Pravne napomene i zaštita osobnih podataka

Načela privatnosti u sustavu upravljanja natječajima u skladu s čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Želimo da se prilikom korištenja našeg online sustava za upravljanje natječajima našoj stranici osjećate dobro i sigurno. Zaštita vaše privatnosti veoma nam je važna jer zaštitu podataka shvaćamo kao značajku kvalitete koja se osim na kupca odnosi i na naše kandidate i zaposlenike. Cilj sljedećih načela privatnosti jest da vas informiraju o tome kako Centrala Kauflanda postupa s prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka prilikom posjeta navedenoj web stranici i korištenja sustava za upravljanje natječajima.

 

1. Voditelj obrade u smislu čl. 4. t. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

- za Hrvatsku

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

telefon: +385 1 2353-555

e-mail: karijera@kaufland.hr

 

- za Njemačku

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

telefon: 07132/ 9400

e-Mail: karriere@kaufland.de

 

- za Češku Republiku

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

telefon: +420 251 05 1111

e-Mail: personal@kaufland.cz

 

- za Slovačku

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

telefon: 02/49 59 02 00

e-Mail: service@kaufland.sk

 

- za Poljsku

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. (dalej: Kaufland)

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

telefon: 71/ 37 70 100

e-mail: service@kaufland.pl

 

- za Rumunjsku

Kaufland România SCS         

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

București, CP 020284

telefon: 0372 090 000

e-Mail: recrutare@kaufland.ro

 

- za Bugarsku

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

telefon: +359 28125000

e-Mail: recruitment@kaufland.bg

 

2. Obrazac za kontakt / kontakt e-mailom / telefonski pozivi

Svrha obrade podataka / pravna osnova: S podacima koje nam ustupate prilikom popunjavanja obrasca za kontakt, telefonskog poziva ili e-maila postupamo povjerljivo. Vaše podatke upotrebljavamo isključivo u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1 t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Legitimni interes Kaufland grupe proizlazi iz interesa da odgovorimo na zahtjeve naših kupaca i posjetitelja ove internetske stranice i tako održimo i potičemo njihovo zadovoljstvo.

Primatelji / kategorije primatelja: U načelu ne prosljeđujemo podatke trećim stranama izvan Kaufland grupe. U iznimnom slučaju podatke na naš nalog obrađuju izvršitelji obrade. Njih smo pažljivo odabrali i provjerili te su obvezani ugovorom prema čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Nadalje, postoji mogućnost da za obradu vašeg zahtjeva dijelove tog zahtjeva moramo proslijediti ugovornim partnerima (npr. U drugi odjel u slučaju zahtjeva koji bi se odnosio na dotični odjel).
U tim se slučajevima zahtjev prethodno anonimizira tako da se treća strana ne može povezati s vama. Ako se vaši podaci u pojedinačnom slučaju trebaju proslijediti dalje, o tome ćemo vas prethodno obavijestiti i tražiti vašu privolu.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Sve osobne podatke koje nam ustupite putem zahtjeva i upita na ovoj internetskoj stranici ili putem e-maila, obrisat ćemo tj. na siguran način anonimizirati najkasnije 90 dana nakon našeg posljednjeg odgovora. Rok čuvanja od 90 dana proizlazi iz činjenice da nas nakon odgovora kao kupac možete ponovno kontaktirati zbog iste stvari, a mi se u tom slučaju moramo moći nadovezati na prethodnu korespondenciju. Iskustvo je pokazalo da nakon 90 dana od našeg odgovara više ne pristižu povratna pitanja.

 

3. Online sustav za prijavu na natječaj za posao

Kaufland stalno traži kvalificirane i motivirane zaposlenike. Prijave koje nam pošaljete e-poštom, stići će nešifrirane. Stoga preporučujemo upotrebu isključivo online sustava za prijavu na natječaj.

