23.04.2024

I Държави-членки на ЕС

Указание: II Държавите, които не са членки на ЕС (Република Молдова), са посочени в края на декларацията.

 

1. Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4 т. 7 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR)

 

За Германия

Фирма Кауфланд Динстлайстуг ГмбХ и Ко КГ

Рьотелщрасе 35

74172 Некарсулм

Телефон: 07132/ 9400

ел.поща: karriere@kaufland.de

 

За Чехия

Кауфланд Чешка република в.о.с.

Белохорска 2428/203169 00 Прага 6

Телефон: +420 251 05 1111

ел.поща: personal@kaufland.cz

 

За Словакия

Кауфланд Словенска република в.о.с.

Седалище: Трнавска сеста 41/A, 831 04 Братислава

(наричано по-долу само "Кауфланд")

Телефон: 02/49 59 02 00

ел.поща: service@kaufland.sk

 

За Хърватска

Кауфланд Хърватска к.д.

Донйе Светице 14

10 000 Загреб

Телефон: +385 1 2353-555

ел.поща: karijera@kaufland.hr

 

За Полша

Кауфланд Полска Маркети сп.ц.о.о.сп.к.  (нататък: Кауфланд)

ул. Армии Крайовей 47

50-541 Вроцлав

Телефон: 71/ 37 70 100

ел.поща: service@kaufland.pl

 

За Румъния

Кауфланд Румъния СЦС

В-Барбу Вакареску 120-144, сектор 2

Букурещ, СР 020284

Телефон: 0372 090 000

ел.поща: cariere@kaufland.ro

 

За България

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул. “Скопие“ 1А

1233 София

Телефон: +359 28125000

ел. поща: recruitment@kaufland.bg

 

2. Онлайн система за кандидатстване

 

Кауфланд непрекъснато търси квалифицирани и мотивирани служители. Моля, имай предвид, че кандидатурите, които ни изпращаш по електронна поща, достигат до нас в некриптиран вид. Поради това те молим да използваш нашата онлайн система за кандидатстване.

Нашата система за онлайн кандидатстване ти предлага два варианта да подадеш кандидатурата си.

Можеш да се регистрираш, като създадеш личен профил в системата със собствена парола. Така можеш да следиш статуса на кандидатурата ти в процеса по подбор, да предоставяш допълнителни документи, да редактираш данните си или да оттеглиш кандидатурата си.

Можеш също така да подадеш своята кандидатура и без създаване на профил, като ни предоставиш само данните, които са ни необходими, но по този начин нямаш директен достъп до вече изпратената към нас информация. В този случай, по твое желание, можеш да отвориш, редактираш и управляваш профила си на по-късен етап. Това може да стане по всяко време чрез изискване на нова парола. (При „Вписване:“ избери опцията „Забравена парола?“ и въведи имейл адреса си). Моля, обърни внимание, че документите, които прикачваш към конкретна кандидатура, се запазват в твоя профил и в случай на следващи твои кандидатури, в които не прикачиш документи, прикачените в профила ти документи ще бъдат добавени автоматично. Можеш да редактираш документите или да качиш нови като влезеш в профила си.

И при двата начина за кандидатстване данните, които се снемат и предават към нас, са едни и същи. Споменатите по-долу срокове за изтриване на кандидатури, профил и данни в базата данни с кандидатури важи еднакво и за двата начина на кандидатстване.

Цел за обработката на данни, правно основание/ начин на функциониране: 

Всички данни и приложени документи, които запазваш и изпращаш с кандидатурата си, ще използваме единствено за разглеждане на подадената от теб кандидатура и евентуално за процеса на назначаване.  Правно основание за обработване на твоята кандидатура е:

 

- За Германия

Чл. 88 от ОРЗД във вр. с § 26, ал. 1, изр. 1 от BDSG (Федералния закон за защита на данни) и чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД

 

- За Чехия

Закон № 101/2000 - Кодекс на труда във връзка с чл. 88 ОРЗД/GDPR.

 

- За Словакия

чл. 11 от Закон № 311/2001 - Кодекс на труда във връзка с чл. 88 ОРЗД/GDPR.

 

- За Хърватска

член 6, ал. 1 буква b) от общата наредба за защита на данните.

 

- За Полша

чл. 22 от Кодекса на труда и чл. 6, ал. 1, буква b) ОРЗД/GDPR

 

- За Румъния

чл. 6, ал. 1, буква b) ОРЗД/GDPR.

 

- За България

чл. 88 ОРЗД, във връзка с чл. 25к от Закона за защита на личните данни.

 

По време на процеса на кандидатстване ще се свържем с теб по електронна поща и ако си дал съгласието си за това, също и чрез SMS, ако е необходимо.

 

Освен това ако дадеш и своето съгласие, на основание чл. 6, параграф 1, буква а) ОРЗД/GDPR ще бъде препратена твоята кандидатура. За онлайн препращането на твоите данни от кандидатурата в тази система ние използваме метод за криптиране, така че твоите данни да бъдат защитени от неоторизиран достъп. 

Получатели/ категории получатели: Без наличието на специално съгласие или без да изпратиш конкретна кандидатура данните от твоя профил са видими единствено за теб.

Служителите, които отговарят за съответната позиция, за която кандидатстваш, получават право да разглеждат данните от твоята кандидатура едва след като създадеш кандидатура през профила си и ни я изпратиш. Само когато ни предоставиш специално съгласие чрез системата (под формата на отметка кой може да има достъп до профила ти), профилът ти ще се разглежда и за алтернативни свободни позиции в  Кауфланд в страната или други дружества на Кауфланд по света, които съответстват на твоите квалификации или интереси. Освен това ние никога не предаваме твоята кандидатура на трети лица извън  Кауфланд.

Ако дадеш своето съгласие за запазване в нашата база данни с кандидатури (във вид на активно съгласие), профилът ти може да се включи към базата данни и да се разглежда според твоята квалификация за бъдещи отворени позиции. Това разглеждане става след индивидуална проверка от нас.

Правно основание за обработването на данните в рамките на базата данни с кандидатури е чл. 6, параграф 1, буква а) ОРЗД/GDPR.

Базата данни с кандидатури е видима само за служителите от съответната страна, които са ангажирани с набирането на персонал. Срокът на съхранение на кандидатурата ти в базата данни с кандидатури се определя според общите критерии за изтриване за твоя профил.

Принципно твоите данни не се предават в страни извън ЕС, освен ако не кандидатстваш за позиции в Кауфланд извън ЕС или си дал изрично съгласие за включване на профила ти в базата данни с кандидатури, така че лицата от други дружества на Кауфланд по света , набиращи персонал, да могат да проверяват дали данните ти са подходящи за други свободни позиции. Правното основание за прехвърлянето на данните в тези случаи е твоето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) ОРЗД/GDPR.

