Zásady ochrany osobních údajů na našem internetovém portálu nabídek pracovních míst (kariérní portál)

Při používání našeho internetového systému s nabídkami pracovních příležitostí chceme, abyste se cítili dobře a bezpečně. Ochrana Vaší osobní sféry má pro nás prioritu, protože ochranu osobních údajů vnímáme nejen jako důležitý prvek odpovědného přístupu k zákazníkům, ale rovněž jako kvalitativní znak přístupu k uchazečům o zaměstnání a zaměstnancům založeného na respektu a ochraně. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů Vám poskytnou informace o přístupu společnosti Kaufland ke zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním našich internetových stránek zaměřených na výběr pracovních pozic.

I EU – členské státy

Upozornění: II Státy mimo EU (Austrálie a Moldavská republika) se nachází na konci dokumentu

-      pro území Spolkové republiky Německo

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

telefon: 07132/ 9400

e-mail: karriere@kaufland.de

 

-      pro území České republiky

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6

telefon: +420 251 05 1111

e-mail: personal@kaufland.cz

 

-      pro území Slovenské republiky

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

sídlo: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

telefon: 02/49 59 02 00

e-mail: service@kaufland.sk

 

-      pro území Chorvatské republiky

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

telefon: +385 1 2353-555

e-mail: karijera@kaufland.hr

 

-      pro území Polské republiky

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

telefon: 71/ 37 70 100

e-mail: service@kaufland.pl

 

-      pro území Rumunské republiky

Kaufland România SCS       

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

București, CP 020284

telefon: 0372 090 000

e-mail: recrutare@kaufland.ro

 

-      pro území Bulharské republiky

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул.“Скопие“

1233 София

telefon: +359 28125000

e-mail: recruitment@kaufland.bg

 

2. Kontaktní formulář / e-mailový kontakt / telefonní kontakt

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

S osobními údaji, které nám poskytnete při vyplnění kontaktních formulářů, telefonicky či e-mailem, nakládáme samozřejmě tak, aby byla zachována jejich důvěrnost. Vaše osobní údaje používáme výhradně s účelovým omezením tak, abychom byli schopni zpracovat Vaši žádost. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá z nutnosti zodpovědět dotazy návštěvníků internetových stránek a tím z potřeby zajistit a podporovat jejich spokojenost.

Příjemci / kategorie příjemců:

Sdělení osobních údajů třetím stranám mimo skupinu Kaufland zásadně vylučujeme. Výjimečně jsou osobní údaje zpracovávány na základě našeho pověření příslušnými zpracovateli. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR.

V určitých případech může být rovněž nezbytné, abychom předávali výpisy z Vašeho dotazu jiným společnostem náležejícím do skupiny Kaufland (resp. společnosti ze skupiny Kaufland, které se týká Vaše žádost uchazeče o zaměstnání) s tím, aby Vaši žádost zpracovaly. V těchto případech je však nejprve provedena anonymizace Vaší žádosti, která zajistí, že tato pověřená společnost ze skupiny Kaufland nebude moci vytvořit např. na základě případných identifikátorů vazbu k Vaší osobě. Bude-li v konkrétním případě nezbytné sdělit Vaše osobní údaje, nejprve Vás o této skutečnosti předem informujeme a vyžádáme si Váš souhlas.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:

Veškeré osobní údaje, které nám v případě dotazů poskytnete prostřednictvím těchto internetových stránek nebo e-mailem, nejpozději 90 dnů poté, co Vám odešleme finální odpověď, vymažeme, příp. bezpečně anonymizujeme. Důvodem této lhůty je okolnost, že nás návštěvníci internetových stránek často i po zaslání odpovědi znovu kontaktují v téže věci. V takovém případě musíme být schopni reagovat a odkázat na předchozí korespondenci. Proto Vaše podklady uchováváme ještě po dobu 90 dnů. Dle našich zkušeností nepřicházejí po uplynutí této doby již zpravidla žádné dotazy, které by se týkaly námi zaslané odpovědi.

3. Internetový portál nabídek pracovních míst

Skupina Kaufland se neustále snaží získávat kvalifikované a motivované pracovníky. Dovolujeme si Vás upozornit, že žádosti o zaměstnání, které nám zasíláte prostřednictvím e-mailu, nám jsou zasílány nekódovaně. Z tohoto důvodu Vás proto žádáme, abyste pro zasílání žádostí o zaměstnání využívali výhradně náš internetový kariérní portál.

