázím s osobními údaji.

 

3.    Referenční dokumenty

 

3.1.     Úmluva o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů, uzavřená ve Štrasburku dne 28. ledna 1981 a ratifikovaná Moldavskem rozhodnutím Parlamentu č. 483 ze dne 2. července 1999;  

3.2.     Ústava Moldavska;

3.3.     Zákon č. 133 ze dne 8. července 20211 o ochraně osobních údajů;

3.4.     Zákon č. 71 ze dne 22. března 2007 pojednávající o registrech;

3.5.     Zákon č. 982 ze dne 11. května 2000 o přístupu k informacím;

3.6.     Rozhodnutí vlády č. 1123 ze dne 14. prosince 2010 o schválení požadavků na zajištění bezpečnosti osobních údajů při jejich zpracování v rámci informačních systémů osobních údajů. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337094;

3.7.     Usnesení vlády č. 296 ze dne 15. května 2012, kterým se schvaluje nařízení o registru provozovatelů zpracování osobních údajů.

 

4.    Povinnosti

 

Hlavní odpovědnost za vývoj, implementaci a monitorování uplatňování ustanovení těchto zásad.

 

Popis postupů zpracování a zabezpečení

 

5.1.     Minimální bezpečnostní požadavky na osobní údaje

Tyto zásady zabezpečení zpracování osobních údajů, které se vztahují na společnost Kaufland, upravují některá technická a organizační opatření nezbytná k zachování důvěrnosti a integrity osobních údajů shromažďovaných společností Kaufland a jsou doplněny ustanoveními právního aktu uvedeného v článku 3.6.

V rámci společnosti je zabezpečení zpracování osobních údajů prováděno pouze za přísného dodržování a respektování ustanovení výše uvedeného normativního zákona a následujících ustanovení:

5.1.1.    Povolení fyzického přístupu

Přístup do prostor/kanceláří nebo míst, kde jsou umístěny informační systémy a/nebo registry obsahující osobní údaje, je omezen a měl by být udělen pouze osobám s potřebným oprávněním a pouze během pracovní doby podle seznamu a příslušných jmenovek, aby se zabránilo přístupu neoprávněných osob.

5.1.2.     Správa a sledování fyzického přístupu

Provozovatel zajistí řízení a monitorování fyzického přístupu ke všem přístupovým bodům k informačním systémům a/nebo registrům obsahujícím osobní údaje, včetně reakce na porušení režimu přístupu.

Přístup návštěvníků (třetích stran) je zajištěn v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

5.1.3.    Zajištění ochrany osobních údajů

Zaměstnanci, kteří v rámci své pracovní činnosti přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinni dodržovat důvěrnost údajů a plně se řídit ustanoveními referenčních dokumentů uvedených v článku 3.

Ustanovení tohoto článku se stejným způsobem vztahují na veškeré informace, které má provozovatel k dispozici o třetích stranách a o nichž se zaměstnanec dozví v průběhu své práce.

5.1.4.    Zpracování osobních údajů

6.     Je zakázáno zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu osobních údajů, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné za účelem:

 

-        plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo k jednání na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;

-        plnění povinnosti uložené provozovateli zákonem;

-        ochrana života, tělesné integrity nebo zdraví subjektu údajů;

-        plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené třetí straně, které jsou osobní údaje zpřístupněny;

-        naplnění oprávněného zájmu provozovatele nebo třetí strany, které jsou osobní údaje zpřístupněny, za předpokladu, že tento zájem není na újmu zájmům nebo základním právům a svobodám subjektu údajů;

-        statistické účely za předpokladu, že osobní údaje zůstanou po celou dobu zpracování anonymní;

-        výměnu dat za podmínek platných právních předpisů o výměně dat a interoperabilitě.

 

Pokud subjekt údajů nedal souhlas k jinému určení, uložení nebo dalšímu zpracování, budou po ukončení zpracování osobních údajů:

-       zničeny, nebo

-       předány jinému zpracovateli za předpokladu, že společnost zajistí, aby další zpracování sloužilo k podobným účelům jako původní zpracování; nebo

-       převedeny na anonymní údaje a uloženy pouze pro statistické účely.