Освен това за Германия важи следното: В случай на планирано назначаване документите на кандидатите за съответната позиция се представят предварително на Съвета на представителите на работниците и служителите в предприятието съгласно изискванията на Закона, регулиращ вътрешната организация на предприето, така че съветът да може ефективно да упражни своите законови права за участие в управлението на предприятието. Това важи само в случай, че в Кауфланд-дружеството, в което се кандидатства, има Съвет на представителите на работниците и служителите в предприятието.

Срок на съхранение / критерии за определяне на срока на съхранение:

Срок за изтриване за конкретна кандидатура

След приключване на процедурата по кандидатстване данните от конкретната кандидатура се анонимизират съгласно приложимото законодателство в съответната държава. Срокът за анонимизиране на данните от кандидатурата възлиза на: 

-       за Чехия и Полша след 90 дни

-       за Германия  след 120 дни

-       за България след 180 дни

-       за Хърватска, Румъния и Словакия 365 дни

 

след приключване на процедурата по назначаване и избор, а изтриването до една година след същия срок

 

Срок за изтриване на профила

Профилът ти в нашата онлайн-система за кандидатстване и данните, които са запазени в него, остават запаметени в системата независимо от конкретна активна кандидатура (за конкретна позиция). По този начин имаш възможност да кандидатстваш онлайн и за други позиции в Кауфланд групата или след включване в нашата база данни с кандидатури да получаваш съответни уведомления. Профилът ти се изтрива автоматично, когато е бил неактивен за известно време и няма кандидатура, която да се обработва.

Изтриването на неактивни профили следва:

 

-       за Германия след 24 месеца

-       за Полша, България, Чехия, Хърватска, Румъния и Словакия след 12 месеца

 

Можеш също така да изтриеш профила си сам по всяко време. Ако по това време се обработват твои актуални кандидатури, те се оттеглят и твоят профил бива изтрит. Изтриването се извършва незабавно, а анонимизирането на личните данни за кандидатурите – след упоменатите по-горе законови срокове за изтриване. 

 

3. Информационен бюлетин за свободни позиции

 

След като във формата за търсене си задал съответстващите на твоите интереси обозначение на професия и / или месторабота, чрез нашия информационен бюлетин можеш да получаваш на електронна си поща информация за съответните свободни позиции. Цел на обработването на данните в контекста на Информационния бюлетин на Кауфланд като информационна услуга е да информира абонатите за свободни работни позиции в групата Кауфланд и то служи за подготовка/ даване на възможност за подаване  на евентуални кандидатури. Правно основание за обработването на данните в рамките на изпращането на този информационен бюлетин с информация за работа е твоето съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) ОРЗД/GDPR.

Абонирайки се за безплатния Информационен бюлетин на Кауфланд, ти се съгласяваш Кауфланд да обработва твоя имейл адрес и доброволно предоставени данни за избраните от теб критерии за позиция (например сфера на дейност, вид  на договора или работно време), за да те информираме по електронна поща за позиции, които са подходящи за теб.  Не се осъществява предоставяне на имейл адреса или на критериите за позициите на трети лица. Можеш по всяко време да оттеглиш съгласието си, като влезеш в профила си и изтриеш отметката „Информационен бюлетин за свободни позиции“.

 

4. Анкета, за удовлетвореността на кандидата относно процеса по подбор

За да гарантираме качеството на процеса по кандидатстване, използваме при определени обстоятелства след приключването на конкретната процедура по избор твоята електронна поща, за да ти изпратим покана за попълване на анкета относно впечатленията ти от процеса ни по подбор. Участието в анкетата е доброволно и отговорите се събират и оценяват анонимно. За целта обработването на твоята електронна поща е на основание член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД / GDPR. Нашият легитимен интерес се състои в това да съберем опит и гледни точки за процеса на кандидатстване и да ги използваме като важен източник на информация за формиране и подобряване на процеса.

 

5. Формуляр за контакт / контакт чрез електронна поща / телефон

Цел на обработването на данните / правно основание:

Ние обработваме поверително личните данни, които ни предоставяш при попълването на формуляра за контакт, по телефона или по електронна поща. Данните ти се използват единствено с цел обработка на твоето запитване. Правното основание за обработването на тези данни в общия случай е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД / GDPR. Легитимният интерес от страна на групата Кауфланд се състои в желанието да отговори на запитванията на посетителите на уебсайта, а от там и да запази и стимулира тяхната удовлетвореност.

При въпроси, отнасящи се за конкретна кандидатура или позиция, правното основание е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, респ. чл. 88 от ОРЗД, във връзка с местното законодателство в областта на защитата на личните данни при подбор.

Получатели / категории получатели:

Принципно не се извършва препращане на данни на трети лица извън групата на Кауфланд. По изключение данните се обработват по наше поръчение от оператори, обработващи личните данни. Те подлежат съответно на внимателен подбор, биват допълнително контролирани от нас и са обвързвани от договор съгл. чл. 28 ОРЗД..

Освен това, за обработване на запитването ти може да е необходимо да предадем извадки от запитването на други дружества Кауфланд (напр. дружеството Кауфланд, за което се отнася твоето запитване). Доколкото това е възможно, запитването ти ще бъде предварително анонимизирано, така че другото дружество да не може да го обвърже с теб лично. В определени единични случаи може все пак да се наложи да препратим и личните ти данни, за да осигурим по-нататъшното цялостно обработване на запитването ти, за което предаване ще те уведомим предварително.

Срок на съхранение / критерии за определяне на срока на съхранение:

Всички лични данни, които ни предоставяш при запитвания чрез този уебсайт или по електронна поща, изтриваме респ. анонимизираме най-късно 90 дни след като сме ти дали окончателен отговор. Това произтича от факта, че след отговор от наша страна посетители на уебсайта често се свързват с нас повторно по същия въпрос. За целта ние трябва да се позоваваме на предходната кореспонденция. Затова съхраняваме твоите запитвания още 90 дни. Според нашия опит по принцип след този период не постъпват допълнителни запитвания във връзка с нашите отговори. В случай че се възползваш от някое от правата, предоставени в качеството ти на субект на данни, личните ти данни ще се съхранят за срок до 3 години, считано от предоставяне от наша страна на финален отговор на твоето искане/запитване. Това съхраняване ще служи като доказателство за това, че сме ти дали подробна информация и сме спазили законовите предписания и изисквания в случая.

 

6. Използване на „бисквитки“ (Cookies)

 

Администратор на данните и цели на тяхната обработка / правни основания:

Ние, Кауфланд групата (за информации за конкретната държава препращаме към нашата уебстраница), използваме на нашите интернет-страници така наречените „бисквитки“. Твоите настройки, избрани във формуляра-съгласие (напр. съгласие или не) обхващат използването на бисквитки и други технологии за обработка на използваните данни на всички (под-)домейни на www. kariera.kaufland.bg.

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на крайното ти устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), когато посещаваш нашите уеб страници.  Бисквитките не причиняват щети на твоето крайно устройство, не съдържат вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер. В бисквитката се сваля информация, получена във връзка с конкретно използваното устройство. Това обаче не означава, че по този начин ние непосредствено научаваме твоята самоличност.