Účel zpracování osobních údajů, právní základ / fungování: V našem systému zajišťujícím internetovou nabídku pracovních příležitostí (kariérní portál) si můžete vytvořit Váš vlastní osobní profil chráněný osobním heslem. Veškeré údaje a přílohy, které uložíte ve svém profilu a odešlete společně s Vaší žádostí o zaměstnání, zpracováváme výhradně pro účely vyřízení Vaší žádosti o zaměstnání, kterou jste podali prostřednictvím svého profilu. Právním základem v této souvislosti je

-      pro území Spolkové republiky Německo

§ 26 odst. 1 věta první německého zákona o ochraně osobních údajů v novém znění (BDSG-Neu) ve spojení s čl. 88 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

-      pro území České republiky

čl. 88 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

-      pro území Slovenské republiky

čl. 11 zákona č. 311/2001 Z. z.– Zákoník práce ve spojení s čl. 88 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

-      pro území Chorvatské republiky

čl. 6, odst. 1 (f) obecné úpravy ochrany osobních údajů.

-      pro území Polské republiky

čl. 22 zákoníku práce ve spojení s čl. 6 odst. 1 (b) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

-      pro území Rumunské republiky

§ 6 odst. 1 f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

-      pro území Bulharské republiky

čl. 88 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

V případě, že kromě toho udělíte zvláštní souhlas, je právním základem pro předání Vaší žádosti o zaměstnání čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Pro účely předání Vašich dat jako uchazeče o zaměstnání prostřednictvím elektronického přenosu dat v rámci tohoto systému používáme šifrování zajišťující ochranu Vašich údajů před neoprávněným přístupem.

Příjemci / kategorie příjemců: Do údajů z Vašeho profilu nemůže bez zvláštního souhlasu či zaslání konkrétní žádosti o zaměstnání nahlížet nikdo jiný kromě Vás.

Osobám odpovědným za nábor uchazečů na konkrétní pracovní místo bude poskytnuto právo nahlížet do Vašich dat uchazeče o zaměstnání teprve tehdy, jakmile prostřednictvím svého profilu vytvoříte a odešlete nám příslušnou žádost o zaměstnání. Pouze v případě, že nám prostřednictvím systému udělíte zvláštní souhlas (ve formě označení, kdo je oprávněn nahlížet do Vašeho profilu), bude Vaše žádost uchazeče o zaměstnání v závislosti na Vaší kvalifikaci či zájmech zohledněna v rámci skupiny Kaufland i ve vztahu k jiným neobsazeným pracovním pozicím. Mimoto nebudou Vaše údaje nikdy předány třetím stranám mimo skupinu Kaufland.

Vaše údaje zásadně nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii, ledaže se u společnosti Kaufland ucházíte o pracovní místo mimo EU nebo jste udělili svůj výslovný souhlas se zařazením Vašeho profilu do databáze, do které mají přístup náboráři ze všech zemí, ve kterých působí skupina Kaufland, kteří tak mohou v případě otevřených pracovních pozic nahlížet do Vašeho profilu, aby zjistili, zda-li splňujete příslušné požadavky. Právním základem pro předání údajů je v těchto případech Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení: Údaje z konkrétní žádosti uchazeče o zaměstnání budou po skončení výběrového řízení anonymizovány v souladu s platným vnitrostátním právem. Anonymizace údajů uchazeče o zaměstnání je provedena 

-      pro území Spolkové republiky Německo, České republiky a Polské republiky
po 90 dnech

-      pro území Chorvatské republiky, Rumunské republiky a Slovenské republiky
po 365 dnech

-      pro území Bulharské republiky
po 180 dnech.

Váš profil a údaje v něm uložené zůstanou na našem kariérním portálu uloženy v systému nezávisle na konkrétní aktivní žádosti o pracovní pozici. Tak máte možnost ucházet se online i o jiná pracovní místa v rámci skupiny Kaufland. Bude-li Váš profil po určitou dobu neaktivní a není-li zpracovávána žádná Vaše žádost o zaměstnání, bude Váš profil automaticky smazán.