-        

6.1.1.    Změny v osobních údajích

Osobní údaje zaměstnanců nebo potenciálních zaměstnanců jsou shromažďovány za účelem splnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů, ale také k zajištění ochrany zaměstnanců nebo potenciálních zaměstnanců a za účelem efektivního řízení personálu s cílem zajistit vysokou kvalitu služeb.

S veškerými osobními údaji zaměstnanců nebo potenciálních zaměstnanců bude zacházeno přísně důvěrným způsobem. Tato povinnost platí pro všechny zaměstnance správce, kteří se přímo či nepřímo těmito údaji zabývají.

6.1.2.    Identifikace uživatele a ověřování

Aby uživatelé získali přístup k databázi osobních údajů, kterou společnost uchovává, musejí se identifikovat. Identifikace se provádí zadáním uživatelského účtu (nebo „uživatelského jména“) a hesla spojeného s uživatelským účtem.

Každý uživatel, který má přístup k databázím osobních údajů společnosti Kaufland, má vlastní uživatelské jméno a heslo, které jsou v rámci společnosti jedinečné.

Společnost Kaufland uživatelské účty (a implicitně přidružená hesla) spravuje a řídí s přihlédnutím k těmto zásadám.

Manuální přístup uživatelů do databází osobních údajů musí být založen na seznamu schváleném odpovědnou osobou společnosti Kaufland.

Uživatelská přístupová práva k databázím osobních údajů jsou pravidelně kontrolována (nejméně jednou za 6 měsíců), aby se zajistilo, že nebyla udělena neoprávněná přístupová práva. Tato kontrola se provádí také po každé změně stavu uživatele.

Přístup k bezpečnostním funkcím informačních systémů pro osobní údaje a jejich údaje je výslovně povolen pouze odpovědné osobě provozovatele určené v souladu s ustanoveními této směrnice.

Pravidla pro identifikaci a autentizaci uživatelů mohou být upravena podle kategorie zpracovávaných osobních údajů (běžné/speciální) tak, aby byla v souladu s ustanoveními zákona uvedenými v článku 3.6.

6.1.3.    Typ přístupu

Uživatelé mají přístup pouze k osobním údajům potřebným k plnění jejich pracovních úkolů.

Služba technické podpory může přistupovat k osobním údajům ve výjimečných případech a pouze s výslovným předchozím povolením odpovědné osoby provozovatele, přičemž musí informovat subjekt údajů (jehož údaje jsou zpřístupňovány) a poskytnout příslušnou dokumentaci pro každý případ přístupu.

Provozovatel bude uplatňovat přísné postupy pro likvidaci osobních údajů.

Pravidla pro typ přístupu mohou být upravena podle kategorie zpracovávaných osobních údajů (běžné/speciální), aby byla v souladu s ustanoveními zákona uvedenými v článku 3.6.

6.1.4.    Shromažďování osobních údajů

Provozovatel shromažďuje informace přímo od zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců (fyzických osob, kterých se osobní údaje týkají) s jejich předchozím souhlasem a informuje je o kategoriích údajů a účelu jejich zpracování.

S ohledem na specifika provozovatele a oboru jeho činnosti, jakož i na podmínky stanovené právními předpisy platnými pro daný obor, zpracovává provozovatel zvláštní osobní údaje, a to údaje týkající se zdravotního stavu jeho zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců. Tento požadavek je nezbytný vzhledem ke specifikaci jejich činnosti. Podle zákona o státním dozoru nad veřejným zdravím je provozovatel povinen kontrolovat zdravotní stav svých zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců jak při přijímání do zaměstnání, tak i následně pravidelně jednou ročně. Z těchto důvodů zpracování těchto kategorií údajů přímo souvisí s oblastí činnosti společnosti Kaufland a s bezpečností jejích zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a jejich fyzickou integritou.

Podle ustanovení zákona o ochraně osobních údajů je subjekt osobních údajů informován o svých právech v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů, zejména právu na přístup k informacím o;

-        právu zásahu do osobních údajů; 

-        právu odporu subjektu osobních údajů;

-        právu nepodléhat individuálnímu rozhodnutí;

-        přístupu ke spravedlnosti;

-        a další.