В зависимост от категорията на бисквитката или на другите технологии за обработване на данни за потреблението, използването на бисквитки и на другите технологии служи за следните цели:

·       Функционална необходимост: Става сума за бисквитки и свързани с бисквитките технологии, без които нашите услуги не биха могли да се ползват (например за да се покаже правилно страницата/желаните от Вас функции, за запаметяване на Вашите данни за вход, например за списъка с продукти за пазаруване и т.н.).

·       Предпочитания: С помощта на тези технологии можем да вземем предвид реални или предполагаеми предпочитания за удобното сърфиране в уеб страницата. Така например благодарение на зададените от Вас настройки сме в състояние да покажем уеб страницата на подходящ за посетителя език. Освен това, по такъв начин избягваме показването на продукти, които не са налични в конкретен район.

·       Статистика: Такива техники ни позволяват да изготвяме анонимни статистически анализи относно ползването на нашите услуги за целите на тяхното настройване и напасване спрямо нуждите на потребителите. Така можем например да определим какъв е най-уместният подход за доразвиване на уеб страницата, така че да я пригодим в още по-голяма степен към нуждите на интернет посетителя.

·       Маркетинг: Посредством такива технологии сме в състояние да показваме подходящото за Вас съдържание в онлайн пространството, което именно отговаря на търсенето Ви на база на анализа на ползването на уеб страницата и регистрираното в нея „поведение“. Онлайн поведението може да бъде изведено от посещението на различни страници, браузъри или крайни устройства от страна на едно и също потребителско ID (представляващо уникален идентификатор).

Преглед на информацията за използваните бисквитки и други технологии, както и съответните цели за обработка, продължителност на съхранение и всички доставчици от трета страна можеш да видиш тук.

При използването на бисквитки и подобни техники за обработка на потребителски данни в зависимост от поставената цел се обработват най-вече следните видове лични данни:

Технически необходими:

 • Съгласие за преференции на бисквитки

Предпочитания:

 • Настройки, служещи за оптимизирано издаване на карти.

Статистика:

Псевдонимизирани потребителски профили с информации за използването на нашия уеб сайт. Те включват по-специално:

o Тип/ версия на браузъра,

o Използвана операционна система,

o Препращащ URL адрес (по-рано посетената страница),

o Име на хост на компютъра за достъп (IP адрес),

o Час на заявката на сървъра,

o Индивидуален потребителски идентификационен номер и

o задействани събития на уеб сайта (поведение на сърфиране).

IP адресите редовно се анонимизират, така че заключения за твоята самоличност принципно се изключват.

Ние комбинираме потребителския идентификатор с други твои данни (напр. име, имейл адрес и т.н.) само с твоето допълнително изрично съгласие. Само чрез идентификационния потребителски номер не можем да правим никакви заключения за твоята самоличност. Споделяме потребителския идентификатор и свързаните с него потребителски профили при необходимост с трети страни чрез доставчиците на рекламни мрежи.

Маркетинг:

 • Псевдонимизирани потребителски профили с информации за използването на нашия уеб сайт. Те включват по-специално:
  • IP-адрес,
  • Индивидуален потребителски идентификационен номер,
  • Потенциални интереси към продукти,
  • Задействани събития на уеб сайта (поведение на сърфиране).
 • IP адресите редовно се анонимизират, така че заключения за твоята самоличност принципно се изключват.
 • Ние комбинираме потребителския идентификатор с други данни за теб (напр. име, имейл адрес и т.н.) само с твоето допълнително изрично съгласие. Само чрез идентификационния потребителски номер не можем да правим никакви заключения за твоята самоличност. Споделяме потребителския идентификатор и свързаните с него потребителски профили при необходимост с трети страни чрез доставчиците на рекламни мрежи.

Правно основание за използването на бисквитки за предпочитания, статистика и маркетинг е твоето съгласие съгласно член 6, параграф1, буква а) от ОРЗД. Правното основание за използването на технически необходимите бисквитки е член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД, т.е. ние обработваме твоите данни въз основа на нашия законен интерес да можем да показваме уебсайта  по напълно функционален начин.

Можеш по всяко време да оттеглиш/ коригираш своето съгласие с действие занапред. Просто кликни тук и направи своя избор. Чрез премахването на съответните отметки можеш лесно да оттеглиш съгласието си за съответните цели на обработката.

Получатели/ категории получатели: В контекста на обработването на данни с помощта на бисквитки и подобни техники за обработка на данни за потреблението, можем да използваме специализирани доставчици, по-специално от областта на онлайн маркетинга. Те обработват твоите данни от наше име като обработващи, подбрани са внимателно и са задължени по договор в съответствие с член 28 от ОРЗД. Всички компании, изброени в нашата политика за бисквитки като доставчици, работят за нас като обработващи лични данни.

 Срок на съхранение/ критерии за определяне на срока за съхранение: Срокът за запаметяване за бисквитките може да видиш в нашите разпоредби за бисквитки. Ако в колона "Валидност" е посочено "постоянно", бисквитката се запаметява за постоянно до оттеглянето на съответното съгласие. Срокът за запаметяване на паметта на сесиите е ограничен до съответната сесия и свършва със затварянето на браузъра.

 

6.1 Уеб проследяване посредством Adobe Analytics 

Цел на обработката на данните/ правно основание: Този уебсайт използва услугата за анализ Adobe Analytics, за да оцени потребителския достъп до този уебсайт.  Правно основание за обработванена данните е твоето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Информацията, която се получава на нашата уебстраница по време на ползването й (това са: страницата, от която е поискан файлът, името на файла, датата и часът на заявката, количеството прехвърлени данни, статусът за достъп като „Файлът е прехвърлен“, "Файлът не е намерен" и т.н., описание на типа на използвания уеб браузър и анонимизиран IP адрес - съкратен с последните три цифри), се използват от нас за администриране на потребителите, за статистически анализи, за адаптирането на нашия уебсайт към твоите потребности и оптимизацията на мерките за набиране на персонал. За целта ние използваме бисквитки, с които се управлява твоята връзка с нашите уеб страници по време на сесията. За целта ангажираната от нас фирма Adobe Systems GmbH запазва постоянна бисквитка в твоя интернет браузър, за да създаде псевдонимизиран потребителски профил. Чрез тази постоянна бисквитка е възможно разпознаване на твоя браузър при повторно посещение на този уебсайт. Това служи за оценка и за формиране на специфични за целевата група мерки за подбор на персонала и съобразеното с потребностите оформление на нашата уеб страница.

 

Данните, които се събират и обработват чрез технологията на Adobe Analytics, не се използват за идентификация на посетителите, тъй като Adobe Analytics се използва с настройките „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ и „Obfuscate IP-Removed“. Чрез настройката "Before Geo-Lookup: Replace visitor`s last IP octet with 0" се гарантира, че преди така нареченото геолокализиране IP-адресът се анонимизира като последните осем знака на IP-адреса се заменят с нули. Приблизителното местонахождение на потребителя се добавя за статистическа оценка към пакета за проследяване, който все още съдържа пълния IP-адрес. Преди запаметяването на пакета за проследяване IP-адресът се заменя с единичен фиксиран IP-адрес - тук говорим за генеричен IP-адрес - когато е конфигурирана настройката "Obfuscate IP -Removed". Така IP-адресът не се съдържа вече в запаметените данни.

