Логистика | България

Резултати от търсене за "". Страница 1 от 1, Резултати 1 до 10 от 10
Позиция Местоположение Отдел
Ръководител смяна Централен склад /в обучение/ с.Стряма, BG, 4142 Логистика
Сътрудник Реорганизация на склада /по заместване/ с.Стряма, BG, 4142 Логистика
Служител складова сигурност
Служител складова сигурност с.Стряма, BG, 4142 Логистика
с.Стряма, BG, 4142 Логистика
Диспечер транспортни средства /по заместване/ с.Стряма, BG, 4142 Логистика
Координатор складови наличности /по заместване/ с.Стряма, BG, 4142 Логистика
Спедитор в сектор Транспорт /по заместване/ с.Стряма, BG, 4142 Логистика
Организатор Складови наличности / по заместване/ с.Стряма, BG, 4142 Логистика
Сътрудник амбалаж /по заместване/
Сътрудник амбалаж /по заместване/ с.Стряма, BG, 4142 Логистика
с.Стряма, BG, 4142 Логистика
Сътрудник Качествен контрол в сектор Плодове и зеленчуци /по заместване/ с.Стряма, BG, 4142 Логистика
Градинар
Градинар с.Стряма, BG, 4142 Логистика
с.Стряма, BG, 4142 Логистика