Správce zpracovává osobní údaje výhradně za účelem dodržování ustanovení platných právních předpisů (včetně, mimo jiné, dodržování zákonných ustanovení, profesních norem a vnitřních předpisů).

Společnost Kaufland určí oprávněné uživatele pro shromažďování a vkládání osobních údajů do informačního systému a veškeré změny osobních údajů budou provádět pouze příslušní autorizovaní uživatelé jmenovaní společností.

Osobní údaje zaměstnanců podléhají těmto metodám zpracování: shromažďování, zaznamenávání, organizování, ukládání, uchovávání, obnovování, přizpůsobení nebo změna, provádění výtahů, konzultace, použití, sdělování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiným způsobem, spojování nebo kombinování, blokování, smazání nebo likvidace, předávání příslušným orgánům veřejné moci v souladu s platnými právními předpisy, předávání a přidělení přístupu jiným společnostem přidruženým ke správci a jiným subdodavatelským subjektům, a to včetně přeshraničního přenosu.

Osobní údaje mohou být podle zákona předávány subjektům osobních údajů, ústředním/místním orgánům veřejné správy, sociálním nebo zdravotním službám, právním zástupcům subjektům osobních údajů, jiným společnostem přidružených ke správci, které poskytují dostatečné záruky týkající se ochrany osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že právní předpisy Moldavské republiky neobsahují zvláštní ustanovení o době trvání zpracování osobních údajů, dodržuje provozovatel zásady správného zpracování údajů. Subjekt údajů je informován o době uchovávání a skladování údajů. Provozovatel uchovává a zpracovává osobní údaje zaměstnance po dobu 1 roku ode dne shromáždění/zaznamenání těchto údajů.

V souladu s právními předpisy uchovává provozovatel osobní údaje v papírové a/nebo elektronické podobě.

V případě, že třetí strany mají obchodní potřebu shromažďovat informace o zaměstnancích provozovatele, bude provozovatel informovat zaměstnance a potenciální zaměstnance o bezpečnostních omezeních a podmínkách uložených třetí straně v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Společnost Kaufland bude poskytovat informace o zaměstnancích třetím stranám pouze za vhodných podmínek a vhodnými prostředky, které vyžaduje/povoluje zákon.

6.1.5.    Provedení záložních kopií (Backups)

Ve společnosti Kaufland se provádějí měsíční zálohování osobních údajů a pro automatizované zpracování se používají programy.

Pravidla pro provádění zálohování mohou být upravena v závislosti na kategorii zpracovávaných osobních údajů (běžné/speciální) tak, aby byla v souladu s ustanoveními zákona uvedenými v článku 3.6.

 

6.1.6.    Přístupové počítače a terminály

Přístupové počítače a jiné terminály jsou instalovány v uzamykatelných místnostech s omezeným přístupem.

Pokud monitory osobních údajů nezobrazují nic po dobu až 15 (patnácti) minut, pracovní relace se automaticky ukončí.

Přístupové terminály používané pro veřejnost, na kterých jsou zobrazovány osobní údaje, jsou umístěny tak, aby je veřejnost nemohla vidět, a po uplynutí 5 (pěti) minut nečinnosti jsou automaticky skryty.

Pravidla týkající se počítačů a přístupových terminálů mohou být změněna podle kategorie zpracovávaných osobních údajů (běžné/speciální), aby byla v souladu s ustanoveními zákona uvedenými v článku 3.6.

6.1.7.     Soubory týkající se přístupu

Každý přístup do databáze obsahující osobní údaje je zaznamenán buď v přístupovém souboru (nebo "Log" v případě automatického zpracování), nebo v registru pro manuální zpracování osobních údajů.

V případě automatického zpracování jsou všechny tyto informace uloženy v souboru s obecným přístupem. Zaznamenány jsou také všechny pokusy o neoprávněný přístup.

Společnost Kaufland uchová přístupový soubor po dobu nejméně dvou (2) let.

Pravidla týkající se přístupových souborů mohou být změněna tak, aby byla v souladu s ustanoveními zákona uvedenými v článku 3.6, v závislosti na kategorii zpracovávaných osobních údajů (běžné/speciální).

6.1.8.     Telekomunikační systémy

Společnost Kaufland pravidelně kontroluje (každých 6 měsíců) typy autentizace a přístupu, aby zjistila špatné fungování týkající se používání telekomunikačních systémů.