 

Данните, събрани с технологията Adobe-Analytics не се използват за идентификация на посетителите на този уебсайт. Също така данните, свързани с потреблението, запаметени в бисквитката, не се използват за непосредствено установяване на идентичността на посетителя.

По всяко време можете да възразите срещу това проследяване от Adobe, като за целта трябва само да кликнеш върху съответния линк тук и да потвърдиш твоето възражение на страницата, до която стигаш чрез тази връзка.  В този случай Adobe поставя в твоя браузър постоянна бисквитка "Do not track" на, така че Adobe технологията повече не се използва.

 

Получатели/ категории получатели: В рамките на обработването на данни от  Кауфланд твоите данни се разкриват/ предават на следните получатели: отдел Подбор на Кауфланд и Системи за бизнес анализи. Ако Adobe или други доставчици на технически услуги имат достъп до данните за целите на поддръжката, с тях се сключват договори за обработка на лични данни по възлагане съгласно чл. 28 ОРЗД.

 

7. Използване на дигитален асистент

 

Имаш възможност - в момента само в Германия, Румъния и Полша - да използваш нашия дигитален асистент, базиран на текст.

 

7.1 Дигитален асистент

Цел на обработването на данни/ правно основание: Взаимодействието с Дигиталния асистент е чрез кариерната уебстраница на Кауфланд и чрез терминалите за съхранение.

 

Дигиталният асистент предлага три функции:

-       Отговор на въпроси

-       Търсене на позиции

-       Кандидатстване

 

При функциите "Често задавани въпроси" и "Търсене на позиции" се обработват следните категории данни: 

 

-       Данни, които сървърът запаметява при използването на Дигиталния асистент (между които дата и продължителност на ползването, данни на използваното крайно устройство, както и анонимизиран потребителски идентификационен номер),

-       текстовите съобщения, които си набрал в Дигиталния асистент,

-       лични данни, които посочваш доброволно, без поискване от страна на Дигиталния асистент (например твоето име).

 

Всички получени данни се анонимизират автоматично директно след тяхната регистрация в рамките на секунда, така че Кауфланд не може да направи заключения за твоята самоличност. Предоставянето на данните е доброволно. Обработването на данните е предпоставка за неограничено функциониране на Дигиталния асистент.

 

В рамките на функцията "Кандидатстване" се събират лични данни. Става въпрос за име и фамилия, електронна поща, телефонен номер и държава. В зависимост от позицията се задават въпроси и по предварителен избор.  По избор може да се дадат информации за пол, регистрация в базата данни с кандидатури, за видимостта на профила или за служители, които те препоръчват. Освен това имаш възможност да качиш своята автобиография и други документи за  кандидатстване. Данните се прехвърлят в нашата онлайн-система за кандидатстване. Информация за нея, както и за сроковете за изтриване в системата може да видиш в точка 3. Данните не се запаметяват в чат-бота. Всички получени данни се анонимизират автоматично директно след тяхната регистрация в рамките на секунда, така че в чат-бота не може да се правят заключения за твоята самоличност. Качените документи се запаметяват временно, за кратко и след това незабавно отново се изтриват.

 

Правно основание за описаната обработка на данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Кауфланд произтича от необходимостта за подобряване на комуникацията.

 

Можете да възразите срещу събирането и съхранението на лични данни по всяко време. За целта използвай данните за контакт, посочени в точка 1.

 

7.2 Протоколи на уеб сървъра    

 

За да гарантираме сигурността на нашите ИТ-системи, когато използваш Дигиталния асистент, , стандартно обработваме датата и продължителността на твоето посещение, както и броя на запитванията. Тази регистрация на данни е изключително анонимизирана.

 

Правно основание за описаната обработка на данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Кауфланд произтича от необходимостта да гарантираме сигурността на ИТ-системите.

 

7.3 Създаване на Дигиталния асистент според потребностите

 

Ние не правим оценка на лични данни. За да създадем Дигиталния асистент така, че да е лесен за ползване, да подобрим качеството на обслужване или евентуално да отстраним съществуващи грешки, ние анализираме използването на Дигиталния асистент единствено чрез анонимизирани данни. Така например може да се доразвие разпознаването на фразите и Дигиталния асистент да се обогати с нови функции.

 

7.4 Определяне на срока за запаметяване

 

При използването на Дигиталния асистент ние не запаметяваме твоите лични данни.

 

8. Криптиране

 

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим възможно най-всеобхватно твоите данни от неоторизиран достъп. Освен гарантирането на сигурността на работната среда ние използваме криптиране. Информацията, която получаваме от теб се предава в криптиран вид посредством SSL-протоколи (Secure Socket Layer) и се проверява за автентичност, за да се предотврати злоупотреба с данните от трети лица. Може да го разпознаеш по това, че в лентата със статуса на твоя браузър символът катинарче е затворен и че редът със съответния адрес започва с "https".

 

9. Твоите права като субект на данни

 

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ОРЗД / GDPR имаш право безплатно по всяко време да получиш информация относно личните данни, които са съхранени в дружеството Кауфланд, в което кандидатстваш.

Освен това съгласно чл. 16 от ОРЗД / GDPR имаш и правото да изискаш корекция на неверни данни.

Имаш право да изискаш изтриване на данните съгласно чл. 17 от ОРЗД / GDPR, ако ние нямаме право повече да ги съхраняваме (напр. тъй като данните повече не са необходими за решението за назначаване или тъй като си оттеглил даденото си съгласие).

Освен това имаш право да изискаш ограничаване на обработването на лични данни съгласно чл. 18 от ОРЗД / GDPR.

Ако обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6, параграф 1, буква д) или е) от ОРЗД / GDPR, съгласно чл. 21 от ОРЗД / GDPR имаш право на възражение. Ако възразиш срещу обработването на данните, то няма да се извършва занапред. Това не важи, ако администраторът на лични данни може да докаже, че съществуват убедителни законови основания за по-нататъшното обработване, които имат предимство пред интересите на субекта на данните от възражение.

Ако ти сам си  предоставил обработените данни, имаш право на пренасяне на данните съгласно чл. 20 от ОРЗД / GDPR.

В случаите, когато обработването на данни се основава на твоето съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) или чл. 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД / GDPR, можеш да оттеглиш съгласието си по всяко време с действие занапред. Правомерността на досегашното обработване остава непроменена. Моля, имай предвид, че ако оттеглиш съгласието си, твоят профил в нашата онлайн система за кандидатстване ще бъде незабавно изтрит и всички кандидатури ще бъдат съответно оттеглени и анонимизирани.