Svrha obrade podataka i pravna osnova: U našem online sustavu za upravljanjenatječajima možete stvoriti profil i personaliziranu lozinku. Podaci koje u profilu navedete i dokumenti koje učitate u profil obraditi ćemo isključivo u svrhu vaše prijave na pojedini natječaj. Pravnu podlogu za obradu podataka čini:

- za Hrvatsku

čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

 

- za Njemačku

§ 26 t. 1 st. 1 BDSG- čl. 88 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

 

- za Češku Republiku

čl. 88 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

 

- za Slovačku

čl. 11 Zakona o radu 311/2001 – usp. s čl. 88 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

 

- za Poljsku

čl. 22 Zakona o radu i čl. 6 t. 1 (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

 

- za Rumunjsku

§ 6 t. 1 f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

 

- za Bugarsku

čl. 88 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Ukoliko dajete dodatnu privolu, temeljem čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) vaša se prijava na natječaj može proslijediti. Za prosljeđivanje vaših podataka u online sustavu za upravljanje natječajima, koristi se sustav enkripcije kako bi vaši podaci bili zaštićeni od neovlašetnog pristupa.

Primatelji / kategorije primatelja: Podaci profila vidljivi su samo vama ukoliko ne dajete posebnu privolu ili se prijavljujete na konkretan natječaj. Zaposlenici zaduženi za selekciju kandidata u pojedinom natječaju mogu vidjeti vaše podatke tek kada se prijavite na natječaj. Samo ako nam u sustavu dajete privolu (obilježavanjem mogućnosti za vidljivost profila), proifl će biti vidljiv ostalim zaposlenicima zaduženima za selekcije unutar Kaufland grupe, no neće se prosljeđivati trećim osobama izvan Kaufland grupe.

Prosljeđivanje podataka izvan Europske Unije u načelu se ne odvija, osim ako se prijavljujete na natječaje u Kaufland zemlje koje nisu članice Europske Unije i ako ste dali izričitu privolu da profil smije biti vidljiv zaposlenicima zaduženima za selekciju u svim Kaufland zemljama Pravnu podlogu za prosljeđivanje podataka u ovom slučaju čini privola temeljem čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Podaci vezani za konkretan natječaj se po zaključenju natječaja anonimiziraju kako slijedi:

- za Njemačku, Poljsku, Hrvatsku, Češku Republiku i Slovačku

nakon 90 dana

 

- za Rumunjsku

90 dana po zaključenju selekcijskog procesa i brisanje unutar godine dana nakon navedenog roka

 

- za Bugarsku

nakon 180 dana.

Vaš profil i odaci navedeni u njemu ostaju spremljeni u sustavu neovisno o prijavama na natječaje. Na taj način imate mogućnost prijavljivati se online na natječaje unutar Kaufland grupe. Ukoliko profil u određeno razdoblju nije aktivan, niti ste se prijavljivali na natječaje, profil se automatski briše kako slijedi:

- za Njemačku

nakon 90 dana

 

- za Bugarsku

nakon 180 dana

 

- za Poljsku, Češku Republiku, Hvatsku, Rumunjsku i Slovačku

nakon 12 mjeseci.

Profil možete u svakom trenutku obrisati i sami. Ukoliko to učinite, a istvremeno ste prijavjeni na otvoreni natječaj, prijava će se smatrati povučenom, a profil će bitri obrisan. Anonimizacija osobnih podataka uslijediti će prema navedenim rokovima za pojedina zemlje.

 

4. Tražilica poslova

Nakon što ste na početnom ekranu za pretraživanje poslova unijeli opis ili mjesto rada, a u skladu s vašim interesima, možete aktivirati tražilicu poslova i odabrati učestalost primanja obavijesti te ćete na mail primati obavijesti o novim natječajima. Svrha obrade podataka u okviru aktiviranja tražilice poslova je informiranje kandidata o novim otvorenim natječajima unutar Kaufland grupe, odnosno omogućavanje prijave na željene natječaje. Pravnu podlogu za obradu podataka u okviru aktiviranja tražilice poslova i obavještavanja kandidata o novim natječajim čini vaša privola temeljem čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Aktiviranjem tražilice poslova ujedno dajete privolu da se vaša mail adresa i podaci temeljem kojih dobivate obavijesti o novim natječajima mogu obrađivati kako bismo vas mogli obavijestiti o natječajima. Ne prosljeđuju se mai adersa i kriteriji pretrage. Privolu možete u svakom trenutku povući na način da se prijavite u profil i deaktivirate tražilicu.