Telekomunikační systém společnosti Kaufland je navržen tak, aby nebylo možné osobní údaje odkudkoli zachytit nebo přenést. Jako alternativní bezpečnostní opatření je uživatel povinen při přenosu osobních údajů použít šifrovací postup, který má společnost Kaufland k dispozici.

Osobní údaje budou rovněž předávány prostřednictvím telekomunikačních systémů pouze v nezbytně nutných případech.

Pravidla pro telekomunikační systémy mohou být změněna tak, aby byla v souladu s ustanoveními zákona uvedenými v článku 3.6, v závislosti na kategorii zpracovávaných osobních údajů (běžné/speciální).

6.1.9.     Školení zaměstnanců

Během kurzů školení společnost Kaufland informuje zaměstnance o:

(i)      ustanovení zákona č. 133/2011 o ochraně osobních údajů;

(ii)     minimálních požadavcích na zabezpečení zpracování osobních údajů stanovených těmito zásadami; jakož i

(iii)    o rizicích spojených se zpracováním osobních údajů v závislosti na typu činnosti uživatele.

Uživatelé, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou společností vyškoleni ohledně jejich důvěrnosti a jsou během své činnosti varováni zprávami na monitorech.

Uživatelé jsou povinni ukončit svou pracovní relaci, když opustí své pracoviště.

Pracovníci zajišťující provoz informačních systémů a/nebo registrů osobních údajů absolvují alespoň jednou ročně příslušný kurz školení týkající se odpovědností a povinností spojených s řízením a reakcí na bezpečnostní incidenty v oblasti ochrany osobních údajů.

6.1.10. Použití počítačů

Společnost Kaufland přijala následující opatření, aby zajistila bezpečnost zpracování osobních údajů (zejména proti počítačovým virům):

a)      uživatelé nepoužívají software přicházející z externích nebo podezřelých zdrojů;

b)      uživatelé jsou trvale informováni o nebezpečí počítačových virů;

c)       společnost zavedla centralizovaný, automatický antivirový a bezpečnostní systém pro své systémy IT a rovněž technická opatření k detekci kybernetických útoků, a to včetně prostředků k identifikaci pokusů o neoprávněném použití informačních systémů nebo neoprávněného přenosu osobních údajů (phishing);

d)      klávesa „Print Screen“ všech pracovních stanic, na jejichž displeji jsou zobrazeny (zejména) osobní údaje, byla úmyslně deaktivována, aby se předešlo tisku těchto údajů, ať už úmyslně nebo náhodně.

Pravidla pro používání počítačů mohou být upravena podle kategorie zpracovávaných osobních údajů (běžné/speciální) tak, aby byla v souladu s ustanoveními zákona uvedenými v článku 3.6.

6.1.11.Tisk údajů

Tisk osobních údajů smějí provádět pouze uživatelé, kteří jsou pro tuto akci výslovně zmocněni odpovědnou osobou společnosti, podle specifických interních postupů společnosti Kaufland týkající se používání a likvidace těchto materiálů.

Společnost Kaufland si vyhrazuje právo přijmout v závislosti na důležitosti zpracovávaných osobních údajů další bezpečnostní opatření, která jsou součástí těchto zásad, pokud to bude považovat za vhodné.

Pravidla pro tisk údajů mohou být upravena v závislosti na kategorii zpracovávaných osobních údajů (běžné/speciální), aby byla v souladu s ustanoveními zákona uvedenými v článku 3.6.

6.1.12.Bezpečnostní incidenty

Bezpečnostní incidenty v informačních systémech osobních údajů jsou průběžně sledovány a automatizovaně dokumentovány. Tyto údaje jsou v souladu s právními předpisy hlášeny Národnímu středisku pro ochranu osobních údajů.

Osoba odpovědná za provádění této politiky provádí měsíční kontroly, aby zajistila dodržování všech bezpečnostních požadavků na osobní údaje. Pokud jsou při kontrolách zjištěny odchylky/nehody, vypracuje se o zjištěních zpráva.