При неизяснени въпроси или в случай на оплаквания във връзка с посочените по-горе случаи моля обръщайте се в писмен вид или по електронна поща към длъжностното лице по защита на данните, назначено от администратора.

Независимо от друго средство за административна или съдебна защита, всяко заинтересовано лице има право да подаде жалба до надзорния орган, когато е на мнение, че обработването на личните му данни нарушава ОРЗД / GDPR (чл. 77 ОРЗД / GDPR). Субектът на данните може да предяви това право пред надзорния орган в държавата-членка по местоживеене, месторабота или на мястото на предполагаемото нарушение.

 

10. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

 

Можеш да се свържеш с длъжностното лице по защита на личните данни за отделните дружества Кауфланд, както следва:

- За Германия

datenschutz@kaufland.de

Пощенски адрес:

Фирма Кауфланд Динстлайстуг ГмбХ и Ко КГ

Лице, ангажирано със защита на личните данни

Кауфланд дружество

Рьотелщрасе 35

74172 Некарсулм

 

- За Чехия

e-mail: oou@kaufland.cz

Пощенски адрес:

Кауфланд Чешка република в.о.с.

Белохорска 2428/203169 00 Прага 6

 

- За Словакия

Кауфланд Словенска република в.о.с.

Право & съответствие

Адрес: Трнавска сеста 41/A, 831 04 Братислава

E-mail: dataprotection@kaufland.sk

 

- За Хърватска

E-mail: gdpr@kaufland.hr

Адрес:

Кауфланд Хърватска к.д.

Лице за защита на данните

Донйе Светице 14

10 000 Загреб

 

- За Полша

Кауфланд Полска Маркети сп.ц.о.о.сп.к.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl

Адрес:

ул. Армии Крайовей 47

50-541 Вроцлав

 

- За Румъния

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Пощенски адрес:

Кауфланд Румъния, бул. Барбу Вакареску 120-140, сектор 2, Букурещ

Лице за защита на данните

 

- За България

E-mail: dataprotection@kaufland.bg

Адрес:

ул. „Скопие“ 1А

1233, гр. София 

 

 

 

 

II Молдова

Политика за защита на личните данни

Дружество с ограничена отговорност "КАУФЛАНД"

1.    Цел на политиката

 

Тази политика описва условията и начина, по който се обработват личните данни на служителите и потенциалните служители, както и мерките за сигурност и защитните елементи, избрани за защита на данните.

2.    Обхват на приложение

 

2.1  Политиката регламентира начина, по който се събират и обработват лични данни, както и условията за използване на тази информация в рамките на "KAUFLAND" SRL, администратора на лични данни, юридическо лице, регистрирано в Република Молдова на адрес ул. „Сфатул Тарии“ № 29, гр. Кишинев, идентификационен номер 1016600004811 (наричано по-долу „Кауфланд“, „Администраторът“ или „Дружеството", в зависимост от случая).

 

2.2 Тази политика се отнася до личните данни на служителите и потенциалните служители на дружеството (данни, съхранявани на хартиен носител и/или в електронна форма), които се обработват и съхраняват от администратора и се допълват от разпоредбите на съответните одобрени от администратора общовалидни правила за системите за запис, както и от действащото законодателство.

 

В тази политика се използват следните термини и дефиниции (в съответствие с и в допълнение към термините, изброени в чл. 3 от Закон № 133 от 8 юли 2011 г. за защита на личните данни):

„Лични данни“ - всяка информация относно идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (субект на данните); идентифицируемо лице е това, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификационен номер към един или повече специфични фактори, специфични за неговата физическа, физиологична, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност;

„Обработка на лични данни“ – всяка операция или набор от операции, извършвани върху лични данни чрез автоматизирани или неавтоматизирани средства, като събиране, запаметяване, организация, съхранение, четене, адаптиране или промяна, отчитане, запитване, използване, разкриване на трети страни чрез предаване, разпространение или по друг начин, комбиниране или свързване, както и блокиране, изтриване или унищожаване;

„Запаметяване“ - съхраняване на лични данни на всеки тип носител;

„Система за подаване на лични данни“ – всеки структуриран набор от лични данни, достъпни според определени критерии, независимо дали тази структура е организирана централно или е децентрализирана или е разпределена по функционални или географски критерии;

”Потребител“ - всяко лице, което действа под контрола на администратора или негов постоянен представител и което има признато право на достъп до базите данни с лични данни.

 

3.    Относими документи

 

3.1.     Конвенция за защита на лицата по отношение на автоматизирано обработване на лични данни, сключена в Страсбург на 28 януари 1981 г. и ратифицирана от Република Молдова с Решение на Парламента № 483 от 2 юли 1999 г.;

3.2.     Конституция на Република Молдова;

3.3.     Закон № 133 от 8 юли 2011 г. относно защита на личните данни;

3.4.     Закон № 71 от 22 март 2007 относно регистрите;

3.5.     Закон № 982 от 11 май 2000 относно достъпа до информация;

3.6.      Постановление на правителството № 1123 от 14 декември 2010 г. за одобрение на изискванията за гарантиране сигурността на личните данни по време на тяхната обработка в информационните системи за лични данни.  http: //lex.justice .md / index.php? action = view & view = doc & lang = 1 & id = 337094 ;

3.7.     Решение на Правителството № 296 от 15 май 2012 г. за приемане на Наредба за регистъра на администраторите при обработка на лични данни.

 

4.    Отговорности

 

Основната отговорност за разработването, прилагането и контрола при прилагането на разпоредбите на тази политика е на дружеството.

 

5.    Описание на процедурите за обработване и сигурност

 

5.1.     Минимални изисквания за сигурност на личните данни

Тази политика на Кауфланд за сигурност на обработката на лични данни, урежда някои от техническите и организационни мерки, които са необходими за защита на поверителността и целостта на личните данни, събирани от Кауфланд и се допълва от разпоредбите на закона, посочен в точка 3.6.

В рамките на дружеството сигурността на личните данни се гарантира посредством стриктно спазване и съблюдаване на разпоредбите на закона, посочен по-горе, както и на следните разпоредби:

5.1.1.    Оторизиране за физически достъп

Достъпът до помещенията/офиси или помещения, в които се помещават информационни системи и/или регистри с лични данни, е ограничен и следва да се предоставя само на лицата, които имат необходимото разрешение и само по време на работното време, в съответствие със списъка и съответните баджове, за да се предотврати  неоторизиран достъп.

5.1.2.     Управление и наблюдение на физическия достъп

Администраторът отговаря за управлението и наблюдението на физическия достъп до всички зони за достъп до информационни системи и/или регистри, съдържащи лични данни, както и реагира при нарушения в достъпа

Достъпът на посетители (трети страни) се осигурява в съответствие с правилата, предвидени от действащото законодателство относно защитата на личните данни.

5.1.3.    Осигуряване на защита на личните данни

Служителите, които оперират с лични данни в рамките на своята професионална дейност, са длъжни да запазят поверителността на данните и да спазват изцяло разпоредбите на законите, посочени в точка 3.