K výmazu dojde

-      pro území Spolkové republiky Německo a Polské republiky
po 90 dnech

-      pro území Bulharska
po 180 dnech

-      pro území České republiky, Chorvatské republiky, Rumunské republiky a Slovenské republiky
po 12 měsících.

Váš profil však můžete kdykoli smazat i Vy sami. Budou-li v příslušném okamžiku zpracovávány Vaše aktuální žádosti o zaměstnání, budou deaktivovány a Váš profil bude vymazán. Profil bude vymazán ihned, osobní údaje uchazeče o zaměstnání budou anonymizovány po uplynutí shora uvedené lhůty pro výmaz stanovené platnou legislativou.

4. Job agent

Poté, co na našem portálu zadáte ve vyhledávacím oknu označení profese / pracovního místa, o které se chcete ucházet a/nebo místo výkonu práce, můžete si ve Vámi zvolené frekvenci nechat zasílat prostřednictvím našeho job agenta e-mailem příslušné nabídky pracovních míst. Účelem zpracování údajů v rámci objednání služby job agenta coby informační služby skupiny Kaufland je poskytování informací ohledně otevřených pracovních míst nabízených skupinou Kaufland abonentům za účelem přípravy / umožnění případného ucházení se o pracovní pozici. Právním základem zpracování osobních údajů v rámci zasílání informací job agenta, resp. souvisejícího newsletteru je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR.

Přihlásíte-li se do bezplatného job agenta společnosti Kaufland, udělujete současně souhlas s tím, že smíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu a dobrovolné údaje ohledně kritérií, jež jste zadali při výběru vyhledávání pracovního místa (například oblast činnosti, způsob vzniku pracovního poměru nebo pracovní doba), abychom Vás mohli e-mailem informovat o vhodných pracovních nabídkách. Vaši e-mailovou adresu a kritéria výběru pracovní pozice nepředáváme jiným subjektům. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že se přihlásíte prostřednictvím Vašeho profilu a smažete job agenta.

5. Zpracování osobních údajů v případě použití funkcí sociálního sdílení „social sharing“

Z důvodů ochrany osobních údajů jsme se vědomě rozhodli, že přímo na náš kariérní portál neumístíme funkci „sdílení“ různých sociálních sítí ve formě sociálních pluginů. Proto jsou funkce „sdílení“, resp. „sharing“ implementovány na těchto internetových stránkách pouze ve formě hyperlinku. Tento hyperlink odkazuje až v nově otevřeném oknu na stránky sociálních sítí. Pokud tedy pouze navštívíte náš kariérní portál, nebudou poskytovatelům služeb sociálních médií předávána zásadně žádná data. Tvorba profilu třetí stranou je tak vyloučena. Nicméně nechceme bránit těm návštěvníkům našich internetových stránek, kteří by chtěli „sdílet“ inzeráty volných pracovních míst našeho kariérního portálu s jejich sociální sítí, aby této možnosti využili. Pouze pokud sami vědomě stisknete příslušné tlačítko „sdílet“, resp. „share“ a přihlásíte se do sítě sociálních médií, dojde k předání údajů poskytovatelům služeb Vámi zvolené sociální sítě.

Účel zpracování osobních údajů / právní základ: Právním základem zpracování osobních údajů v případě používání funkce „sdílení“ je čl. 6 odst. 1 f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem skupiny Kaufland vyplývá ze zájmu nabídnout uživatelům našich internetových stránek tuto funkci jako volitelnou opci. 

Příjemci / kategorie příjemců: „Sdílení“ obsahů těchto internetových stránek má za následek, že určité údaje mohou být předány poskytovatelům služeb sociálních médií. V tomto případě se jedná například o tyto údaje:

  • adresa našich internetových stránek
  • datum a čas vyvolání internetové stránky, resp. aktivace tlačítka „sdílení“
  • informace o použitém prohlížeči a o provozním systému
  • Vaše aktuální IP adresa
  • Vámi sdílený obsah