Tato směrnice se přezkoumává a schvaluje na nejvyšší úrovni nejméně jednou ročně. Upozorní na ně uživatelé a zaměstnanci provozovatele, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, a v souhrnné podobě se zveřejní na internetových stránkách provozovatele.

5.2. Kontaktní formulář / e-mailový kontakt / telefonický kontakt

Účel zpracování údajů / právní základ:

Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplňování kontaktních formulářů telefonicky nebo e-mailem, budou samozřejmě považovány za důvěrné. Vaše údaje používáme ke zpracování vaší žádosti a pro statistické účely, k vypracování měsíčních zpráv obsahujících jména a příjmení přijatých uchazečů, ke kontrole splnění jednotlivých kroků náborového procesu prostřednictvím našeho online systému pro podávání žádostí/kariérního systému osobami, které se ucházejí o práci ve společnosti, a k výpočtu a poskytování bonusů za doporučení, pokud vás doporučil zaměstnanec společnosti Kaufland.

Právním základem pro toto zpracování údajů až do jeho ukončení je čl. 5 odst. 5 písm. e) zákona č. 133/2011 o ochraně osobních údajů. Oprávněný zájem společnosti Kaufland spočívá v záměru společnosti reagovat na přání návštěvníků webových stránek s cílem udržet a zvýšit jejich spokojenost.

Právním základem pro toto zpracování údajů po náboru je čl.5 odst.1 zákona č. 133/2011 o ochraně osobních údajů, tj. váš písemný souhlas při podpisu individuální pracovní smlouvy.

Příjemci/ Kategorie příjemců:

Předávání údajů třetím stranám je obecně vyloučeno. Výjimečně se může stát, že údaje zpracovává naším jménem několik dílčích zpracovatelů. Smlouvy s nimi uzavírají pečlivě vybrané osoby, které byly námi prověřeny a smluvně vázány v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 133/2011 o ochraně osobních údajů.

Je možné, že budeme muset část vaší žádosti předat následujícím společnostem Kaufland: Kaufland Romania SCS, abychom mohli zpracovat vaši žádost. Pokud to bude možné, bude vaše žádost předem anonymizována, aby o vás oprávněné osoby nemohly poskytnout žádné informace. V jednotlivých případech může být nezbytné, abychom vaše osobní údaje dále předali za účelem vyřízení vaší žádosti.

Čas uložení / Kritéria pro stanovení doby uchovávání:

Veškeré osobní údaje, které nám zašlete při zadávání dotazů prostřednictvím těchto webových stránek nebo e-mailem, budou vymazány nebo anonymizovány za účelem a za podmínek stanovených platnými právními předpisy, nejpozději však do 90 dnů po odeslání konečné odpovědi. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že mnoho návštěvníků webových stránek nás po odeslání odpovědi znovu kontaktuje na stejné téma. Za tímto účelem potřebujeme mít možnost odkazovat na předchozí korespondenci. Proto dokumenty uchováváme po dobu 90 dnů. Podle našich zkušeností se po uplynutí této lhůty obvykle neobjevují žádné další dotazy týkající se našich odpovědí. V případě sporu mohou být vaše osobní údaje uchovávány po dobu 3 let nebo do ukončení sporu nebo do vydání konečného a neodvolatelného rozhodnutí, abychom prokázali, že jsme vás plně informovali a že byly splněny zákonné požadavky.

Pokud jste udělili souhlas se zařazením do databáze uchazečů společnosti Kaufland (formou písemného/elektronického souhlasu v souladu se zákonem č. 133/2011 o ochraně osobních údajů v žádosti), může být váš profil zaslán do databáze uchazečů (s případným zapojením dílčích zpracovatelů jmenovaných pověřenými zástupci společnosti Kaufland) po ukončení vaší konkrétní žádosti a může být zvažován pro budoucí zaměstnání v souladu s vaší kvalifikací. Tento převod bude proveden po naší individuální kontrole.

Právním základem pro zpracování údajů v rámci Společenství talentů je váš souhlas podle čl.6 odst. 1 a) GDPR / čl. 5 odst. (1) zákona 133/2011 o ochraně osobních údajů.

Právo přístupu do databáze uchazečů mají pouze náboráři z dané země. Na ukládání v komunitě talentů se vztahují obecná kritéria pro vymazání vašeho profilu. Právo přístupu do komunity talentů mají pouze náboráři z dané země. Na ukládání v databázi uchazečů se vztahují obecná kritéria pro vymazání vašeho profilu.