 

5. Obrada podataka u slučaju korištenja funkcija dijeljenja

U svrhu zaštite osobnih podataka svjesno smo odlučili ne uključiti funkciju dijeljenja preko društvenih mreža izravno u našem sustavu za upravljanje natječajima. Stoga je na stranici funkcija dijeljenja implementirana kao link. Link će vas najprije u novom prozoru uputiti na stranice društvenih mreža. Samim otvaranjem navedenog prozora podaci se neće prosljeđivati davatelju usluga društvenih mreža. Isto tako ne postoji mogućnost kreiranja profila od strane trećih osoba. S druge strane ne želimo uskratiti mogućnost korisnicima koji sadržaje s naše stranice Karijera žele podijeliti preko društvenih mreža. Stoga ukoliko svjesno koristite funkciju dijeljenja, podaci će se prenijeti na davatelja usluga društvene mreže koju ste odabrali.

Svrha obrade podataka i pravna osnova: Pravnu podlogu za obradu podataka prilikom korištenja funkcije dijeljenja čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Opravdani interes Kaufland grupe u ovom slučaju proizlazi iz želje da korisniku naše stranice Karijera ponudimo funkciju dijeljenja na dobrovoljnoj bazi.

Primatelji / kategorije primatelja: Dijeljenje sadržaja naše stranice Karijera za posljedicu može imati prijenos podataka na davatelje usluga društvenih mreža i to na primjer:

  • adresu web stranice
  • datum i vrijeme posjeta stranici, odnosno korištenja funkcije dijeljenja
  • podatke o korištenom pretraživaču i korištenom sustavu
  • vašu aktualnu IP adresu
  • sadržaj koji ste podijelili

Dijeljeni sadržaj (objavljeni natječaji), ovisno o postavkama vašeg korisničkog računa, a vezano za zaštitu podataka, vidljiv je ostalim korisnicima iste društvene mreže. Dok god ste u trenutku dijeljenja već prijavljeni na društvenu mrežu preko koje dijelite sadržaj, davatelj usluge je u mogućnosti iz gore navedenih podataka zaključiti vaše korisničko ime, moguće i vaše pravo ime. Ti se podaci mogu obrađivati i u zemljama izvan Europske Unije. Nemamo utjecaj na opseg, način i svrhu obrade podataka od strane davatelja usluga. Molimo imajte na umu da davatelji usluga društvenih mreža na temelju gore navedenih informacija imaju mogućnost stvaranja pseudonimiziranog pa čak i individualiziraog profila.

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: Trajanje prikaza sadržaja koji ste podijelili ovisi o postavkama vašeg korisničkog računa na određenoj društvenoj mreži kao i o postavkama zaštite osobnih podataka. Kaufland grupa na navedene postavke nema nikakvog utjecaja.

 

6. Upotreba kolačića

U našem online sustavu za upravljanje natječajima upotrebljavaju se takozvani „kolačići”. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se prilikom posjeta našoj internetskoj stranici šalju s našeg internetskog poslužitelja na Vaš krajnji uređaj (osobno računalo, prijenosno računalo, pametni telefon ili tablet) te se tamo pohranjuju u internetskom pregledniku kojim se koristite. Upotrijebljeni kolačići mogu ispunjavati različite funkcije. U odlomcima u nastavku pronaći ćete informacije o pojedinačnim namjenama raznih kolačića koji se mogu upotrebljavati.

Svoj preglednik možete podesiti tako da Vas obavještava o postavljanju kolačića. Tako možete imati jasan uvid u upotrebu kolačića. Osim toga, preglednik možete podesiti tako da generalno ne prihvaća kolačiće ili da ne prihvaća kolačiće pojedinačnih davatelja usluga. No imajte na umu da to može ugroziti funkcionalnost online sustava za upravljanje natječajima.

 

Svrha obrade podataka i pravna osnova:

Sljedeće informacije generiraju se prilikom korištenja našeg online sustava za upravljanje natječajima:

  • enkriptirana mail adersa i ID korisnika,
  • automatsko popunjavanje mail adrese.