Do sdílených obsahů (výběrová řízení ohledně neobsazených pracovních pozic) pak mohou v závislosti na Vámi provedeném nastavení ochrany osobních údajů ve Vašem vlastním účtu nahlížet i jiní uživatelé stejné sociální sítě. Jste-li již v okamžiku aktivace tlačítka „sdílení“ zalogován(a) u související služby sociálních médií, je její poskytovatel rovněž schopen zjistit ze shora uvedených údajů Vaše jméno uživatele a příp. i Vaše skutečné jméno. Tyto údaje může příslušný poskytovatel zpracovávat i v zemích mimo Evropskou unii. Nemůžeme ovlivnit rozsah, povahu a účel zpracování (osobních) údajů poskytovatelem těchto služeb. Vezměte proto v úvahu, že poskytovatelé služeb sociálních médií jsou na základě shora uvedených údajů zcela schopni vytvořit pseudonymizované a dokonce individualizované uživatelské profily.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:  Doba zobrazení Vámi sdílených obsahů závisí na nastavení ochrany osobních údajů v rámci Vašeho účtu u příslušného poskytovatele konkrétní sociální sítě a na jeho vlastních Zásadách ochrany osobních údajů. Skupina Kaufland nemá možnost tyto skutečnosti ovlivnit.

6. Používání textových souborů cookies

Na našich internetových stránkách zaměřených na výběr pracovních pozic používáme tzv. cookies.  Cookies jsou malé textové soubory, které odesílá náš internetový server Vašemu koncovému zařízení (počítači, notebooku, chytrému telefonu či tabletu) při návštěvě těchto internetových stránek a jsou na těchto zařízeních uloženy ve Vámi používaném internetovém prohlížeči. Použité soubory cookies mohou plnit různé funkce.

Mimochodem: Váš internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás informoval o používání textových souborů cookies. Díky tomu budete mít vždy přehled o použití těchto souborů. Kromě toho můžete nastavení Vašeho internetového prohlížeče uzpůsobit tak, aby obecně neakceptoval žádné soubory cookies nebo pouze ty, které používají určití poskytovatelé. Chtěli bychom Vás však upozornit, že takové nastavení může vést za určitých okolností k omezení funkcí, které náš kariérní portál nabízí.

6.1 Využití Indeed Conversion Tracking - sledování konverzí

Tato webová stránka také používá nástroj pro analýzu webových stránek společnosti Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irsko). Z důvodu této analýzy budou některé uživatelské údaje, které Váš prohlížeč zaznamenává, uchovány a vyhodnoceny systémem Indeed. Mezi patří také cesta prokliků uživatele od zobrazení pozice až po ukončení náborového procesu a odeslání žádosti. Pro zaznamenávání těchto údajů může Indeed nasadit až několik cookies. Dále bude zaznamenána Vaše IP adresa. IP adresa je využívána pouze pro účely identifikace relace a geolokace.

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

Při používání našeho kariérního portálu jsou získávány tyto informace:

  • zašifrovaná e-mailová adresa a ID uživatele
  • automatické vyplnění e-mailové adresy.

Tyto informace jsou zapotřebí pro textové soubory cookies při relacích (session) v zájmu zajištění funkcionality vyhledávání pracovních míst. Takto shromážděné údaje nejsou používány k tomu, abychom osobně identifikovali konkrétního uživatele našeho kariérního portálu. Uživatelské údaje uložené v textových souborech cookies nejsou ani používány pro účely přiřazení k osobním údajům nositele pseudonymu.  

Zákonným základem zpracování a ukládání osobních údajů a používání textových souborů cookies je

-      pro území Spolkové republiky Německo

čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

-      pro území České republiky

zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

-      pro území Slovenské republiky

§ 55 bod 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

-      pro území Chorvatské republiky

čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

-      pro území Polské republiky

čl. 6 bod 1 písm. f) RODO.

-      pro území Rumunské republiky

čl. 8 zákona č. 506/2004.

-      pro území Bulharské republiky

čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení textových souborů cookies: Textové soubory cookies budou při ukončení relace (session) internetového prohlížeče (zavření programu prohlížeče) vymazány.

7. Šifrování

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom zajistili co možná nejkomplexnější ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem. Vedle zajištění provozního prostředí používáme šifrování. Vámi uvedené informace jsou přenášeny v zašifrované podobě prostřednictvím protokolu SSL (secure socket layer) a jsou autenticky ověřovány tak, aby se předešlo zneužití osobních údajů třetími osobami. Šifrování poznáte tak, že na stavovém řádku Vašeho prohlížeče je symbol zámku vyobrazen v uzamčené podobě a řádek adresy začíná „https….“.