Разпоредбите на тази точка се прилагат по еднакъв начин по отношение на цялата информация, предоставена от администратора на трети лица, която е станала известна на служителите в хода на тяхната дейност.

5.1.4.    Обработване на лични данни

Забранява се обработването на лични данни без съгласието на субектите на лични данни, освен в случаите, когато обработването е необходимо за:

-        изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на действия преди сключването на договора по негово искане;

-        изпълнението на законово задължение на Администратора;

-        защита на живота, физическата неприкосновеност или здравето на субекта на личните данни;

-        изпълнението на задачи, които са от обществен интерес или се изпълняват при упражняване на официални правомощия, които са възложени на третото лице, на което се предават личните данни;

-        опазването на законния интерес на Администратора или на третата страна, на които се разкриватличните данни, при условие че този интерес не вреди на интересите или основните права и свободи на субекта на данните;

-        статистически цели, при условие че личните данни остават анонимни по време на обработката;

-        обмен на данни съгласно условията на приложимото законодателство за обмен на данни и оперативна съвместимост.

Ако субектът на данните не е дал своето съгласие за друго местоназначение, съхранение или по-нататъшна обработка, след приключване на обработката на личните данни, те ще бъдат:

-        унищожени; или

-        прехвърлени на друг администратор при условие, че дружеството гарантира, че по-нататъшното прехвърляне има цели, сходни с тези на първоначалната обработка; или

-        преобразувани в анонимни данни и ще се съхраняват само за статистически цели.

5.1.5.    Промени в личните данни

Събирането на лични данни от служители и потенциални служители се извършва за изпълнение на задълженията, поети от администратора съгласно действащото законодателство, но също така за да се осигури защита на служителите и потенциалните служители и ефективно управление на персонала, с цел гарантиране на висококачествени услуги .

Всички лични данни на служители и потенциални служители се третират като строго поверителни. Това задължение се отнася за всички служители на администратора, които пряко или косвено оперират с такива данни.

5.1.6.    Идентификация и удостоверяване на потребителя

 

За да получат достъп до базата данни с лични данни, съхранявани от дружеството, потребителите трябва да се идентифицират. Идентификацията се извършва чрез въвеждане на "потребителско име " и парола, свързана с този потребителски акаунт.

Всеки потребител, който има достъп до базите данни на Кауфланд, съдържащи лични данни, има собствено потребителско име и парола, които са уникални в рамките на дружеството.

Кауфланд управлява и поддържа потребителски акаунти (и свързаните пароли) в съответствие с тази политика.

Ръчният достъп на потребителите до базите данни се основава на списък, одобрен от ръководството на Кауфланд.

Правата за достъп на потребителите до базите данни, съдържащи лични данни се проверяват редовно, за да се гарантира, че не са предоставени непозволени права за достъп (поне на всеки 6 месеца), за да ге гаранрита, че не са предоставени непозволени права за достъп и след всяка промяна в статуса на потребителя.

Достъп до функциите за сигурност на информационните системи за лични данни и до техните данни се предоставя изрично само на отговорното лице на администратора, определено съгласно разпоредбите на настоящата Политика.

Правилата за идентифициране и удостоверяване на потребителите могат да бъдат модифицирани в зависимост от категорията на обработваните лични данни (обикновени/ специални), за да съответстват на разпоредбите на закона, посочен в точка 3.6.

 

5.1.7.    Видове достъп

Потребителите имат достъп само до личните данни, необходими за изпълнение на техните служебни задължения.

Отделът за техническото обслужване на клиенти има достъп до лични данни по изключение и само с изричното предварително разрешение от отговорното лице на администратора, при което субектът на данните (до чиито данни се осъществява достъп) трябва да бъде информиран и да се документира всеки случай на достъп.

Администраторът прилага строги методи за унищожаване на личните данни.

Правилата за вида на достъпа могат да бъдат модифицирани в зависимост от категорията на обработваните лични данни (обикновени/ специфични), за да съответстват на разпоредбите на закона, посочен в точка 3.6.

5.1.8.    Събиране на лични данни

Администраторът събира информацията пряко от служителите и потенциалните служители (физически лица, които са субект на личните данни) с тяхно предварително съгласие и ги информира за категориите данни и целта на тяхната обработка.

 Отчитайки конкретните задачи на администратора и неговата сфера на дейност, както и условията, предвидени в действащото законодателство, приложимо за съответната област, администраторът обработва специални категории лични данни, а именно относно здравния статус на неговите служители и потенциални служители. Това изискване е необходимо поради спецификата на тяхната работа. Съгласно законодателството, което се отнася до държавния обществен здравен надзор, администраторът е длъжен да проверява редовно здравен статус на своите служители и потенциални служители, както при назначаване, така и след това веднъж годишно. Поради тези причини, обработката на тези категории данни е пряко свързана със сферата на дейност на Кауфланд, както и безопасността на служителите и потенциалните служители и тяхната физическа неприкосновеност.

В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни субектът на данните е информиран за правата, които има по отношение на обработването на личните му данни, по-специално относно:

-        правото да бъде информиран;

-        правото на достъп до лични данни;

-        правото по отношение на коригиране на лични данни; 

-        правото на възражение на субекта;

-        правото да не бъде обект на индивидуално решение;

-        достъпа до правосъдие;

-        други.

Администраторът обработва лични данни единствено с цел спазване на приложимите законови разпоредби (включително, но не само спазването на законови разпоредби, професионални стандарти и вътрешни правила).

Кауфланд ще определи оторизирани потребители за събиране и въвеждане на лични данни в информационна система, а промени в личните данни ще се извършват само от упълномощените потребители, определени от дружеството.

 Личните данни на служителите подлежат на следните методи за обработка: събиране, запаметяване, организиране, съхранение, запазване, възстановяване, адаптиране или промяна, извличане, запитване, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин, свързване или комбинация, блокиране, изтриване или унищожаване, предаване на компетентните органи в съответствие с действащите законови разпоредби, предаване и предоставяне на достъп до други структури на подизпълнители, които обработват данните.

В съответствие със законовите разпоредби, личните данни на субектите на данни могат да бъдат разкриванина централните/ местни публични органи, на социалните или здравните служби, на законните представители на субектите на данни, на дружества, свързани с администратора и на договорните партньори на администратора от предходното изречение.

Като се има предвид, че законодателството на Република Молдова не съдържа специални разпоредби относно сроковете за обработване на лични данни, администраторът спазва принципите за правилна обработка на данните. Субектът на данните е информиран за крайния срок за запазване и съхранение на данните. Администраторът съхранява и обработва личните данни на служители за срок от 1 година от момента на тяхното събиране/регистриране.

В съответствие със законовите разпоредби, администраторът съхранява лични данни на хартиен носител и/или в електронна форма.

 В случай, че трети страни имат бизнес нужди да събират информация за служителите на администратора, администраторът ще информира служителите и потенциалните служители за ограниченията на сигурността и условията, които са наложени на третата страна във връзка с обработването на лични данни. Кауфланд предоставя информация за служителите на трети лица само при условията и по подходящ начин, както се изисква / разрешава от закона.