Váš profil v našem systému online portálu pro uchazeče a údaje v něm uložené zůstávají v systému uloženy bez ohledu na to, zda existuje konkrétní aktivní žádost. Máte tak možnost ucházet se online o další pracovní místa ve skupině Kaufland nebo dostávat příslušná oznámení, jakmile budete přijati do databáze uchazečů. Po uplynutí určité doby 12 měsíců, kdy byl váš profil neaktivní a nebyly zpracovány žádné žádosti, bude váš profil automaticky vymazán.

5.3. Online portál pro uchazeče

Kaufland vždy hledá kvalifikované a motivované zaměstnance. Upozorňujeme, že aplikace, které nám pošlete e-mailem, budou zaslány nešifrované. Použijte prosím pouze náš online aplikační systém. V našem online aplikačním systému existují dva způsoby. Můžete se zaregistrovat / přihlásit a vytvořit si vlastní profil pomocí osobního hesla. V takovém případě si tedy můžete zobrazit stav své žádosti, odesílat dokumenty, měnit data později nebo stáhnout svou žádost. Pokud odešlete aplikaci bez registrace / autentizace, odešlete pouze požadovaná data pro aplikaci, ale nebudete mít přímý přístup k vaší aplikaci. Na vaši žádost si můžete svůj profil prohlédnout, upravit a spravovat zde. To je možné kdykoli vyžádáním hesla (kliknutím na „Zapomněl jsem vaše heslo“ a zadáním vaší e-mailové adresy později). Pro oba typy aplikací jsou shromažďována a zasílána stejná data a informace.

 

Účel zpracování údajů / právní základ / typ zpracování:

V našem systému online portálu pro uchazeče si můžete vytvořit profil s osobním heslem nebo nám zaslat své údaje bez přihlášení. Veškeré údaje a přílohy, které uložíte a odešlete spolu s žádostí o pracovní místo, budeme zpracovávat výhradně za účelem zpracování vaší žádosti. Vaše údaje mohou být také zpracovávány pro statistické účely, pro vytváření měsíčních přehledů se jmény a příjmeními přijatých uchazečů, pro kontrolu dokončení náborového procesu prostřednictvím našeho online systému pro podávání žádostí/kariérního systému osobami, které se ucházejí o práci ve společnosti, a pro výpočet a přiznání bonusů za doporučení, pokud vás doporučil zaměstnanec společnosti Kaufland.

Právním základem je:

Pro Moldavskou republiku

Čl. 5 odst. 5 zákona č. 133/2011 o ochraně osobních údajů.

Pokud s uděleným souhlasem souhlasíte, je právním základem vaší žádosti čl. 5 odst. 1 zákona č. 133/2011 o ochraně osobních údajů. Při online přenosu údajů z vaší žádosti v tomto systému používáme šifrování, aby byly vaše údaje chráněny před neoprávněným přístupem.

Doba uchovávání / Kritéria pro stanovení doby uchovávání:

Údaje dané žádosti budou po ukončení výběrového řízení anonymizovány v souladu s účely a podmínkami stanovenými v platných vnitrostátních právních předpisech. Anonymizace údajů aplikace se provádí takto:

Pro Moldavskou republiku

Po jednom roce

Váš profil v našem systému online portálu pro uchazeče a údaje v něm uložené zůstávají v systému uloženy bez ohledu na existenci konkrétní aktivní žádosti. To vám umožní ucházet se online o další pozice v rámci skupiny Kaufland (oprávněné osoby – jiné společnosti skupiny Kaufland). Po roce, kdy byl váš profil neaktivní a nebyly zpracovány žádné další žádosti, bude váš profil automaticky vymazán.

Odstranění probíhá takto:

Pro Moldavskou republiku

Po jednom roce

Svůj profil však můžete kdykoli smazat. Pokud jsou vaše současné žádosti zpracovávány, budou staženy a váš profil bude vymazán. V takovém případě dojde k okamžitému vymazání profilu a anonymizace osobních údajů proběhne po uplynutí výše uvedené zákonné lhůty pro výmaz.