8. Vaše práva subjektu údajů

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) máte právo kdykoli a bezúplatně získat informaci o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě uloženy u společnosti Kaufland, u níž se ucházíte o zaměstnání.

Kromě toho máte dle čl. 16 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) právo požadovat opravu nepřesných/nesprávných údajů, které jsou o Vaší osobě uloženy.

V neposlední řadě máte dle čl. 17 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) právo požadovat výmaz osobních údajů v případě, že takové údaje již nejsme oprávněni ukládat (např. v případě, že tyto údaje již nejsou pro rozhodnutí o přijetí uchazeče do zaměstnání potřebné nebo protože jste příslušný souhlas se zpracováním osobních údajů odvolali).

Dále máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), náleží Vám dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vyjádříte-li svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány. To neplatí, pokud správce osobních údajů prokáže, že jsou dány kogentní důvody hodné ochrany hovořící pro oprávněné další zpracování takových osobních údajů, kdy tyto důvody převažují nad zájmem subjektu údajů ohledně uplatnění práva vznesení námitky proti zpracování dotčených osobních údajů.

V případě, že jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.  Vezměte, prosím, v úvahu, že odvolání souhlasu má za následek, že Váš profil bude z našeho kariérního portálu neprodleně vymazán a veškeré žádosti o zaměstnání, které se nacházejí ve stádiu zpracování, budou stornovány a anonymizovány.   

Ve shora uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obracejte písemně či e-mailem na kontaktní osobu / pověřence pro ochranu osobních údajů.

Aniž je tím dotčen jiný správní či soudní opravný prostředek, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, je-li subjekt údajů toho názoru, že zpracování osobních údajů, jež se ho týkají, porušuje ustanovení GDPR (čl. 77 GDPR). Subjekt údajů může toto právo uplatnit u dozorového úřadu v členské zemi místa svého pobytu, pracoviště nebo místa domnělého porušení GDPR.

9. Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jednotlivých společností náležejících do skupiny Kaufland můžete kontaktovat na níže uvedených adresách:

-      pro území Spolkové republiky Německo

datenschutz@kaufland.de

poštovní adresa:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

 

-      pro území České republiky

e-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Právo & Compliance

Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6

 

-      pro území Slovenské republiky

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Recht und Compliance

adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

e-mail: dataprotection@kaufland.sk

 

-      pro území Chorvatské republiky

e-mail: gdpr@kaufland.hr

adresa:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

 

-      pro území Polské republiky

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl  

adresa:

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

 

-      pro území Rumunské republiky

e-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

poštovní adresa:

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

 

-      pro území Bulharské republiky

e-mail: dataprotection@kaufland.bg

adresa:

1A Skopje Str

1233, Sofia

|| Státy mimo EU

Austrálie

1. Zodpovědná organizace podle oddílu 3.2 australských zásad ochrany soukromí (Australian Privacy Principles, APP)

Do 28.02.2019

Kaufland Australia Pty Ltd.

ABN: 86 616 591 667

Level 8, 80 Dorcas Street, South Melbourne, VIC 3205

Phone: 03 9863 6340

Email: recruiting@kaufland.com.au

Od 01.03.2019

Kaufland Australia Pty Ltd.

ABN: 86 616 591 667

327 Ferntree Gully Road, Mount Waverley 3149.

Phone: 03 9863 6340

Email: recruiting@kaufland.com.au

 

2. Kontaktní formulář / kontaktní e-mail / telefonický kontakt

Účel zpracování údajů a právní základ: S osobními údaji, které poskytnete prostřednictvím vyplněných kontaktních formulářů, telefonických hovorů nebo e-mailové komunikace, bude zacházeno důvěrným způsobem. Vaše údaje používáme výhradně ke konkrétnímu účelu zpracování vašeho požadavku. Právním základem pro toto zpracování údajů je oddíl 3.2 zásad APP, protože je přiměřeně nutné, aby skupina Kaufland reagovala na požadavky zákazníků s cílem udržovat a zvyšovat jejich spokojenost.

