Încărcare...
Distribuiți acest post

Declarant Vamal Export (f/m) 

în cadrul departamentului de Achiziții, Str. Barbu Văcărescu, Nr. 120-144, București 


Suntem o companie internațională din industria de retail, care pune accent pe dinamism, performanță și corectitudine. Împreună formăm o echipă puternică, în care fiecare angajat contribuie la succesul nostru. La Kaufland ai şanse egale! Toate deciziile de angajare sunt luate fără discriminări pe criterii de sex, vârstă, dizabilitate, origine etnică sau rasială, religie, convingeri sau orientare sexuală. Locul tău e la Kaufland!

 

Responsabilitățile tale

• Stabilirea Clasificării Tarifare a mărfurilor, verificarea și întreținerea originii preferențiale, verificarea, întreținerea și corectarea bazei de date produse export
• Obținerea de Licențe și Autorizații
• Verificarea și corectarea documentelor de export
• Întocmirea și depunerea declarațiilor vamale de export în SIIV
• Arhivarea documentelor vamale și verificarea ulterioară a declarațiilor vamale de export

 

Profilul tău

• Studii superioare în domeniul economic
• Specializare în formalități vamale
• Cunoașterea legislației vamale: Codul Vamal, Regulamentul delegat de completare a Codului Vamal, Regulamentul de punere în aplicare a Codului Vamal, proceduri și regimuri vamale
• Experiență relevantă în stabilirea încadrărilor tarifar vamale și în stabilirea originii preferențiale, dovezile de origine
• Cunoștințe despre valoarea în vamă și drepturile vamale

 

Beneficiile tale

Crearea unui mediu de lucru plăcut și motivant pentru colegi este una dintre prioritățile noastre. Pe lângă tichete de masă, asigurări voluntare de sănătate, Kaufland oferă și beneficii ce țin de echilibrul între viața personală și cea profesională.