Експерт Отдаване под наем

в Централно управление на недвижимостите
София
Пълно работно време
Постоянен договор
Възможно най-скоро

Като успешна международна търговска компания, част от групата Schwarz, ние ежедневно преследваме нашата цел: Да превърнем пазаруването на нашите клиенти в невероятно клиентско преживяване. Какво ни отличава? Нашите ценности: резултати, динамика и коректност. Със своята ангажираност, страст и мотивация нашите колеги допринасят изключително за нашия успех. Стани част от дирекция Централни отдели и участвай в разнообразни проекти, свързани с нашето движимо и недвижимо имущество.

Текстова рамка на външна обява

Твоите задачи:

 • Сключване на дългосрочни наемни отношения, както и изготвяне и подписване на търговски договори
 • Водене на преговори с концесионери във връзка с дейността на отдел Централно управление на недвижимостите
 • Осъществяване на текущ контрол върху дейността на договорните партньори - концесионери, включително за дейността, асортимента, условията и процедурите за предоставяне на стоки и услуги
 • Наблюдаване развитието и стремеж към запазване на фирмените партньори - концесионери, както и привличането на нови
 • Постоянен мониторинг и анализ на пазара на стоки и услуги, привличане и разработване на нови търговски концепции в концесионерната зона

 

Нашето предложение:

 • Атрактивно трудово възнаграждение и постоянен трудов договор 
 • 22 дни платен годишен отпуск
 • Ежемесечни ваучери за храна на стойност от 200 лв.
 • Стандартно работно време и по-кратък работен ден в петък
 • Осигурен безплатен паркинг при работа от офиса
 • Еднократен бонус при раждане на дете в семейството на стойност 600 лв.
 • Допълнително здравно застраховане, спортна карта и подаръчни пакети за Коледа, раждане на дете и ученик в семейството
 • Индивидуални възможности за развитие чрез разнообразни допълнителни курсове и обучения
 • Участие в различни фирмени инициативи и събития и възможност за до 3 месеца неплатен "творчески" отпуск след навършване на 5 години в компанията
 • Служебен автомобил, който може да бъде използван и за лични нужди

 

Твоят профил:

 • Завършено висше образование в сферата на търговията, предприемачеството или друга релевантна специалност
 • Минимум 2 години натрупан професионален опит в сферата или опит в провеждането на търговски преговори
 • Отлично владеене на немски и/или английски език - писмено и говоримо
 • Много добри познания на нормативната уредба, изискванията за безопасност на труда, системи за сигурност и охрана

 

Твоята кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Личните данни, които доброволно предоставяш, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.

 

В случай че твоята кандидатура бъде одобрена по документи, ще се свържем с теб по телефона.

 

Твоето лице за контакт от отдел Подбор:

Кристианна Илчева 

 

 

В Kaufland България приемствеността е една от фундаменталните характеристики в изграждането на силен и мотивиран екип, затова компанията насърчава равнопоставена и приобщаваща среда, която обхваща хора от различни възраст, пол, етнос, религия, образование, способности и т.н. Спазвайки правописа и правоговора на българския език в текста се използва само мъжки род, като с това, разбира се, имаме предвид лица от всички полове.