Te se informacije koriste za funkcionalnost pretraživanja natječaja. Prikupljeni podaci ne koriste se kako bi se identificirali korisnici ove stranice. Podaci o korištenju koji su pohranjeni u kolačiću također se ne povezuju s osobnim podacima o nositelju pseudonima.  

Pravnu podlogu za obradu i pohranjivaje podataka te korištenje kolačića čini:

- za Njemačku

čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

- za Češku Republiku

zakon br. 127/2005 o elektroničkim komunikacijama

 

- za Slovačku

§ 55 br. 5 zakona br. 351/2011 o elektroničkim komunikacijama.

 

- za Hrvatsku

čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

 

- za Poljsku

čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (RODO)

 

- za Rumunjsku

čl. 8 zakona 506/2004.

 

- za Bugarsku
čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane: sesija koja uključuje korištenje kolačića se po završetku sesije posjeta internetskoj stranici (zatvaranje stranice) briše.

 

7. Enkripcija

Poduzimamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše podatke od neželjenog pristupa. Osim što osiguravamo radno okruženje, koristimo metode enkripcije. Podaci koje navedete prenijet će se u šifriranom obliku pomoću protokola Secure Socket Layer (SSL) te se provjerava njihova autentičnost kako bi se spriječila zlouporaba informacija od strane trećih osoba. Dokaz tome je zaključani simbol na statusnoj traci preglednika, a adresna traka počinje s "https".

 

8. Vaša prava

Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imate pravo na zahtjev besplatno dobiti informacije o svojim osobnim podacima pohranjenima u sustavu za upravljanje natječajima u Kauflandu.

Nadalje, prema čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imate pravo na ispravak netočnih pohranjenih podataka.

Prema čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imate pravo na brisanje podataka ukoliko podaci s naše strane više ne trebaju biti pohranjeni (npr. ako podaci više nisu potrebni za donošenje odluke o zapošljavanje ili ako ste sami opozvali privolu).

Prema čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imate pravo na ograničenje obrade osobnih podataka.

Ukoliko se obrada podataka temelji na čl. 6 t. 1 e) ili f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), prema čl. 21 imte pravo opozvati privolu. Ukoliko ne dajete privolu za obradu podataka, ista se odnosi na budućnost. To se ne primjenjuje ako odgovorna osoba može dokazivati opravdane razloge za daljnju obradu koji nadilaze interes osobe koja osporava privolu. Ukoliko ste sami dali na raspolaganje podatke, prema čl. 20 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) imate pravo na prijenos podataka.

Ukoliko obrada podataka počiva na privoli prema čl. 6 t. 1 (a) ili čl. 9 t. 2 (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), privolu možete u svakom trenutku opozvati s djelovanjem u budućnosti. Zakonitost prethodne obrade ostaje nepromijenjena. Imajte na umu da povlačenje privole ima za posljedicu da će se vaš profil u našem online sustavu za upravljanje natječajima odmah izbrisati i sukladno tome sve aktivne prijave na natječaje biti povučene i anonimizirane.

Molimo da se u navedenim slučajevima, ukoliko imate pitanja ili pritužbi pisanim putem ili mailom obratite našem službeniku za zaštitu podataka.

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). Die betroffene Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen.

Ne dovodeći u pitanje bilo kakav drugi administrativni ili sudski pravni lijek, svaki subjekt ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu ako subjekt smatra da obrada osobnih podataka krši Opću uredbe o zaštiti podataka, čl. 77 (GDPR). Subjekt može to pravo ovlastiti nadzornom tijelu u državi članici svog prebivališta, mjesta rada ili mjesta navodnog prekršaja.

 

9. Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka:

- za Hrvatsku

e-mail: gdpr@kaufland.hr

adresa: Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

 

- za Njemačku

datenschutz@kaufland.de

adresa: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

 

- za Češku Republiku

e-mail: oou@kaufland.cz

adresa: Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

 

- za Slovačku

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Recht und Compliance

adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

e-mail: dataprotection@kaufland.sk

 

- za Poljsku

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl 

adresa: al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

 

- za Rumunjsku

e-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

adresa: Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144,

sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

 

- za Bugarsku

e-Mail: dataprotection@kaufland.bg

adresa: 1A Skopje Str

1233, Sofia