5.1.9.    Поддържане на резервни копия (Backups)

В Кауфланд базите данни с лични данни и програмите, използвани за автоматизирана обработка, се архивират на месечна база.

Правилата за създаването на резервни копия могат да бъдат модифицирани в зависимост от категорията на обработваните лични данни (обикновени/ специални), за да съответстват на разпоредбите на закона, посочен в точка 3.6.

5.1.10. Достъп до компютри и терминали

Компютрите и други терминали за достъп се помещават в заключващи се стаи с ограничен достъп.

При монитори, на чийто екран се появяват лични данни и които не се използват за период до 15 (петнадесет) минути, работната станция се заключва автоматично.

Терминалите за обществен достъп, на които се показват лични данни, са разположени по такъв начин, че да не могат да се видят от обществеността и се скриват автоматично след период от максимум 5 (пет) минути, ако не се използват.

Правилата за работа с компютрите и терминалите за достъп могат да бъдат модифицирани в зависимост от категорията на обработваните лични данни (обикновени/ специални), за да съответстват на разпоредбите на закона, посочен в точка 3.6.

5.1.11. Достъп до файлове

Всеки достъп до базата данни с лични данни се записва или във файл за достъп (или „регистър“ в случай на автоматична обработка), или в регистър за ръчна обработка на лични данни.

 В случай на автоматизирана обработка, цялата тази информация се съхранява във файл за общ достъп. Всички опити за неоторизиран достъп също се регистрират.

Кауфланд ще съхранява досиетата за достъп най-малко две (2) години.

Правилата за достъп до файлове могат да бъдат модифицирани в зависимост от категорията на обработваните лични данни (обикновени/ специални), за да съответстват на разпоредбите на закона, посочен в точка 3.6.

5.1.12. Телекомуникационни системи

Кауфланд редовно проверява видовете удостоверяване и  достъп (на всеки 6 месеца), за да установи неизправности при използването на телекомуникационните системи.

Телекомуникационната система на Кауфланд е проектирана по такъв начин, че личните данни не могат да бъдат задържани или предавани отнякъде. Като алтернативна мярка за сигурност от потребителя се изисква да използва метода на криптиране за предаване на лични данни, използван от Кауфланд към момента на предаването.

Личните данни също така се предават чрез телекомуникационни системи само в абсолютно необходими случаи.

Правилата за телекомуникационните системи могат да бъдат модифицирани в зависимост от категорията на обработваните лични данни (обикновени/ специфични), за да съответстват на разпоредбите на закона, посочен в точка 3.6.

5.1.13. Обучение на персонала

Потребителите, които имат достъп до лични данни, са обучени от Дружеството относно:

(i)      разпоредбите на Закон № 133/2011 г. за защита на личните данни;

(ii)     минималните изисквания за сигурност за обработката на лични данни, определени в настоящата политика и в закона, посочен в точка 3.6, в зависимост от категорията на обработваните лични данни (обикновени/ специални); и

(iii)    рисковете, свързани с обработката на лични данни, в зависимост от конкретната дейност на потребителя.

Потребителите, които имат достъп до лични данни, са инструктирани от дружеството за тяхната поверителност и са предупредени чрез съобщения, които се появяват на екраните, докато работят.

Потребителите трябва да затворят работната си сесия, когато напуснат работното си място.

Персоналът, който работи с информационни системи и/или регистри за лични данни, се обучава поне веднъж годишно за относно отговорностите и задълженията, свързани с управлението и реагирането при инциденти, свързани със сигурността в областта на защитата на личните данни.

5.1.14. Използване на компютри

За да гарантира сигурността на обработката на лични данни (особено срещу компютърни вируси), Кауфланд предприе следните мерки:

a)      Потребителите не използват софтуер, който идва от външни или подозрителни източници;

b)      Потребителите постоянно се информират за опасността от компютърни вируси;

c)       Дружеството е внедрило централна, автоматизирана система за защита от вируси и сигурността на своите информационни системи и използва технически средства за откриване на атаки, които също така осигуряват идентифициране на опити за неоторизирано използване на информационни системи или неоторизирано събиране на лични данни (фишинг) ;

d)       Клавишът  „Print Screen “ е умишлено деактивиран на всички работни станции, на чийто екран (в частност) се показват лични данни, за да се избегне умишлено или случайно отпечатване на тези данни.

Правилата за използването на компютри могат да бъдат модифицирани в зависимост от категорията на обработваните лични данни (обикновени/ специални), за да съответстват на разпоредбите на закона, посочен в точка 3.6.

5.1.15.Печат на данни

Изтриването на лични данни ще се извършва само от потребители, които са изрично упълномощени за това от отговорното лице в дружеството, в съответствие с конкретните вътрешни процедури на Кауфланд относно използването и унищожаването на такива материали.

Кауфланд си запазва правото, в зависимост от важността на обработваните лични данни, да предприеме допълнителни мерки за сигурност, които са неразделна част от настоящата политика, ако Кауфланд счете това за уместно.

Правилата за печат на данни могат да бъдат модифицирани в зависимост от категорията на обработваните лични данни (обикновени/ специални), за да съответстват на разпоредбите на закона, посочен в точка 3.6.

5.1.16.Инциденти по сигурността

Инцидентите, свързани със  сигурността на информационните системи за защита на личните данни непрекъснато се проследяват и документират автоматично. Те се съобщават в Националния център за защита на личните данни в съответствие със законовите изисквания.

Лицето, отговорно за изпълнението на тази политика, извършва ежемесечни проверки, за да гарантира спазването на всички правила за сигурност на личните данни. При констатиране на отклонения/ инциденти по време на проверките се съставя доклад относно всички отклонения/инциденти.Тази политика се преразглежда най-малко веднъж годишно и се одобрява на най-високо ниво. Тя ще бъде представена на вниманието на потребителите и служителите на администратора, които участват в обработката на лични данни и ще бъде публикувана в обобщен вид на уебсайта на администратора.

5.2. Формуляр за контакт/ контакт чрез електронна поща / телефон

Цел на обработката на данни / правно основание:

Личните данни, които ни предоставяш при попълването на формуляра за контакт, по телефона или по електронна поща, ще бъдат обработени строго поверително от наша страна. Ние използваме твоите данни, за да обработим твоята кандидатура и за статистически цели, за да създаваме месечни отчети, които съдържат собствените и фамилните имена на назначените кандидати, за да проверим изпълнението на стъпките на процеса на подбор на персонал чрез нашата онлайн система за кандидатстване на лица, които са кандидатствали за работна позиция в нашето дружество, както и за изчисляване и предоставяне на премии за препоръки, ако сте препоръчан от служител на Кауфланд.

Правно основание за тази обработка на данни до процеса по назначаване е чл. 5, ал. 5, буква е) от Закон № 133/2011 за защита на личните данни.Легитимният интерес на Кауфланд се състои в намерението на дружеството да отговори на желанията на посетителите на уебсайта, за да поддържа и увеличава удовлетвореността им.