Příjemci / kategorie příjemců: Zásadně neposíláme údaje třetím stranám mimo skupinu Kaufland. Ve výjimečných případech jsou však údaje zpracovávány naším jménem zpracovateli údajů. Skupina Kaufland tyto poskytovatele služeb pečlivě vybírá a provádí u nich audit a tito poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni dodržovat specifické standardy ochrany osobních údajů.

Kromě toho můžeme být povinni předat výtahy z vašeho požadavku dalším společnostem ve skupině Kaufland (např. společnosti Kaufland, na kterou se vaše žádost vztahuje), aby vaši žádost zpracovaly. V takových případech však bude žádost předem anonymizována, takže příslušná společnost Kaufland není schopna vaši žádost zpětně spojit s vámi. Pokud je v jednotlivých případech nezbytné předat vaše osobní údaje, budeme vás informovat předem a získáme váš souhlas.

Doba uchovávání / kritéria pro stanovení doby uchovávání: Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v rámci svých dotazů prostřednictvím této webové stránky nebo e-mailem, budou smazány nebo anonymizovány nejpozději do 90 dnů poté, co vám poskytneme konečnou odpověď. Důvodem 90denního období uchovávání je skutečnost, že návštěvníci webových stránek často skupinu Kaufland kontaktují vícekrát, pokud jde o tutéž záležitost, někdy i po přijetí odpovědi. Proto musíme být schopni odkázat na předchozí korespondenci. Podle našich zkušeností nepřicházejí po tomto období už žádné další dotazy ohledně našich odpovědí.

3. Systém pro on-line podávání žádostí

Skupina Kaufland neustále hledá kvalifikované a motivované zaměstnance. Vezměte prosím na vědomí, že žádosti, které nám pošlete e-mailem, nám budou zaslány jako nezašifrované. Proto vás žádáme, abyste výhradně používali náš systém pro on-line podávání žádostí.

Účel zpracování dat, právní základ / režim provozu: V našem systému pro on-line podávání žádostí si můžete vytvořit profil s osobním heslem. Veškeré informace a přílohy, které ve svém profilu uložíte a odešlete spolu s žádostí, budou použity výhradně pro zpracování žádostí, které odešlete. V Austrálii se na zpracování údajů o žadatelích nevztahuje zákon o ochraně údajů, nicméně skupina Kaufland zachází s těmito údaji v rámci svých nejlepších praktik v souladu se standardy ochrany soukromí uvedenými v zásadách APP. Článek 3.2 zásad APP stanoví, že osobní informace mohou být shromažďovány, pokud je to přiměřeně nezbytné nebo přímo spojené s jednou nebo více funkcemi nebo činnostmi daného subjektu. Společnost Kaufland si klade za cíl najímat nové zaměstnance, a aby tak mohla činit, je přiměřeně nezbytné shromažďovat osobní údaje. Získané údaje se týkají informací potřebných ke stanovení, zda je žadatel kvalifikován a může splnit požadavky kladené na danou pozici.

Pokud souhlasíte také s jakýmkoli zpracováním údajů, je právním základem pro další zpracování vaší žádosti článek 6.1. zásad APP. Pro on-line přenos vašich údajů uvedených v žádosti v rámci tohoto systému používáme šifrovací metodu, takže vaše údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem.

Příjemci / kategorie příjemců: Bez souhlasu nebo bez odeslání konkrétní žádosti můžete údaje ve svém profilu zobrazit pouze vy sami.

Náboroví pracovníci, kteří mají na starosti otevřenou pozici, nebudou mít přístup k údajům z žádosti, dokud nevytvoříte a neodešlete konkrétní žádost prostřednictvím svého profilu. Váš profil bude zohledněn pro další volná pracovní místa ve skupině Kaufland, které se vztahují k vaší kvalifikaci nebo zájmům, pokud prostřednictvím systému udělíte svůj specifický souhlas (formou zaškrtnutím políčka označujícího, pro koho by měl být váš profil viditelný). Kromě toho žádost nikdy nepředáme třetím stranám mimo skupinu Kaufland.

Vaše údaje mohou být předány také zámořskému příjemci, pokud se ucházíte o mezinárodní volné pracovní místo u společnosti Kaufland nebo jste výslovně souhlasili s tím, aby byl váš profil zařazen do databáze žádostí, takže náboroví pracovníci ze všech zemí, kde společnost Kaufland působí, mohou zkontrolovat vaše údaje, zda odpovídají volným pracovním místům. V těchto případech je právním základem pro přenos údajů váš souhlas v souladu s článkem 6.1 písm. a) zásad APP.