Правно основание за обработването на данни след процеса по назначаване е чл. 5, ал. 1 от Закон № 133/2011 за защита на личните данни, т.е. твоето писмено съгласие при подписването на индивидуален трудов договор.

Получатели / категории получатели:

Разкриването на данни на трети страни е принципно изключено. По изключение е възможно данните да бъдат обработени от подизпълнители, които обработват заявките от наше име. Те са внимателно подбрани, одитирани и договорно обвързани от чл. 30, ал. 3 от Закон № 133/2011 за защита на личните данни.

Може да се наложи части от вашето запитване да бъдат изпратени до други дружества от групата Kaufland: Кауфланд Румъния СЦС, за да обработим твоето запитване. Ако това е възможно, запитването ти се анонимизира предварително така, че упълномощените лица да не могат да дават информации за теб. В случай че е възможно, заявката Ви ще бъде предварително анонимизирана, така че трети лица да не могат да Ви идентифицират директно. В някои случаи все пак може да се наложи личните Ви данни да бъдат предадени с цел надлежно обработване на запитването Ви.

Срокове за съхранение / критерии за определяне на сроковете за съхранение:

Всички лични данни, които ни предоставяш чрез този уебсайт или по електронна поща, ще бъдат изтрити или анонимизирани спрямо целта и при условията на действащото законодателство, но не по-късно от 90 дни след изпращането на окончателния отговор до теб. Този заложен срок се дължи на факта, че след изпращане на отговор от наша страна много посетители на уебсайта се свързват отново с нас по същата тема. За тази цел трябва да можем да се позоваваме на предишна кореспонденция. Ето защо съхраняваме Вашите документи в рамките на до 90 дни. От нашия опит обикновено след този период не възникват повече въпроси относно предоставените отговори. В случай на възникнал спор, твоите лични данни могат да се съхраняват и в продължение на 3 години, до финалното разрешаване на спора или до окончателно и неотменимо решение, което да докаже, че сме ти предоставили пълна информация и че сме изпълнили законовите изисквания.

Ако си дал съгласието си да бъдеш включен в Базата данни с кандидатури на Кауфланд (под формата на писмено/електронно съгласие в съответствие със Закон 133/2011 за защита на личните данни в твоята кандидатура), твоят профил може да бъде включен и в Базата данни с кандидатури (с възможно участие на обработващи подизпълнители, ангажирани от упълномощени лица на Кауфланд), след като конкретната ти кандидатура приключи и може да бъде разгледана за бъдещи работни позиции в съответствие с твоята квалификация. Това предаване се осъществява след индивидуална проверка от нас.

Правно основание за обработката на данни в рамките на Базата данни с кандидатури е твоето съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД / чл. 5, ал. (1) от Закон 133/2011 за защита на личните данни.

Правото за достъп до Базата данни с кандидатури се дава само на посредници на персонал от съответната държава. Запаметяването в Базата данни с кандидатури зависи от общите критерии за изтриване за твоя профил.

Профилът ти в нашата онлайн-система за кандидатстване и данните, съхранявани в нея, остават запазени в системата независимо от наличието на конкретна активна кандидатура. Така имаш възможност да кандидатстваш за друга позиция в рамките на Кауфланд групата или да получаваш съответните уведомления, щом си част от Базата данни с кандидатури. След определен период от 12 месеца, в които профилът ти е бил неактивен или не са обработени никакви кандидатури, профилът ти се изтрива автоматично.

5.3. Онлайн-система за кандидатстване

Групата Кауфланд непрекъснато търси квалифицирани и мотивирани служители. Моля, имай предвид, че кандидатурите, които ни изпращаш по електронна поща, ни се предават в некриптиран вид. Поради това те молим да използваш нашата онлайн система за кандидатстване.


Нашата система за онлайн кандидатстване ти предлага два варианта да подадеш кандидатурата си.

Можеш да се регистрираш, като създадеш личен профил в системата със собствена парола. Така можеш да следиш статуса на кандидатурата ти в процеса по подбор, да предоставяш допълнителни документи, да редактираш данните си или да оттеглиш кандидатурата си.

Можеш също така да подадеш кандидатурата си и без създаване на профил, като ни предоставиш само данните, които са ни необходими, но по този начин нямаш директен достъп до вече изпратената към нас информация. В този случай, по твое желание, можеш да отвориш, редактираш и управляваш профила си на по-късен етап. Това може да стане по всяко време чрез изискване на нова парола. (При „Вход:“ избери опцията „Забравена парола?“ и въведи имейл адреса си).

И при двата начина за кандидатстване данните, които се снемат и предават към нас, са едни и същи.   

Цел на обработката на данни / правно основание:

В нашата онлайн система за кандидатстване може да създадеш профил с лична парола или да ни изпратиш твоите данни, без да създаваш свой профил. Всички данни и прикачени файлове, които запазваш и предаваш с кандидатурата си, се обработват от нас изключително за целите на обработката на твоята кандидатура. Твоите данни могат да бъдат обработвани и за статистически цели, за да се съставят месечни отчети с имената и фамилиите на назначените кандидати, за да се провери завършването на процеса по подбор чрез нашата онлайн система за кандидатстване от лица, които се кандидатират за позиции в рамките на дружеството, както и за изчисляване и предоставяне на бонуси за препоръки, ако си препоръчан от служител на Кауфланд.

Правно основание за това е:

За Република Молдова

чл. 5, ал. 5 от Закон 133/2011 за защита на личните данни.

Ако  се съгласиш с препращането на твоята кандидатура, правното основание за това ще е е чл. 5, ал. 1 от Закон № 133/2011 за защита на личните данни. За онлайн предаване на данните от твоята кандидатура в тази система използваме метод за криптиране така, че твоите данни са защитени от неоторизиран достъп.

Срокове за съхранение / критерии за определяне на сроковете за съхранение:

Данните за конкретна кандидатура ще бъдат анонимизирани след приключване на процедурата по подбор в съответствие с целите и условията, определени в действащото национално законодателство. Анонимизирането на данните от кандидатурите става както следва:

За Република Молдова

след една година

Твоят профил в нашата онлайн-система за кандидатстване и данните, които са запаметени в него остават съхранени в системата независимо от наличието на конкретна активна кандидатура. Така можеш да кандидатстваш онлайн и за други позиции в рамките на групата Кауфланд (бенефициентите - други фирми от Кауфланд групата). След една година, в която профилът ти е бил неактивен или не са обработени никакви кандидатури, профилът ти се изтрива автоматично.

Изтриването става както следва:

За Република Молдова

след една година

Профилът може да бъде изтрит по всяко време. Ако в момента имате активни кандидатури в процес на обработка, те ще бъдат оттеглени и профилът Ви - изтрит. В този случай изтриването на профила става незабавно, а анонимизирането на личните данни след изтичане на гореспоменатия законоустановен период за анонимизиране.