Doba uchovávání / kritéria pro stanovení doby uchovávání: Po ukončení procesu podávání žádosti budou údaje z konkrétní žádosti anonymizovány v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy. Údaje o žadateli jsou v Austrálii anonymizovány po 90 dnech.

Váš profil v našem systému pro on-line podávání žádostí a uložené údaje zůstávají v systému uloženy bez ohledu na konkrétní aktivní žádost. Díky tomu máte možnost podat on-line žádost na další pracovní pozici v rámci skupiny Kaufland. Pokud nejsou aktivní žádné žádosti a váš profil byl 12 měsíců neaktivní, bude váš profil automaticky smazán.

Svůj profil však můžete smazat kdykoli. Pokud v téže chvíli zpracováváte nějakou žádost, bude tato žádost stažena a váš profil bude smazán. Profil bude smazán okamžitě a osobní údaje o žadateli budou po uplynutí výše uvedené lhůty pro zákonné vymazání anonymizovány.

4. Pracovní agent

Jakmile do vyhledávacího pole zadáte název pracovní pozice a/nebo lokalitu, které odpovídají vašim zájmům, můžete požádat o to, aby náš Pracovní agent zasílal odpovídající nabídky prostřednictvím e-mailu. Můžete specifikovat, jak často či zřídka by e-maily měly být zasílány. Účelem zpracování údajů při objednávání Pracovního agenta společnosti Kaufland jako informační služby je informovat předplatitele o volných pracovních místech ve skupině Kaufland za účelem přípravy/usnadnění případných žádostí. Právním základem pro zpracování údajů v rozsahu zasílání Informačního bulletinu o pracovních místech je váš souhlas podle článku 6.1 písm. a) zásad APP.

Pokud se bezplatně zaregistrujete ve službě Pracovní agent společnosti Kaufland, souhlasíte se zpracováním své e-mailové adresy a zadaných kritérií pro pracovní místo (např. lokalita, pracovní pozice nebo pracovní doba), abychom vás mohli e-mailem informovat o nabídkách práce, které odpovídají vašim požadavkům. Vaše e-mailová adresa a kritéria pro pracovní místo nebudou sdíleny. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že se přihlásíte do svého profilu a smažete Pracovního agenta.

5. Zpracování údajů při použití funkce „Share“

Z důvodů ochrany údajů jsme se záměrně rozhodli, že funkci „Share“ (Sdílet) různých sociálních sítí nebudeme do našeho systému on-line podávání žádostí jako sociální plugin integrovat. Funkce „Share“ (Sdílet) uvedené na této stránce je proto implementována pouze jako odkazy. Odkazy otevírají pouze stránky sociálních sítí v novém okně prohlížeče. Pouhým vyvoláním této stránky nejsou poskytovatelům různých sociálních sítí předávány žádné údaje. Profilování třetími stranami je tudíž vyloučeno. Nechceme však tuto příležitost upřít těm návštěvníkům, kteří si přejí „sdílet“ u nás otevřené pracovní místo se svou sociální sítí. Z tohoto důvodu se přenos údajů poskytovateli vybrané sociální sítě provede pouze tehdy, pokud stiskněte příslušné tlačítko „Share“ (Sdílet).

Účel zpracování údajů / právní základ: Článek 3.2 zásad APP stanoví, že osobní informace mohou být shromažďovány, pokud je to přiměřeně nezbytné nebo přímo spojené s jednou nebo více funkcemi nebo činnostmi daného subjektu. Poskytnutím možnosti, aby uchazeči dobrovolně sdíleli otevřenou pracovní pozici na sociálních médiích, se skupina Kaufland snaží oslovit větší počet osob, kteří mohou mít zájem o dostupnou pozici, což skupině Kaufland pomáhá oslovit širší publikum a získávat kvalitní zaměstnance.

Příjemci / kategorie příjemců: „Sdílení“ obsahu webových stránek znamená, že určité údaje mohou být převedeny na poskytovatele webové stránky sociálních médií, například:

  • adresa našich webových stránek,
  • datum a čas přístupu na webové stránky nebo stisknutí tlačítka „Share“ (Sdílet),